تعزیه نقاط دیگر

۶۴ مجلس تعزیه شهادت حر ابن یزید ریاحی (ع)

سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۷۴ اصفهان علاءالدین قاسمی(جناب حر) – محمد رضایی(امام حسین) – مظفر قربان نژاد (حضرت عباس)
استاد اسماعیل محمدی (شمر)
عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۷۵ زرنجان گلپایگان عباس جواهری(جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین)-  علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- مظفر قربانژاد(زهیر) اسماعیل محمدی (بن زیاد ) – منبتکار  (شمر) – حسن برکتی( ابن سعد) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۸۳ لمجیر اصفهان شکراله جعفری(جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین)-  علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- محمد طوطی(پسر حر) – گلخطمی(زهیر) حسن برکتی (ابن سعد)- محمد رضا امینی(شمر)- ملا حسینی(ابن زیاد) عباس صالحی – حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۸۴ زیاران قزوین مرحوم احمد بلبل (جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین)-  علاءالدین قاسمی(حضرت عباس) داوود آبایی ( شمر) – اسماعیل محمدی ( ابن زیاد) عباس صالحی – حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۸۶ کرمجگان قم مرحوم رضا مشایخی (جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین ، خطیب)- ابوالفضل صابری (حضرت عباس) اسماعیل محمدی (شمر)- صفاریان (ابن زیاد)- حسین حیدری(ابن سعد) صالحی- فلاحتی –  گرگانی ۳حلقه
۱۳۸۶ چشمه ایهای تهران حسن نرگس خانی (جناب حر)- علاءالدین قاسمی (امام حسین)-ابوالفضل صابری(حضرت عباس)-سید حسن گلخطمی (ساربان) اسماعیل محمدی (بن زیاد)- حسن برکتی (شمر)- سید صالحی(ابن سعد) صالحی – سعید نبئی – لنکرانی ۳حلقه
۱۳۹۰ خمینی شهر اصفهان جعفری(جناب حر)- رضایی( امام)- نرگسخانی(عباس) -گلخطمی(ظهیر)- برکتی پور(علی اکبر)- زینعلی( قاسم)- طوطی( پسرحر) اسماعیل محمدی (شمر ) – منبتکار(ابن زیاد) – داوود آبایی(ابن  سعد) عباس صالحی- سید جوادحسینی ۳حلقه
۱۳۹۱ همدان آخرین اجرا
مرحوم مشایخی(جناب حر)-  محسن گیوه کش(امام حسین)-   ابوالفضل صابری(حضرت عباس)- مهدی کلانتری(خطیب و زهیر ) حسن برکتی (شمر) علیرضا سعیدی (ابن زیاد)- ابوالفضل قربانی (ابن سعد) مختار احمدی – محمد زاده ۳حلقه
 ۱۳۹۲  مرکز شهر نطنز  حاج حسن نرگس خانی ( جناب حر)- ابوالفضل صابری ( حضرت عباس)- رضا حیدری ( امام حسین)-محمد طوطی (برادر حر)
اسماعیل محمدی ( شمر) – ابوالفضل منبتکار (ابن زیاد) – ملا حسینی(ابن سعد)  عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۲ جوی آباد اصفهان نرگس خانی (جناب حر) – گیوه کش(عباس) -قربانژاد( امام )-تقی زاده( خطیب)-مهدی حیدریان ( ساربان) -ابوالفضل طاهری( پسرحر)
اسماعیل محمدی(شمر)- اصغر نژاد (ابن زیاد)-اکبر اعظمی (ابن سعد) مجید و امیر حسین معنوی زاده
۱DVD
۱۳۹۲ سیان اصفهان شکراله جعفری (جناب حر)- گیوه کش(امام )-نرگس خانی( عباس)-برکتی پور(ساربان و قاصد)-علیرضا رفیعی (پسر حر) حسن برکتی (شمر)- ابولفضل منبتکار ابن زیاد) سیف الهی(ابن سعد) ماشاله احمدی- عباس قربانی ۳حلقه
۱۳۹۲ زیبا شهر اصفهان  امیر صفری (جناب حر) – حسن برکتی پور ( حضرت عباس)- حاج محمد رضایی (امام )- صادق مشایخی ( ساربان )  اسماعیل محمدی ( شمر ) – حاج مرتضی صفاریان (ابن زیاد )   عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۲  حصار خروان قزوین نرگس خانی ( جناب حر) – محمد جلینی( عباس )- رسول محمدی( امام) – امیر حسین پور فلاح (علی اکبر)- محمد میر احمدی( قاصد و ساربان) -نعمت فضلی خانی( ظهیر و هاتف)   خلیل ملایری(  شمر) -امیر حسین حسن نژاد(ابن زیاد)-مهدی شریف زاده(ابن سعد) معنوی زاده -سیدجواد حسینی  ۱DVD
۱۳۹۳  تقرش اراک شکراله جعفری (جناب حر) – امیر صفری (حضرت عباس)-  رضا حیدری  (امام  حسین )- اکبر نوروزی  ( ساربان )   اسماعیل محمدی  (شمر )- میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن زیاد )  سعید نبئی-حمید معینیان  ۱DVD
۱۳۹۴ چشمه ایهای تهران شکر اله جعفری (جناب حر)- حسن برکتی پور (حضرت عباس)- رسول تقی زاده (امام  حسین ، خطیب )   داوود آبایی (شمر )- اسماعیل محمدی  (ابن زیاد )-مصطفی بلوکات (ابن سعد)  سعید نبئی-حمید معینیان  ۱DVD
۱۳۹۴ زرین شهر اصفهان حاج حسن نرگس خانی (جناب حر) – امیر صفری ( حضرت  عباس )- حاج محمد رضایی (امام ) –  سید حسن گلخطمی (خطیب )    رسول خدابخش (شمر )- میرزا ابوالفضل  منبتکار (ابن زیاد ) عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۴ ورس قزوین  مسعود صفری (جناب حر) – ابوالفضل صابری( حضرت  عباس ) اسماعیل محمدی ( ابن زیاد )- سید علی ( شمر )- بخشی نیا ( ابن سعد)   ۱DVD
۱۳۹۴ سپه قزوین  امیر صفری (جناب حر) – حسن برکتی پور ( حضرت عباس)- حاج محمد رضایی (امام ) محمد رضا امینی (شمر )- علی صابونی (ابن زیاد )-مهدی سیاکالی (ابن سعد) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۵ رفسنجان امیر صفری (جناب حر) – حسن برکتی پور ( حضرت عباس و خطیب )- حاج محمد رضایی ( امام ) –  سید رسول امینی ( قاصد ، ساربان ، ظهیر)    اسماعیل محمدی ( ابن زیاد )- سید محمدرضا امینی ( شمر )- مجید رضایی ( ابن سعد) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۵ نیم ور اراک
امیر صفری (جناب حر) – حسن برکتی پور ( حضرت عباس) – گلخطمی ( خطیب )- حاج محمد رضایی ( امام ) – مهدی کلانتری ( قاصد) – سید عباس میر ابراهیمی( ساربان ) – عباس مرادی ( ظهیر)  -جواد مرادی ( پسر حر ) مجتبی حسن بیگی ( شمر )- حاج مرتضی صفاریان ( بن زیاد ) – ابوالفضل منبتکار ( ابن سعد) – میلاد بزرگی ( خولی)  عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *