تعزیه نقاط دیگر

۹ مجلس از تعزیه های شصت بستن دیو ، سرخک ملعون ، رکیب ابن ابرهه ، مارد ابن سدیف ، ذهیر ابن قیس ، طارق ابن کثیر ، سر بخش صحرا ، مادر سر بخش ، مست و روضه خوان

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
شصت بستن دیو
۱۳۸۷ تکیه میرزا قمی مشهد
حاج محمد رضایی ( پیامبر) –   سید حسن گلختمی ( امام علی ) – مظفر قربان نژاد ( سلمان )
اسماعیل محمدی( راوی) – ابوالفضل منبتکار ( دیو)- مهدی صادقی ( زن دیو)
عباس صالحی -عباس لنکرانی
۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
سرخک ملعون
۱۳۹۰ تفرش
ابوالفضل صابری ( معلم) – نقی بیاتی ( قاصد ) – مهدی معصومی ( طفل بزرگ)- محسن زمانی ( طفل وسط) – الیاس زینلی ( طفل آخر) –
داوود آبایی (سرخک) – پرویز آبایی و اسداله صابری ( غلام) – عبداله بنی علی ، نصر اله بابا علی ، مهدی رازقی (مردم قریه) – یوسف شاه حسینی ( صیاد)
علیرضا بنی علی – شهاب بیاتی
۲حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
رکیب ابن ابرهه
۱۳۹۱ زرین شهر اصفهان
نرگس خانی(امام علی)- برکتی پور(امام حسین) – امیرصفری( حضرت عباس)- گیوه کش( مالک اشتر)- محمد رضایی(صحابه امام علی)
حاج حسن برکتی( رکیب ابن ابرهه وعبداله عمر) – منبتکار( عمروعاص)- ملا حسینی(معاویه)
عباس صالحی – سید جواد حسینی
۳حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
مارد ابن سدیف

عباس(ع)

۱۳۹۱ زرین شهر اصفهان حاج محمدرضایی(امام حسین)- مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری( علی اکبر) – برکتی پور( شبیه رباب)
ابوالفضل منبتکار(شمر)- حاج حسن رکتی(ماردبن سدیف)- ملا حسینی(ابن سعد وحکم)- مهیاری(خولی)
عباس صالحی – سید جواد حسینی ۳حلقه

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
ذهیر ابن قیس
۱۳۹۲  

زرین شهر اصفهان

نرگس خانی( زهیر) – محمدرضایی( امام ) – برکتی پور( علی اکبر و زن زهیر) –  گیوه کش ( حر) – صفری(حضرت عباس و طرماح)- سعید قاسمی( زینب ) -صادق مشایخی(قاصد)
 حاج  حسن برکتی ( شمر )  – حسین ملا حسینی ( سردار شام ) عباس صالحی – سید جواد حسینی ۱DVD

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
طارق ابن کثیر
۱۳۹۳  

زرین شهر اصفهان

حاج محمد رضایی( امام حسین)-گیوه کش (‌ زینب)‌- امیر صفری (‌حضرت جعفر)‌- گلخطمی(‌رباب و ام لیلا)‌-  برکتی پور(علی اکبر)- مهدی نوروزی (‌ام کلثوم) -علیرضا رفیعی( قاسم) –
ابوالفضل منبتکار( تخلص ،‌کیانی وابن سعد)- برکتی(طارق)-علی معینی( شمر)‌- ملاحسینی (بکر ابن غانم)- سیف الهی(عمر ابن حجاج)
عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
سر بخش صحرا
۱۳۹۴ زرین شهر اصفهان حاج حسن نرگس خانی( شاهزاده عبداله)- علیرضا رفیعی( امام محمد تقی) -امیر صفری( صحابه)-حاج محمد رضایی( قاصد)- برکتی پور( ابراهیم) – گلخطمی( مادر ابراهیم)- تقی زاده( ابراهیم)
 ابوالفضل منبتکار ( راهزن اول) – داوود آبائی(راهزن دوم) – ملاحسینی( رهزن سوم)  عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
مادر سر بخش
۱۳۹۴ حسینیه حوض محمد علی خان مشهد
حاج حسن نرگس خانی( عبداله بن موسی بن جعفر)- حاج محمد رضایی( صحابه)- برکتی پور( مادر ابراهیم)- تقی زاده( ابراهیم)
منبتکار ( اتابک اول) – حاج حسن برکتی ( اتابک دوم) – امیر حمامیان ( اتابک سوم)
صالحی – معنوی زاده-حسینی
۱DVD

نام مجلس سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
مست و روضه خوان
۱۳۹۴ حسینیه حوض محمد علی خان مشهد حاج محمد رضایی( امام علی)- گلخطمی( حضرت زهرا و روضه خوان) – قربانژاد( امام حسین ، ارسلان) – برکتی پور( هاتف ، چاووش)
منبتکار ( مست) – حسن برکتی ( مالک دوزخ ، ارمنی) – امیر حمامیان (ملک دیوان)-سیف اللهی(ملک عذاب)
صالحی -معنوی زاده-حسینی ۱DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *