تعزیه نقاط دیگر

۳۹ مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع)

سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۵۹ اصفهان
رضا حیدری (علی اکبر)     ۱حلقه
۱۳۶۴ اصفهان علاءالدین قاسمی (علی اکبر) اسماعیل محمدی (ابن سعد)   ۲حلقه
۱۳۷۵ زرنجان گلپایگان مهرداد حجازی (علی اکبر)- محمد رضایی(امام )- مظفر قربانژاد(ام لیلا)- سید حسن گلختمی ( زینب)- برادران سعیدی(طفلان زینب) حسن برکتی (شمر و منقذ) – ابوالفضل منبتکار(ابن سعد) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۷۸ کرج باقر ریاضی (علی اکبر)-مرحوم احمد بلبل ( ام لیلا) –  مرحوم رضا مشایخی (امام  حسین) استاد اسماعیل محمدی (شمر و منقذ) عباس صالحی-حسن فیاض ۳حلقه
۱۳۷۹ کرج
ابوالفضل صابری (علی اکبر)- سید حسن گلختمی ( ام لیلا) –  مظفر قربان نژاد (امام  حسین)- حسن عقیقی ( حضرت زینب) حسن برکتی (شمر و منقذ)   ۳حلقه
۱۳۸۶ بازار نو اردکان
حسن برکتی پور( علی اکبر)- محمد رضایی (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا)-  قربانژاد (حضرت زینب) – اکبر جوان بخت (سکینه)
منبتکار (ابن سعد)- محمد رضا امینی (شمر)- حسن برکتی (منقذ)
مجید معنوی زاده -عباس لنکرانی
۳حلقه
۱۳۸۶ کهرت – خوانسار
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- مظفر قربانژاد (امام )- حسن گلخطمی(ام لیلا) -حسن عقیقی(زینب )
منبتکار (منقذ)- مسعودحجازی(شمر)-داودآبایی(ابن سعد)- سعیدی (مبارز)
روح اله کریمی – ابراهیم میرزاعلی
۳حلقه
۱۳۹۰ شینقر قزوین
امیر صفری (حضرت علی اکبر)-مرحوم رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(ام لیلا) – محمد طوطی(سکینه)
مرتضی صفاریان(ابن سعد)- محمد رضا امینی (شمر)- علی صابونی(منقذ)
مجید معنوی زاده –  اسماعیل حسنی
۱DVD
۱۳۹۲ جوی آباد اصفهان* رسول تقی زاده (علی اکبر)- نرگس خانی(غلام ترک)- محمد رضایی(امام) – گلختمی (ام لیلا)- قربانژاد (زینب)-مهدی حیدریان(امام سجاد) اسماعیل محمدی( منقذ) -اکبر اعظمی ( شمر)-اصغر نژاد(ابن سعد) مجیدمعنوی زاده-علیرضا اصغری ۱DVD
۱۳۹۲ زرین شهر (صفر)* برکتی پور(علی اکبر)- امیر صفری(غلام ترک) – محمد رضایی (امام)-گلختمی (ام لیلا)-  گیوه کش (زینب)- محمد تقی میرآبادی(امام سجاد)
منبتکار(ابن سعد) – حسن برکتی(شمر)- ملاحسینی(منقذ ) عباس صالحی- سید جواد حسینی ۱DVD
۱۳۹۳ سیان اصفهان *  حسن برکتی پور (علی اکبر)- محمد رضایی (امام )- کاظمی (ام لیلا)- گیوه کش(غلام ترک) – مهدی نوروزی ( زینب) -علیرضا رفیعی( سکینه) حاج حسن برکتی (شمر و منقذ)- اسماعیل محمدی (ابن سعد )- سیف اللهی(حرمله)    ماشاله احمدی- رسول امامی ۱DVD
۱۳۹۳ جوی آباد اصفهان  حسن برکتی پور (علی اکبر)- محمد رضایی (امام حسین)- اسماعیل عارفیان (ام لیلا)- نرگس خانی ( زینب) -ابوالفضل مسعودیان (سکینه)  رسول خدابخش ( شمر)- ملاحسینی ( منقذ)- منبتکار (ابن سعد) صالحی و معنوی زاده -محمدزاده  ۱DVD
۱۳۹۳ کرکوند اصفهان  حسن برکتی پور (علی اکبر)- رضا حیدری (امام حسین)- رسول تقی زاده ( ام لیلا)- هاشم شفیعی (زینب) – ابوالفضل رفیعی(سکینه)  اسماعیل محمدی (منقذ) – ملاحسینی(ابن سعد)-خلیل ملایری (حرمله)  ماشاله احمدی- عباس رفیعی ۱DVD
۱۳۹۴ آوه شهرستان ساوه حسن برکتی پور (علی اکبر)- رضا حیدری (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا)- ماشاله قاسمی ( زینب) -محمد حسین محبی (سکینه)   مجتبی حسن بیگی ( شمر ) – منبتکار ( منقذ )  – حسن دهقان( ابن سعد) عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۴ چشمه ایهای تهران
حسن برکتی پور (علی اکبر)- شکراله جعفری (امام حسین)- رسول تقی زاده (ام لیلا)- نبئی ( زینب) -محمد حسین محبی (طفلان زینب)   داوود آبایی ( شمر ) – اسماعیل محمدی ( منقذ )  – مصطفی بلوکات (ابن سعد)  سعید نبئی-حمید معینیان ۱DVD
۱۳۹۴ خمینی شهر اصفهان برکتی پور (علی اکبر)- حسین طاهری (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا)- امیر صفری(غلام ترک) -رسول تقی زاده  ( زینب و امام سجاد)  علی معینی ( شمر ) – اسماعیل محمدی ( منقذ )  – محمد بخشی نیا (ابن سعد)  معنوی زاده -سید جواد حسینی ۱DVD
۱۳۹۴ نوش آباد کاشان برکتی پور ( علی اکبر)- محمد رضایی ( امام) – گلخطمی ( ام لیلا)- امیر صفری ( زینب) – حسین هوشمند و ابوالفضل گرامی ( طفلان زینب) سید محمدرضا امینی ( شمر ) – امیر حسین ملکی ( منقذ)
عباس صالحی – عباس لنکرانی
 ۱DVD
۱۳۹۴ زرین شهر اصفهان* برکتی پور (علی اکبر)- محمد رضایی (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا و مادر وهب)- امیر صفری ( زینب و وهب نصرانی ) -محمد حسین محبی (طفلان زینب)  ابوالفضل منبتکار (ابن سعد)- عکاف ( شمر )- داوود آبایی ( منقذ )-ملاحسینی(سنان)  عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ رفسنجان
برکتی پور (علی اکبر)- امیر صفری (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا )- عرفان دری زاده (سکینه)  اسماعیل محمدی (ابن سعد ) – محمدرضا امینی ( شمر و منقذ ) – ابوالفضل کاظمی ( مبارز )   عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۵  رفسنجان برکتی پور (علی اکبر)- محمد رضایی (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا)- امیر صفری ( زینب) – سجاد ابراهیمی(سکینه) اسماعیل محمدی ( منقذ )- محمد رضا امینی( شمر )- مجید رضایی ( ابن سعد)    عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۵ نیم ور اراک
مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد رضایی (امام حسین)- گلخطمی (ام لیلا)- امیر صفری ( زینب) – جواد مرادی (سکینه) مجتبی حسن بیگی ( شمر) – ابوالفضل منبتکار ( منقذ ) – حاج مرتضی صفاریان ( ابن سعد)     عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *