تعزیه نقاط دیگر

۷ مجلس تعزیه شهادت امام علی (ع) و ۶ مجلس تعزیه وداع شهربانو و غارت خیمه ها و ۶ مجلس تعزیه شهادت حمزه و ۶ مجلس تعزیه فضل و فتاح و ۴ مجلس تعزیه وفات زینب(س)

عزیه امام علی (ع) – حمزه سید الشهداء – عبدالله عفیف – نزول ستاره – موسی بن جعفر (ع) – امام رضا (ع) – حبیب ابن مظاهر – رقیه و مغیره

 

مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد

شهادت

حضرت

امام

علی

(ع)

۱۳۷۳ کرج مرحوم مشایخی( امام علی)- محمد رضایی( قنبر) -مرحوم خلیل رضایی(بی بی) – مهرداد حجازی ( کنیز و قطامه)  اسماعیل محمدی ( قصاب و ابن ملجم )  کامران نواره ، صدیقیان ، صالحی ۱DVD
 ۱۳۹۲ حصار خروان قزوین  حاج حسن نرگس خانی( امام علی)- نعمت فضلی خانی( زینب) – محمد جلینی( قنبر) – رسول محمدی ( بی بی)  خلیل ملایری ( ابن ملجم)- مهدی شریف زاده ( قصاب)- مجتبی سعادتی ( صحابه)  مجید معنوی زاده – جواد حسینی  ۱DVD
۱۳۹۲ جوی آباد اصفهان حاج محمد رضایی ( امام علی)- رسول محمدی( زینب، صحابه) – نرگس خانی( قنبر) – گلختمی(بی بی ، زن آبکش) اسماعیل محمدی ( ابن ملجم)- عزت اله اصغر نژاد ( قصاب) مجید معنوی زاده –  حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۹۳ عاشق آباد کاشان  رضا حیدری (امام علی)- مهدی صیادی ( زینب ) -محمد رضایی ( قنبر) -برکتی پور( کنیز ، قطام و زن همسایه)  حاج حسن برکتی (ابن ملجم)- اسماعیل محمدی( قصاب)- سیف اللهی(صحابه)  عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
 ۱۳۹۳ حصار خروان قزوین  حاج حسن نرگس خانی (امام علی)- مظفر قربانژاد ( قنبر) -مهدی صیادی ( زینب و بی بی )-امیرحسین پور فلاح ( کنیز و امام حسن)  اسماعیل محمدی (ابن ملجم)-امیر حسین حسن نژاد(قصاب)- منصوری(صحابه)  سعید نبئی – حمید معینیان ۱DVD
۱۳۹۴ حصار خروان قزوین نرگس خانی (امام علی)- علاءالدین قاسمی( قنبر) -رمضانعلی تقی زاده ( زینب و بی بی )-حمزه ربیعی( امام حسن و قطام)-سید محمد احمدی( کنیز و امام حسین) محمد رضا امینی (ابن ملجم)-سید جعفر سیاهپوش(قصاب)- شیر محمدی و شاطری(صحابه) عباس صالحی – حجت جوکار ۱DVD

 

 

مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
وداع

شهربانو

وغارت

خیمه ها

۱۳۸۷ بازار نو اردکان
محمد رضایی(شهربانو) –  گلخطمی(زینب)-  برکتی پور(عبدا… برادر شهربانو) – خلیل رضایی(امام سجاد) – محمد طوطی( رقیه) حسن برکتی( شمر) – ابوالفضل منبتکار ابن سعد) – حسین حیدری( زجربن قیص) مجید معنوی زاده – حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۹۱ بکندی قزوین محمد رضایی(شهربانو) –  گلخطمی(زینب)-  امیر صفری( امیر عبدا… برادر شهربانو) – ابوالفضل صابری ( فاطمه صغری ) حاج حسن برکتی( شمر) – میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن سعد)    ۳حلقه
 ۱۳۹۲ کرمجگان قم حاج محمد رضایی(شهربانو) –  گلخطمی(زینب)-  امیر صفری( امیر عبدا… برادر شهربانو) – ابوالفضل صابری ( فاطمه صغری ) حاج حسن برکتی( شمر) – میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن سعد)   ۱DVD
۱۳۹۲ محمد آباد کاشان گلختمی ( زینب )- محمد رضایی( شهربانو ) -صفری ( برادر شهربانو) – طوطی (امام سجاد)- برکتی پور( وزیرعبداله) -مهران علیپور(سکینه) حاج حسن برکتی(شمر) -ابوالفضل منبتکار(ابن سعد) – مسعود حجازی (زجیربن قیس) عباس صالحی-سیدجوادحسینی ۳حلقه
۱۳۹۳ نوش آباد کاشان سید حسن گلختمی ( زینب )- حاج محمد رضایی( شهربانو ) -امیر صفری (امام سجاد) -سید رسول امینی ( عبداله برادر شهربانو) حاج حسن برکتی (شمر) – منبتکار(ابن سعد) – حسن بصیری (زجیربن قیس)  عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۳ سیان اصفهان سید حسن گلختمی ( زینب )- محمد رضایی( شهربانو ) -امیر صفری (امام سجاد) -مهدی نوروزی (نوعروس) – مهران علیپور(سکینه) حاج حسن برکتی (شمر) -ابوالفضل منبتکار( ابن سعد) – سیف اللهی (حرمله ) ماشاله احمدی-رسول امامی ۱DVD

 

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
 شهادت

حمزه

سید الشهدا

(ع)

۱۳۷۸ زرین شهر اصفهان
مرحوم رضا مشایخی ( حمزه ) – حسن نرگس خانی( امام علی) – بخشعلی ایوبی( پیامبر) – برکتی پور( صفیه)
 خلیل ملایری (ابوسفیان )- محمد رضا امینی( وحشی)  هادی نعلبان – عباس بزرگی-رسول رستگاری ۳حلقه
۱۳۸۴ اراک
علاءالدین قاسمی ( حمزه ) – مرحوم مشایخی ( پیامبر) – مهران فرج الهی ( صفیه) – حسین مستعلی ( جبرئیل )
اسماعیل محمدی( ابوسفیان )- محمدرضا امینی ( وحشی ) – امیر مقدم ( هنده)  سعید نبئی  –   جواد فلاحتی ۲حلقه
۱۳۸۶ خمینی شهر اصفهان
عباس جواهری( حمزه )- محمد رضایی ( پیامبر) – امیر صفری ( امام علی ) -گلخطمی ( صفیه) – محمد زینعلی ( جبرئیل )
ابوالفضل منبتکار ( ابوسفیان )-اسماعیل محمدی( وحشی ) – داوود آبایی ( هنده)
 عباس صالحی – حمید گرگانی
 ۳حلقه
۱۳۹۰ جمکران قم
رضا حیدری ( حمزه )- سیف اله گزاوندی ( پیامبر) – مجتبی حیدری ( امام علی )
بنی علی ( ابوسفیان )-محمد رضا امینی( وحشی )
عباس صالحی – عباس لنکرانی
۱DVD
 ۱۳۹۱ حصار خروان قزوین  حاج  نرگس خانی( حمزه ) -رمضانعلی تقی زاده ( پیامبر) – احمد پور ( امام علی) -رسول محمدی ( صفیه)- سیدرسول امینی( جبرئیل )
 حمید حیدری ( ابوسفیان )- محمدرضا امینی( وحشی )
 عباس صالحی- سید جواد حسینی ۲حلقه
۱۳۹۲ مرکز شهر نطنز
شکرا… جعفری( حمزه ) -مجید حیدری(خواهر حمزه)-براتعلی مسعودیان( پیامبر) – محمد زینلی( امام علی) -علی امامی( جبرئیل )
میرزا ابولفضل منبتکار ( وحشی )  – علی معینی (هنده)
ماشاله احمدی- رسول امامی ۱DVD

 

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
فضل

و

فتاح

۱۳۷۳ کرج مرحوم احمد بلبل ( امام علی )   اسماعیل محمدی ( فتاح ) –  مرحوم احمد حجازی مهر ( اشکبوس عموی فتاح )  ایوب بصیری -صالحی – فیاض ۲حلقه
۱۳۷۳ زرجه بستان قزوین مرحوم احمد بلبل ( امام علی )
اسماعیل محمدی ( فتاح )   ۲حلقه
 ۱۳۸۲ جلنگدار قزوین  مرحوم رضا مشایخی ( امام علی )
اسماعیل محمدی ( فتاح ) – حاج حسن برکتی ( اشکبوس عموی فتاح ) عباس صالحی ۲حلقه
۱۳۸۴ پیروان ثارااله قم
رضا حیدری (امام علی) – محمد رضایی ، سید حسن گلخطمی ،حسن برکتی (همخوانی)
اسماعیل محمدی ( فتاح )- ابوالفضل منبتکار (اشکبوس عموی فتاح ) عباس صالحی- حمید گرگانی
۲حلقه
 ۱۳۹۲ نصرت آباد قزوین
امیر صفری ( امام علی )   اسماعیل محمدی ( فتاح )
سید ماشالله احمدی
۳حلقه
۱۳۹۴ زرین شهر اصفهان
امیر صفری  (فضل )- گیوه کش (امام علی) – محمد رضایی( قنبر) – مهدی نوروزی( زینب)
حاج حسن برکتی ( فتاح  و ابن ملجم )-ابوالفضل منبتکار (اشکبوس عموی فتاح )  عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD

 

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
وفات

حضرت

زینب

کبری

(س)

۱۳۷۵ قزوین مرحوم احمد بلبل ( حضرت زینب )     ۲حلقه
۱۳۸۲ قزوین مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب ) – امیر صفری ( امام حسن )  –  اکبر نوروزی ( ام کلثوم )
    ۱DVD
 ۱۳۸۷ تکیه میرزا قمی مشهد
 سید حسن گلخطمی( حضرت زینب)-محمد رضایی (امام سجاد) – قربانژاد(امام حسین)- محمد زینعلی(سکینه) – شکرا… جعفری (مردم مدینه)
اسماعیل محمدی (یزید) – منبتکار ( عبداله جعفر)  – سید کاظم جده خواه (شمر)  عباس صالحی -عباس لنکرانی ۲حلقه
۱۳۹۰ مشهد مرحوم رضا مشایخی (امام حسین و ام کلثوم) –  سید حسن گلخطمی( حضرت زینب)- امیر صفری ( امام سجاد) -محمد رضایی (مردم مدینه)
ابوالفضل منبتکار ( شمر)  – محمد بخشی نبا (یزید) محمد بخشی نیا -ابوالفضل کرمانی ۲حلقه

 

 

 

ردیف

               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ شهادت حمزه سیدالشهداء(ع) ۱۳۸۴ اراک علاءالدین قاسمی ( حمزه ) – مرحوم مشایخی ( پیامبر) – مهران فرج الهی ( صفیه) – حسین مستعلی ( جبرئیل ) اسماعیل محمدی( ابوسفیان )- محمدرضا امینی ( وحشی ) – امیر مقدم ( هنده) سعید نبئی  –   جواد فلاحتی ۲ حلقه
۲ ۱۳۸۶ خمینی شهر عباس جواهری( حمزه )- محمد رضایی ( پیامبر) – امیر صفری ( امام علی ) -گلخطمی ( صفیه) – محمد زینعلی ( جبرئیل ) منبتکار ( ابوصفیان )-اسماعیل محمدی( وحشی ) – داوود آبایی ( هنده) عباس صالحی – حمید گرگانی ۳ حلقه
۳ ۱۳۹۱ حصار خروان قزوین نرگس خانی( حمزه ) -رمضانعلی تقی زاده ( پیامبر) – احمد پور ( امام علی) -رسول محمدی ( صفیه)- سیدرسول امینی( جبرئیل ) حمید حیدری ( ابوصفیان )- محمدرضا امینی( وحشی ) عباس صالحی- سید جواد حسینی ۲ حلقه
۴ ۱۳۹۲ مرکز شهر نطنز شکرا… جعفری( حمزه ) -مجید حیدری(خواهر حمزه)-براتعلی مسعودیان( پیامبر) – محمد زینلی( امام علی) -علی امامی( جبرئیل ) ابولفضل منبتکار ( وحشی )  – علی معینی (هنده) ماشاله احمدی- رسول امامی ۱ DVD
۵ ۱۳۹۲ سیان اصفهان گیوه کش( حمزه ) -صفری( پیامبر) -برکتی پور( امام علی) -رضایی( جبرئیل ) -اسماعیلی( صفیه) ابولفضل منبتکار ( وحشی) -حسن برکتی( ابوسفیان )-سیف الهی( هنده) ماشاله احمدی- عباس قربانی ۲ حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ عبدا… عفیف ۱۳۷۸ مشهد علاءالدین قاسمی(عبداله عفیف) – محمد رضایی( زینب) -عباس جواهری( مختار) – گلخطمی ( ام کلثوم)- برکتی پور(دخترعبداله) اسماعیل محمدی ( یزید )- منبتکار( شمر ) جواد فلاحتی ۲ حلقه
۲ ۱۳۸۶ قلعه شنبه گلشهر کرج علاءالدین قاسمی(عبداله عفیف) – محمد رضایی( زینب) – گلخطمی ( ام کلثوم) اسماعیل محمدی ( یزید )- منبتکار( شمر ) عباس صالحی – حمید گرگانی ۲ حلقه
۳ ۱۳۸۸ حسینه باب الحوائج کرج ابوالفضل صابری (عبداله عفیف) – حمزه کاظمی(دخترعبداله) محمد رضا امینی(غلام یزید)-حسین حیدری( یزید)- جواد چشمه ای( مردم قبیله) سعید نبئی  –  رضا فراهانی ۲ حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ نزول ستاره ۱۳۸۵ مشهد محمد رضایی(پیامبر)-برکتی پور(امام علی)- گلخطمی(ام هانی)- کلانتری(زهرا)- نرگس خانی(جبرئیل)-خلیل رضایی(بلال) مرتضی صفاریان(ابوبکر)- حاج محمد حسینی(عثمان)- ابوالفضل کبابیان (عمر) عباس صالحی – رضا فراهانی ۲ حلقه
۲ ۱۳۹۲ بکندی قزوین رضا حیدری (پیامبر)-امیر صفری(امام علی)- گیوه کش(ام هانی)- باقر خلیلی(حضرت زهرا) مرتضی صفاریان(ابوبکر)- علیرضا سعیدی(عثمان)-مسعود حجازی(عمر) عباس صالحی -علی احتشامی ۱ DVD
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ موسی بن جعفر (ع) ۱۳۷۶ قلعه شنبه گلشهر کرج مرحوم مشایخی ( امام کاظم) – مرحوم احمد بلبل (فرنگی) – گیوه کش ( امام رضا) – باقر ریاضی ( حضرت عیسی) اسماعیل محمدی ( هارون )- حسن برکتی ( هارون ) – خلیل ملایری ( غلام ) صالحی – بصیری – فیاض ۲ حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ امام رضا (ع) ۱۳۷۳ کرج مرحوم رضا مشایخی ( امام رضا ) –  یزدان فیروز بخت ( کور ) –  باقر ریاضی ( ابا صلت ) اسماعیل محمدی(شکارچی)- خلیل پیریایی ( پیرزن) -محمد امین( پسر پیرزن) استاد محمد بخشی نیا ۱ DVD
۲ ۱۳۹۲ نصرت آباد قزوین امیر صفری ( امام رضا ) استاد اسماعیل محمدی ( شکارچی ) سید ماشا ا… احمدی ۱ DVD
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ حبیب ابن مظاهر ۱۳۸۷ جمکران قم مرحوم مشایخی (  مظاهر) – محمد رضایی ( امام  علی) – امیر صفری (حبیب ابن مظاهر) استاد اسماعیل محمدی (  معلم ) استاد محمد بخشی نیا ۲ حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
۱ رقیه و مغیره ۱۳۷۴   علاءالدین( رقیه)- رضایی (پیامبر)- جواهری(امام علی)- قربانژاد(جبرئیل)-مهرداد حجازی (حضرت زهرا)- مهدی قاسمی( بی بی) اسماعیل محمدی(عثمان)- ابوالفضل کبابیان (مغیره و عزرائیل)   ۲ حلقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *