تعزیه نقاط دیگر

۸ مجلس تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) و ۱۸ مجلس تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) و ۱۰ مجلس تعزیه شهادت شاهچراغ (ع) و ۱۲ مجلس تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه(س)

تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع)


سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۸۶ اردکان یزد امیر صفری( قاسم )- رضا حیدری(امام حسین)-حمزه کاظمی ( زینب) – سید میر حسینی (مادر قاسم) – صابری ( وهب) صفاریان( اازرق) – داود آبایی (شمر) – مسعود حجازی(ابن سعد)
عباس صالحی- حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۸۹ محله خلچان تفرش محمد طوطی(حضرت قاسم)- رضا حیدری(امام حسین)-ابوالفضل صابری(ام لیلا) – حمزه کاظمی(مادر قاسم) – مجتبی حیدری(وهب) منبتکار( اازرق) – داود آبایی(شمر) – مصطفی قربانی(ابن سعد) سعید نبئی  – رضا فراهانی ۳حلقه
۱۳۹۰ روستای سیان اصفهان
محمد طوطی(حضرت قاسم) محمد رضایی -(امام حسین)- رضا مشایخی( زینب) – حسن گلخطمی( ام لیلا) – برکتی پور(مادر قاسم)
ابوالفضل کبابیان( اازرق) – حسن برکتی(شمر) –  رضا مهیاری(ابن سعد)
ماشاا… احمدی – عباس قربانی
۲حلقه
۱۳۹۲ حصار خروان قزوین محمد میراحمدی( قاسم)- نرگس خانی( امام)- نعمت فضلی خانی( ام لیلا)- رسول محمدی (مادر قاسم)- محمد جلینی ( زینب)- سجاد جلینی ( عبداله) خلیل ملایری( ازرق)- مهدی شریف زاده ( شمر)- مجتبی سعادتی( ابن سعد) مجید معنوی زاده – سید جواد حسینی ۱DVD
۱۳۹۳ جمکران قم امیر علی حیدری ( قاسم) – ابوالفضل صابری ( امام) – مهدی کلانتری ( مادر قاسم) – حمزه کاظمی ( زینب) علیرضا سعیدی ( ازرق) – حاج حسن برکتی ( شمر) – مجتبی حسن بیگی ( ابن سعد) عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ حصار خروان قزوین بهزاد جعفری ( قاسم) -نرگس خانی ( امام)- علاءالدین قاسمی( ام لیلا) – رمضانعلی تقی زاده(مادر قاسم)- محمد احمدی ( زینب) محمدرضا امینی( ازرق)- محسن شاطر کهکی ( شمر)- سیدجعفر سیاهپوش( ابن سعد) عباس صالحی- حجت جوکار ۱DVD
۱۳۹۴ * زرین شهر اصفهان سجاد محمد زاده (قاسم)- محمد رضایی (امام)- صفری (غلام ترک ،مادر قاسم)- برکتی پور(امام سجاد ،ام لیلا)-سلیمیان(زینب) ابوالفضل منبتکار ( ازرق)- حسین ملا حسینی ( ابن سعد)- داوود آبایی ( شمر) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۵ نیم ور اراک سجاد محمد زاده ( قاسم) – حاج محمد رضایی ( امام) – امیر صفری ( وهب) – سید حسن گلخطمی ( ام لیلا ) – مهدی کلانتری ( مادر قاسم و نوعروس) – جواد مرادی( عبدالله ) – عباس مرادی (مادر وهب ، زینب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق)- ابوالفضل منبتکار ( ابن سعد)- مجتبی حسن بیگی( شمر) عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD

 

تعزیه شهادت حضرت زهرا (س)

سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۷۳ بیدستان مرحوم احمد بلبل ( حضرت  زهرا )- اسماعیل گیوه کش ( امام حسین) – میلاد هوشمند ( حضرت زینب ) استاد اسماعیل محمدی ( عزرائیل )   ۲حلقه
۱۳۷۴ هیوء ساوجبلاغ مرحوم رضا مشایخی (حضرت زهرا )- خلیل بریایی (امام علی)-میلاد هوشمند و باقرمشایخی (حسنین)-صادق مشایخی (زینب) غیاث فلاح نژاد ( عزرائیل )   ۱DVD
۱۳۷۵ اصفهان
مرحوم رضا مشایخی ( حضرت  زهرا )- جواد کریمی (فضه ) – برادران سعیدی ( حضرت زینب و امام حسین)
  استاد بخشی نیا
۳حلقه
۱۳۹۰ بازار نو اردکان حمزه کاظمی(حضرت زهرا)- حاج محمد رضایی( امام علی)- مهدی کلانتری (حضرت زینب)- مرحوم خلیل رضایی(سلمان)- حسن برکتی پور(باغبان فدک) صفاریان(ابوبکر)- منبتکار(عمر)-رسول خدابخش(غلام)- برکتی(عزرائیل) معنوی زاده – ماشااله احمدی و قاسمی ۳حلقه
۱۳۹۰ قم جمکران
مرحوم رضا مشایخی ( حضرت زهرا)- مهدی کلانتری ( زینب)- میلاد قوی عهد ( امام علی) – قاسم تسبیحی (فضه)
علی قزوینی و کرمانی ( مردم مدینه )
غلامرضا کرمانی – مجید ربانی
۳حلقه
۱۳۹۱  حصار خروان قزوین رمضانعلی تقی زاده ( حضرت زهرا )- حسن نرگس خانی ( امام علی) – رسول محمدی (فضه ) – اسماعیل احمد پور( جبرئیل )
سید محمد رضا امینی ( عزرائیل )
عباس صالحی- سید جواد حسینی
۳حلقه
 ۱۳۹۲  حصار خروان قزوین  رسول محمدی( حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی( امام علی) -نعمت فضلی خانی( فضه)- دانیال جانقلی(زینب)- محمد میراحمدی( جبرئیل )- امیر حسین پورفلاح(کور)   خلیل ملایری( عزرائیل)- مهدی شریف زاده ( شمعون)- مجتبی سعادتی( مردم مدینه)  مجید معنوی زاده – سید جواد حسینی  ۱DVD
۱۳۹۲ جوی آباد اصفهان حسن گلخطمی (فاطمه زهرا)-محمد رضایی(امام علی)- نرگس خانی (بلال)- رسول تقی زاده (فضه)- برکتی پور(جبرئیل و کور) استاد اسماعیل محمدی(عزرائیل) – عزت اله اصغر نژاد (مردمم مدینه) مجید معنوی زاده – حمید گرگانی ۲حلقه
۱۳۹۳ جمکران قم
حمزه کاظمی (فاطمه زهرا)- ابوالفضل صابری (امام علی)- مهدی کلانتری(جبرئیل و بلال و کور) مجتبی حسن بیگی (عمر و عزرائیل ) – علیرضا سعیدی (مردمم مدینه)   ۱DVD
۱۳۹۴  نوش آباد کاشان سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) – حاج محمد رضایی ( امام علی ) – امیر صفری ( فضه ، کور ، بلال ) – حسین هوشمند ( زینب )- هادی غنی زاده ( حسنین )   سید رضا امینی ( عزرائیل ) – امیر حسین ملکی ( مردم مدینه )   عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ حصار خروان قزوین علاءالدین قاسمی(حضرت زهرا)- نرگس خانی ( امام علی )-  رمضانعلی تقی زاده( فضه و کور )- محمد حسین محبی ( زینب)- حمزه ربیعی( جبرئیل) محمد رضا امینی( عزرائیل)- محسن شاطر کهکی ( شمعون) عباس صالحی – حجت جوکار ۱DVD
۱۳۹۴  گازار خان محسن گیوه کش ( حضرت زهرا) – امیر صفری ( امام علی ) – اکبر نوروزی ( فضه ) – مهدی کلانتری ( جبرئیل)    مجتبی حسن بیگی ( عزرائیل  و مردم مدینه)- بخشی نیا (شمعون ) محسن نلبرها-رضا بابایی-گرگانی  ۱DVD

 

تعزیه شهادت شاهچراغ (ع)

سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۸۱ مجد آباد اراک
علاءالدین قاسمی (شاهچراغ)- محمدرضایی(علاء الدین)- حسن گلخطمی(ابراهیم)-مظفرقربانژاد(حضرت معصومه)- حسن عقیقی(قاصد) محمدرضا امینی (قتلق)- ابوالفضل منبتکار (وزیر) عباس صالحی ۲حلقه
۱۳۹۰ خمینی شهر اصفهان
نرگس خانی (شاهچراغ)- شکراله جعفری (علاء الدین)- برکتی پور(ابراهیم)-رضایی(قاصد) – گلخطمی(حضرت معصومه) حسن برکتی (قتلق)- ابوالفضل منبتکار (وزیر)-حسین ملاحسینی (غلام) صالحی – معنوی زاده – گرگانی ۲حلقه
۱۳۹۲ حصار خروان قزوین حاج حسن نرگس خانی( شاهچراغ)- محمد جلینی(علاءالدین)- محمد میرابراهیمی( ابراهیم)- نعمت فضلی خانی(معصومه)- رسول محمدی(قاصد) خلیل ملایری( قتلق)- مهدی شریف زاده ( وزیر)- مجتبی سعادتی( اشقیا خوان) مجید معنوی زاده – سید جواد حسینی ۱DVD
۱۳۹۳ حصار خروان قزوین مظفر قربانژاد ( شاهچراغ)- نرگس خانی( علاء الدین)-رمضانعلی تقی زاده (ابراهیم )-نعمت فضلی خانی (حضرت معصومه)- حق شناس(قاصد) اسماعیل محمدی ( قتلق)- امیر حسین حسن نژاد ( وزیر) سعید نبئی – حمید معینیان ۱DVD
۱۳۹۳ زرین شهر اصفهان شکرالله جعفری( شاهچراغ)-امیر صفری( علاء الدین)-برکتی پور( ابراهیم ابن موسی )-مهدی نوروزی (حضرت معصومه و قاصد ) حاج حسن برکتی ( قتلق)- ابولفضل منبتکار ( خبر چین ) – حسین ملا حسینی ( وزیر)- سیف الهی(نامه بر) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ میبد یزد امیر صفری ( شاهچراغ)- شکراله جعفری( علاء الدین)- برکتی پور (ابراهیم ) – تقی زاده (حضرت معصومه)- حاج محمد رضایی (قاصد) حاج حسن برکتی ( قتلق)- ابوالفضل منبتکار( وزیر) – علی معینی ( غلام) معنوی زاده -ماشاله احمدی – لنکرانی ۱DVD

 

تعزیه بازار شام وفات حضرت رقیه (س)

سال مکان
ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۷۹ کرج حسن گلخطمی(زینب)- علاءالدین قاسمی( خوشخوان و فرنگی)- حسن عقیقی(امام سجاد و خوشخوان)-محمد قاسمی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ) عباس صالحی ۲حلقه
۱۳۸۳ خمینی شهر اصفهان
علاءالدین (زینب)- گلخطمی(امام سجاد و خطیب )- رضایی(حکیم و فرنگی)- برکتی پور( قاصد و نو عروس) – برادران سعیدی(خوشخوان)
اسماعیل محمدی (یزید)- حسن برکتی (شمر)- منبتکار (عمروعاص)
عباس صالحی- حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۹۱ چشمه ایهای تهران
ابوالفضل صابری (زینب)-سیدعلی حسینی(امام سجاد)- ستایش نعمت الهی ( رقیه) – حمزه کاظمی ( فرنگی)-  مهدی کلانتری( هنده ) اسماعیل محمدی(یزید)- حسن برکتی(شمر)- سعیدی (عمروعاص)
سعید نبئی – حمید معینیان ۳حلقه
۱۳۹۳ سیان اصفهان سید حسن گلخطمی(طبیب و زینب )- حاج محمد رضایی( فرنگی )-حسن برکتی پور(هنده و امام سجاد)-مهدی نوروزی (دایه)-علیرضا رفیعی(سکینه) اسماعیل محمدی(یزید)- منبتکار (شمر)- برکتی(عمر و عاص)  ماشاالله احمدی-رسول امامی ۱DVD
۱۳۹۳ جمکران قم
حمزه کاظمی ( زینب) – مهدی کلانتری ( خطیب ، خوشخوان ،هنده و امام سجاد ) – ابوالفضل صابری ( طبیب و فرنگی) مجتبی حسن بیگی ( یزید ) – حاج حسن برکتی ( شمر) عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ نوش آبادکاشان سید حسن گلخطمی ( زینب) – حاج محمد رضایی( طبیب و فرنگی ) – امیر صفری( خطیب،خوشخوان و امام سجاد) – سید رسول امینی( قاصد) – مهدیه شعبانی(رقیه) سید محمد رضا امینی ( یزید) – امیر حسین ملکی ( شمر) – محمد خداداد ( عمروعاص) عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ زرین شهر اصفهان سید حسن گلخطمی (زینب ، خطیب و خوشخوان)-محمد رضایی( طبیب ،خوشخوان و فرنگی )-رسول تقی زاده (امام سجاد ،قاصد و دایه) -عباس جعفری( سکینه) – علیرضا رفیعی(رقیه و نوعروس) مجتبی حسن بیگی( یزید) – منبتکار ( شمر) – علی عکاف ( عمروعاص) عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴ بازار نو اردکان یزد سید حسن گلخطمی (حضرت زینب )- حسین قربانی ( فرنگی )- سعید جعفری ( امام سجاد ) – علیرضا رفیعی ( رقیه ) حسین ملاحسینی ( یزید ) – اکبر اعظمی ( شمر) عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۵ بازار نو اردکان یزد  سید حسن گلخطمی (حضرت زینب )- محمد رضایی ( طبیب ، فرنگی ، خوشخوان )- امیر صفری ( امام سجاد، خوشخوان ، خطیب ) – رسول امینی (قاصد – مهیار عظیمی (سکینه) – مهدی خسروی ( رقیه )  اسماعیل محمدی( یزید) – محمدرضا امینی ( شمر) – منصور عبدلی ( عمروعاص) عباس صالحی – عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۶ جوی آباد  اصفهان سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)-شکرالله جعفری( حکیم و خطیب )-محسن گیوه کش (امام سجاد ) – امیر صفری ( فرنگی) – رسول تقی زاده(قاصد و دایه) -حسن برکتی پور( هنده و خوشخوان)   اسماعیل محمدی( یزید) – حاج حسن برکتی( شمر) – جواد بدیعی ( عمروعاص) معنوی زاده- ماشالله احمدی ۱DVD

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *