تعزیه نقاط دیگر

۱۰ مجلس از تعزیه های حبیب ابن مظاهر ، خروج مختار ، خسرو و جمشید ، مالک اشتر ، معجزه گوشواره ، رقیه و مغیره ، سوغات آوردن شمر ، سلیمان و بلقیس ، تولد حضرت عباس ، فاطمه صغری

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
حبیب ابن مظاهر
۱۳۸۷ جمکران قم
مرحوم رضا مشایخی (  مظاهر) – حاج محمد رضایی ( امام  علی) – امیر صفری (حبیب ابن مظاهر)
استاد اسماعیل محمدی (  معلم )
محمد بخشی نیا
۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
خروج مختار
۱۳۸۳ مشهد
حاج محمد رضایی –  مظفر قربان نژاد – سید حسن گلخطمی – حسن برکتی پور – محمد محمد زاده
اسماعیل محمدی – ابوالفضل منبتکار – امیر حمامیان
ابوالفضل کرمانی- محمدزاده
۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
خسرو و جمشید
۱۳۸۷ زرین شهر اصفهان
مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- حاج محمد رضایی (پیامبر) –  محمد طوطی (امام حسین)- گلخطمی(خسرو) – برکتی پور(قنبر) – امیر صفری(فقیر)
اسماعیل محمدی (جمشید)- برکتی (فرخ) – منبتکار(سعد وقاص ، پیر ترسا)
بخشی نیا – صالحی – گرگانی
۳حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
مالک اشتر نخعی
۱۳۸۴ مشهد
رضا حیدری(امام علی)- صابری (قنبر) – گلخطمی(زهرا)-  قربانژاد(پیامبر)-  آقا بزرگی (حسن)- الیاس مشتاقی(حسین)
ابوالفضل منبتکار ( مالک اشتر) – محمد رضا امینی ( پدر مالک اشتر)
جواد فلاحتی
۳حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
معجزه گوشواره
۱۳۹۰ بازار سر شور مشهد
رضا حیدری(امام علی)- نرگس خانی (درویش بصره ای) – امیر صفری  (  پیر مرد)-  محمد محمد زاده ( زن پیر مرد)
ابوالفضل منبتکار ( مرد خوارج ) – سید مهدی جده خواه ( زرگر )  صالحی-حمیدرضا محمد زاده ۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
رقیه و مغیره
۱۳۷۴   علاءالدین( رقیه)- رضایی (پیامبر)- جواهری(امام علی)- قربانژاد(جبرئیل)-مهرداد حجازی (حضرت زهرا)- مهدی قاسمی( بی بی)
اسماعیل محمدی (عثمان)- میرزا ابوالفضل منبتکار ( مغیره و عزرائیل)
  ۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
سوغات آوردن شمر
۱۳۷۵ مشهد
مرحوم احمد اسماعیل زاده  (  ) – حاج محمد رضایی (  )  – مظفر قربان نژاد ( )
اسماعیل محمدی (  )- میرزا ابوالفضل منبتکار (   )   عباس صالحی ۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
سلیمان و بلقیس
۱۳۷۶ حبیب آباد
مرحوم رضا مشایخی – علاءالدین قاسمی  – عباس جواهری
اسماعیل محمدی –  حاج حسن برکتی
  ۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
تولد حضرت عباس ۱۳۷۴ قزوین
مرحوم احمد اسماعیل زاده  – مرحوم رضا مشایخی – مرحوم خلیل رضایی
  استاد بخشی نیا
۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق موزیک تعداد
فاطمه صغری ۱۳۹۲ زرین شهر
گلختمی( زینب) – امیر صفری( فاطمه صغری)- محمدرضایی(امام) – گیوه کش (جده و علی اکبر غائب) – منبتکار(عبداله جعفر)  – سعید قاسمی(امام سجاد و ام البنین)-رضا عسگری ( سکینه)
عباس صالحی- جواد حسینی ۱DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *