« لیست و ریز برنامه ها و نقش ذاکرین ماه صفر ۱۴۲۲ مطابق با اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ در حسینیه قودجان – خوانسار »

« لیست و ریز برنامه ها و نقش ذاکرین ماه صفر ۱۴۲۲ مطابق با اردیبهشت ماه ۱۳۸۰در حسینیه قودجان – خوانسار »

نوازندگان موزیک دهه ۷۰ تعزیه : شیپور (ترمپت) – طبل ریز (سایدرام) – طبل بزرگ و سنج در حسینیه قودجان خوانسار

۱۳۷۹: استاد محمد بخشی نیا ، عباس صالحی ، سعید نبئی ، جواد فلاحتی ، حسن بخشی نیا

۱۳۷۸: استاد محمد بخشی نیا ، عباس صالحی ، سعید نبئی ، حسن بخشی نیا

۱۳۷۷: استاد محمد بخشی نیا ، علی صدیقیان ، سعید نبئی ، حسن فیاض ، حسن بخشی نیا

۱۳۷۶: استاد محمد بخشی نیا ، علی صدیقیان ، حسن فیاض ، حسن عقیقی ، علیرضا رضایی

۱۳۷۵: استاد محمد بخشی نیا ، عباس رفیعی ، حسن فیاض ، حسن عقیقی

۱۳۷۴: استاد محمد بخشی نیا ، عباس رفیعی ، حسن فیاض ، حسن عقیقی

۱۳۷۳: استاد محمد بخشی نیا ، علی صدیقیان

۱۳۷۲: استاد محمد بخشی نیا ، حسین کریمی ، بهروز جعفری

۱۳۷۱: استاد محمد بخشی نیا ، حسین کریمی

۱۳۷۰: استاد محمد بخشی نیا ، حسین کریمی

« لیسن ماه ۱۳۹۸در حسینیه قودجان – خوانسار »

«لیست و ریز برنامه ها و نقش ذاکرین ماه صفر ۱۴۲۲ مطابق با اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ در حسینیه قودجان – خوانسار »
ردیف اسامی ذاکرین  محمد رضایی رضا مشایخی محمدرضایی مظفر قربان نژاد خلیل رضایی محمود معینی مرتضی صفاریان حسن برکتی محمد رضا امینی مسعود حجازی حسن برکتی پور حسن عقیقی حسین عقیقی علی عقیقی محمد بخشی نیا
مراسم تعزیه ها
۱ شهادت امام علی(ع) جبرئیل قنبر هاتف امام علی بی بی حضرت زینب زن آبکش کنیز قصاب ابن ملجم خوارج خوارج صحابه امام حسین امام حسن عباس قطام
۲ صالح یهود حضرت فاطمه پیغمر امام علی قنبر جبرئیل صالح یهود میکائیل قاصد امام حسن امام حسین
۳ جنگ صفین محمد حنفیه مالک اشتر امام علی امام حسین عمار حضرت زینب عمروعاص ابوالاعور معاویه شمر حضرت عباس زندان بان دختر عمار ابن سعد
۴ شهادت امام سجاد (ع) امام سجاد امام حسین خادم امام باقر صحابه موذن قصاب هشام وزیر صیاد علی اکبر غائب حضرت عباس موذن
۵ شهادت حضرت مسلم(ع) هانی حضرت مسلم شریح معقل ابن زیاد محمد اشعث اشعث کمکی قاصد پسر طوعه طفلان طفلان صیاد
۶ شهادت امام باقر (ع) امام سجاد/ پیر مدائن /هاتف امام باقر اصحاب برادر هشام والی مدینه غلام اهل مدائن امام صادق زندانی زینب مرده
۷ شهادت طفلان مسلم(ع) مسلم غائب چوپان مشکور چوپان شریح زن حارث ابن زیاد حارث غلام ابن زیاد کنیز پسرشریح طفلان محمد طفلان ابراهیم
۸ شهادت امام صادق (ع) ابن وهب هاتف پیامبر امام صادق هاتف شیعه برادر شیعه ابوحنیفه والی منصور وزیر غلام موسی بن جعفر حمید فضول
۹ شهادت حر ابن یزید ریاحی امام حسین جناب حر حضرت عباس ذهیر ساربان ابن سعد ابن زیاد شمر خولی قاصد برادر حر پسر حر
۱۰ امام موسی بن جعفر(ع) امام کاظم سلمانی مسیب فرنگی عیسی کنیز مرده هارون وزیر امام رضا
۱۱ حضرت علی اکبر(ع) امام حسین ام لیلا حضرت زینب ابن سعد منقذ شمر مبارز علی اکبر سکینه طفلان طفلان زینب
۱۲ شهادت امام رضا(ع) اباصلت سلمانی امام رضا کور باغبان عزرائیل مأمون وزیر حمید فضول جبرئیل آهو امام تقی صیاد
۱۳ شهادت حضرت قاسم(ع) امام حسین ام لیلا حضرت زینب مادر قاسم مادر وهب ازرق ابن سعد شمر مبارز عروس وهب وهب حضرت قاسم عبدا…
۱۴ شهادت حضرت زهرا(س) فاطمه زهرا فضه کور شمعون عزرائیل مردم مدینه مردم مدینه جبرئیل بلال امام حسن زینب امام حسین
۱۵ شهادت حضرت عباس(ع) حضرت زینب حضرت عباس ابن سعد شمر مبارز مبارز حکم علی اکبر حضرت قاسم حضرت سکینه
۱۶ شهادت امام حسن (ع) امام حسن پیامبر حضرت زینب امام حسین ام کلثوم معاویه عایشه غلام اسماء حضرت عباس حضرت قاسم عبدا…
۱۷ شهادت امام حسین(ع) جبرئیل درویش حضرت زینب سلطان قیس زهرا غائب فضه ابن سعد شمر محمد اشعث حرمله صغری سجاد وزیر قیس حضرت رقیه جده عبدا… عرب
۱۸ بازار شام وفات رقیه(س) فرنگی خطیب حضرت زینب دایه خوشخوان هنده خوشخوان شمر یزید عمروعاص امام سجاد نوعروس قاصد حضرت رقیه دختر یزید
گروه موزیک : استاد محمد بخشی نیا ، عباس صالحی ، حسین کریمی ، عباس رفیعی ، جواد فلاحتی ، حسن بخشی نیا
علی آقا ترابی در تعزیه های حضرت مسلم  ، حضرت فاطمه زهرا  ، حضرت عباس  و امام حسین نقش امام حسین و در تعزیه بازار شام نقش حکیم را اجرا می کند .