تعزیه نقاط دیگر

۹ مجلس تعزیه شهادت امام حسین (ع)

سال مکان ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۷۴ زرنجان گلپایگان محمد رضایی( امام)- علاءالدین( زینب)- قربانژاد(جبرئیل)- گلخطمی(قیس)-مهرداد حجازی(عرب)- مهدی قاسمی( فاطمه صغری) استاد محمدی(شمر)- منبتکار (ابن سعد)- برکتی (اشعث کندی) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۷۵ زینبیه اصفهان مرحوم مشایخی( امام)- باقر خلیلی ( زینب)-علاءالدین قاسمی(درویش کابلی) – محمد قاسمی( عبداله) اسماعیل محمدی ( شمر) – خلیل ملایری ( ابن سعد) استاد محمد بخشی نیا ۳حلقه
۱۳۷۶ گلشهر کرج مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) – اسماعیل محمدی  ( درویش کابلی ) – احمد زرجه بستانی ( زینب ) استاد اسماعیل محمدی ( شمر ) عباس صالحی- حسن فیاض ۱DVD
۱۳۹۳ حصار خروان قزوین مظفر قربان نژاد(امام )-  رمضانعلی تقی زاده( زینب) – نعمت اله فضلی خانی(فضه و درویش) – رسول حق شناس(جبرئیل و قیس)-امیر حسین پورفلاح(امام سجاد، وزیر قیس)-مائده دودانگه(سکینه)- محمد میرزاپور(عبداله) اسماعیل محمدی( شمر)-امیرحسین حسن نژاد(ابن سعد) – محمد منصوری(حرمله)   سعید نبئی – حمید معینیان ۱DVD
۱۳۹۴ حصار خروان قزوین علاءالدین قاسمی(امام )- باقر خلیلی ( زینب) – رمضانعلی تقی زاده(درویش و سلطان قیس) – مهدی قاسمی(جبرئیل)- سید محمد احمدی (شهربانو و وزیر قیس)- رضا سرچالی (سکینه و عبداله) سید محمد رضا امینی( شمر)-سید جعفر سیاهپوش(ابن سعد) عباس صالحی-حجت جوکار ۱DVD
۱۳۹۴ آشتسان قزوین  امیر صفری ( امام حسین )-مهدی نوروزی( زینب)- روح الله رضایی (فضه) – هادی اسلامی( درویش) -مسعود عزیزی ( جبرئیل) – امیرحسین حبیبی(عبداله)  مجتبی حسن بیگی(شمر) – مرتضی زینلی( ابن سعد) جعفر روستا پیشه (حرمله) مصطفی حسینی وعباس نیکو ۱DVD
۱۳۹۴ چشمه ایهای تهران حاج حسن نرگس خانی(امام حسین)- رسول تقی زاده ( زینب) – حسین نبئی ( جبرئیل )- مصطفی حسن بیگی(درویش)- محمد حسین محبی (عبداله)  داوود آبایی(شمر)- اسماعیل محمدی (ابن سعد) – عسگری (حرمله) سعید نبئی – حمید معینیان  ۱DVD
۱۳۹۴ خمینی شهر اصفهان حسین طاهری(امام)- گلختمی( زینب)- محمد رضایی(درویش و جبرئیل)- تقی زاده ( سجاد و زعفر)- صفری( قیس)-برکتی پور( وزیر) – بخشی نیا ( عرب)  اسماعیل محمدی(شمر)- علی معینی (ابن سعد) – جواد بدیعی (حرمله)  سروانی-معنوی زاده-حسینی ۱DVD
۱۳۹۶ جوی آباد اصفهان شکر الله جعفری(امام حسین)- سید حسن گلخطمی ( زینب) – حسن برکتی پور( جبرئیل و قیس )- امبر صفری ( فضه) – رسول تقی زاده ( امام سجاد و وزیر قیس) – محسن گیوه کش (درویش)  حاج حسن برکتی (شمر)- اسماعیل محمدی (ابن سعد) – محمد رضا امینی ( اشقیا) – جواد بدیعی و سیف الهی (مبارز)  معنوی زاده-ماشالله احمدی ۲DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *