نمایش دادن همه 360 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه آتش انداختن حضرت ابراهیم ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( ابراهیم ) - سید حسن گلخطمی ( اسرافیل ) - رسول تقی زاده ( جبرئیل ) - حسین عقیقی (میکائیل )- شکرالله جعفری ( امام غائب ) - محسن گیوه کش ( عباس غائب ) حسن برکتی ( نمرود ) - سید محمدرضا امینی ( آذر) - مسعود حجازی مهر ( شمر  و شیطان ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد)

تعزیه حبیب ابن مظاهر ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی ( مظاهر ) - محسن گیوه کش ( پیامبر) - شکرالله جعفری ( حضرت علی ) - سید حسن گلخطمی ( مادر حبیب ) - رسول تقی زاده ( جبرئیل ) - حسین محمدی( حبیب ) - حسین حدادی ( امام حسن ) - ایلیا فضلیخانی ( امام حسین ) - مسعود حجازی مهر ( معلم )

تعزیه عمروبن عبدود جنگ خندق ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( پیامبر ) - سید حسن گلخطمی ( جبرئیل ) - امیر صفری ( جابر ) - شکراله جعفری ( سلمان ) - جواد مرادی ( امام علی ) - رسول تقی زاده ( قاصد ) مرتضی صفاریان ( فاروق ) - حسن برکتی ( عمروبن عبدود ) - سید محمدرضا امینی ( ابوسفیان ) - علیرضا سعیدی ( غلام عمرو ) - مسعود حجازی مهر  (حی بن اخطب و خواهر عمرو ) - محمد بخشی نیا ( ابوعامر راهب )

تعزیه تجارت و ازدواج پیامبر ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( ابوطالب )- مظفر قربان نژاد ( حمزه ) - محسن گیوه کش ( حضرت عباس )- مسعود صفری ( غلام ورقه )- سید حسن گلختمی ( حضرت خدیجه )- مهدی کلانتری ( غلام خدیجه ) مرتضی صفاریان ( ابوجهل ) - حسن برکتی ( ورقه ) - سید محمدرضا امینی ( همراه ابوجهل ) - علیرضا سعیدی ( عالم نصرانی ) - محمد بخشی نیا ( خریدار )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام حسن)- عباس جواهری (امام حسین)- مهرداد حجازی مهر (حضرت عباس)- علی قویدل (حضرت زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - احمد عزیزی (اسماء )

تعزیه چاه انداختن یوسف ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد کریمی ( حضرت یوسف ) - علاءالدین قاسمی ( یعقوب ) - علی قویدل ( مالک ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (وزیر مالک) - محمود معینی (خواهر یوسف مرتضی صفاریان ( شمعون ) - ابوالفضل منبتکار ( یهودا) - حسن برکتی ( روئیل ) - سید محمدرضا امینی ( تملیخواه )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - احمد عزیزی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) - خلیل رضایی ( قاصد ) - علی قویدل ( حضرت معصومه ) مرتضی صفاریان ( قتلق )  - علی محمد حجازی مهر ( سردار جنگی ) - یوسف معصومی ( وزیر )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - جواد کریمی (عزیز مصر) - مهرداد حجازی مهر (ابن یامین ) - محمود معینی (جبرئیل) - علی قویدل (وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - ابوالفضل منبتکار ( یهودا ) - حسن برکتی ( روئیل ) - سید محمدرضا امینی ( نانوا و تملیخواه ) -  خلیل رضایی ( عرب و کنعانی)

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری ( حمزه سیدالشهداء )  - عباس جواهری ( امام علی )- محمد رضایی ( پیامبر )- محمود معینی ( جبرئیل ) - علی قویدل (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - علی محمد حجازی مهر ( وحشی ) - حسن برکتی ( سردار لشکر ) - سید محمدرضا امینی ( هنده )

تعزیه امام رضا ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام رضا) - علیرضا رضایی (امام تقی) - عباس جواهری (اباصلت)- جواد کریمی (سلمانی)- خلیل رضایی (نابینا) - احمد عزیزی ( جبرئیل) مرتضی صفاریان (مأمون)- حسن برکتی (وزیر)- علی محمد حجازی مهر (باغبان و پیرزن)- سید محمدرضا امینی (نکیرین)- حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- علی قویدل (مسیب) - علاءالدین قاسمی ( فرنگی) - رضا مشایخی (عیسی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام علی ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام علی)- علی قویدل (حضرت زینب)- جواد کریمی ( قنبر ) - خلیل رضایی ( بی بی ) - محمود معینی ( کنیز و زن  همسایه) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب ) - مرتضی صفاریان (صحابه) - مهدی قاسمی (قطام )

تعزیه قانیای فرنگ ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( قانیای فرنگ پادشاه ) - حسن نرگس خانی ( امام حسین ) - سید حسن گلخطمی ( روضه خوان ) - محمود معینی ( زن عزادار ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - خلیل رضایی ( مرد عزادار) مرتضی صفاریان ( معلم ) - مسعود حجازی مهر ( ملک عذاب )

تعزیه میثم تمار ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( میثم تمار ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - سید حسن گلخطمی ( مردم بازار ) - محمود معینی ( مردم بازار ) - امیر صفری ( مردم بازار ) مرتضی صفاریان ( یهودی ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی (  غلام ) - مسعود حجازی مهر ( دستیار غلام )

تعزیه ذبح اسماعیل ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی قاسمی ( اسماعیل ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - محمود معینی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان  ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( گبر )

تعزیه وفات پیامبر ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - محمد رضایی (حضرت زهرا )- جواد کریمی ( امام علی )- محمود معینی (بلال ) - باقر خلیلی ( امام حسن ) - مهرداد حجازی مهر ( امام حسین ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - حسین هدایتی (صحابه ) - اسماعیل محمدی ( سواده ) - سید محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی (فاطمه زهرا )- مظفر قربان نژاد ( امام علی )- حسن برکتی پور (بلال ) - مهدی کلانتری ( امام حسن ) - محمد طوطی ( امام حسین ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - محمود معینی (صحابه ) - مرتضی صفاریان ( سواده ) - حسن برکتی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (فاطمه زهرا )- امیر صفری ( امام علی )- محسن گیوه کش (بلال ) - امیر علی حیدری ( امام حسن ) - محمد حسین محبی( امام حسین ) - حسن عقیقی ( سلمان ) - محمود معینی (صحابه ) - مرتضی صفاریان ( سواده ) - محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - محسن گیوه کش ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- شکرالله جعفری ( امام علی )- رسول تقی زاده (بلال ) - حسین عقیقی ( امام حسن ) - جواد مرادی ( امام حسین ) - محمدرضا حدادی (صحابه) - حسن برکتی (عزرائیل )

تعزیه خروج مختار سقفی ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مختار )  - علاءالدین قاسمی ( ابراهیم اشتر ) - مهرداد حجازی مهر ( وزیر مختار ) - حسین هدایتی ( قاصد ) - خلیل رضایی ( امام حسین ) - علی قویدل ( ذاکرین حسین و هاجب زندان بان ) - محمود معینی (ذاکرین امام حسین ، شیخ ) میرزا ابوالفضل منبتکار ( عیاض ، ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( سنان ، جاسوس عامر ، ابو خلیل ) - حسن برکتی ( شمر ) - محمدرضا امینی ( عامر ) - جواد کریمی (وزیر عامر ) - مهدی قاسمی (زن خولی )

تعزیه عروسی حضرت زهرا ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( ام هانی ) - برکتی پور ( حضرت علی ) - امیر سلیمانی مقدم ( حضرت زهرا ) - حسن نرگس خانی ( جبرئیل ) - محمود معینی ( سلمان ) مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عثمان ) - سید محمدرضا امینی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام ابوبکر )

تعزیه حضرت عقیل ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
باقر خلیلی ( عقیل ) - رضا مشایخی ( بنا ) - محمود معینی ( خواهر عقیل) - مهرداد حجازی ( همخوانی ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( عزرائیل )

تعزیه عمروبن عبدود جنگ خندق ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (پیامبر) - رضا مشایخی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (امام علی) - خلیل رضایی ( سلمان ) - جواد کریمی ( قاصد ) - مرتضی صفاریان ( عمر ) حسن برکتی ( عمر بن عبدود ) - سید محمدرضا امینی ( ابوسفیان )

تعزیه عمروبن عبدود جنگ خندق ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - سید حسن گلختمی ( قنبر ) - محمد حسین محبی ( امام حسین ) حسن برکتی ( عمر بن عبدود ) - علیرضا سعیدی ( یهودا ) -  مرتضی صفاریان ( فاروق ، یهودی )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه حضرت خدیجه ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی (حضرت خدیجه )- رضا مشایخی ( پیامبر ) - عباس جواهری ( جبرئیل ) - امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه زهرا ) - حسن برکتی پور ( بلال ) - مرتضی صفاریان (یهودی ) - سید محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- جواد کریمی ( امام علی)- خلیل رضایی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی (جبرئیل) - مهرداد حجازی مهر ( مالک آتش ) -  مظفر قربان نژاد ( مالک آب ) - سید حسین هدایتی ( حوری )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی آقا ترابی (چاووش)- احمد عزیزی (جبرئیل) علی قویدل (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- بخشی نیا (زید) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - حسن برکتی (غلام )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر غائب ) - رضا حیدری ( امام سجاد ) - محمد رضایی (حضرت زهرا و بشیر) -مظفر قربان نژاد (خطیب) - محمود معینی (حضرت زینب و جبرئیل ) - خلیل رضایی (ام لیلا ) - مهدی قاسمی (هنده ) - حسن عقیقی (امام حسین غائب) - حسین عقیقی (حضرت سکینه ) - محمد قاسمی (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - محمدرضا امینی ( خولی و غلام ) - یوسف معصومی ( ابن سعد ) - محمد بخشی نیا ( سنان )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهرداد حجازی مهر ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  ) - علی قویدل ( حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر ) - جواد کریمی ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - محمود معینی (علی اکبر غائب )

تعزیه امام صادق ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام صادق)- علاءالدین قاسمی (امام کاظم)- رضا مشایخی (پیامبر)-حسین عقیقی (دخترامام)- مظفر قربانژاد (مردم مدینه) مرتضی صفاریان (والی مدینه)- حسن برکتی (منصور)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- یوسف معصومی (غلام منصور)- محمد بخشی نیا (محمد بن ربیع)

تعزیه امام باقر ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام محمد باقر)- حسن برکتی پور ( امام صادق )- خلیل رضایی ( زید )- محمود معینی (برادر زید )- مظفر قربان نژاد ( امام زین العابدین ) - حسین عقیقی ( زینب دختر امام باقر ) حسن برکتی ( هشام )  - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( والی مدینه ) - مسعود حجازی ( اهل مدائن )

تعزیه امام سجاد ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- مظفر قربان نژاد ( امام محمد باقر )- محمود معینی (خادم )- خلیل رضایی ( صحابه) - رضا مشایخی (امام حسین)-حسن برکتی پور (علی اکبر)- حسن عقیقی (حضرت عباس) حسن برکتی ( هشام ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( وزیر) - مرتضی صفاریان ( قصاب ) - مسعود حجازی مهر ( صیاد )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی قویدل (حضرت زینب)- رضا مشایخی ( امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- عباس جواهری (حکیم ) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- مهرداد حجازی مهر (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد سعیدی (امام حسین)- علیرضا رضایی (امام حسن)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) حسن برکتی (عزرائیل) -  مرتضی صفاریان (شمعون)- سید محمدرضا امینی و مسعودحجازی مهر (مردم مدینه)

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۶۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد و حسین هدایتی (طفلان) - رضا مشایخی (چوپان)- علاءالدین قاسمی(چوپان و مسلم غائب)- علی قویدل (زن حارث) علی محمد حجازی مهر(حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۶۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم) - علی آقا ترابی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( هانی )- محمود معینی ( طوعه ) علی محمد حجازی مهر ( ابن زیاد )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر )- رضا مشایخی ( امام علی )- حسن نرگس خانی ( جبرئیل )- امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه زهرا )- حسن برکتی پور ( فقیر و بلال )- محمود معینی ( جابر ) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه امام رضا ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام رضا)- میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- عباس جواهری (جبرئیل)- خلیل رضایی (نابینا)- احمد عزیزی (نکیرین) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر و عزرائیل)- محمد بخشی نیا (صیاد)- مرتضی صفاریان (باغبان و پیرزن)- حسین هدایتی (شاگرد باغبان و عبدالصمد)

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( خطیب و پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - حسن نرگس خانی ( حضرت زینب) - حسن برکتی پور (حضرت زهرا ) - محمود معینی (ام لیلا ) - امیر سلیمانی مقدم (هنده ) - امیر صفری ( جبرئیل) - محمد زینلی (کنیز و حضرت سکینه ) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان ) - مسعود حجازی مهر ( غلام و ابن سعد )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی قویدل (حضرت زینب)- جواد کریمی ( امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- رضا مشایخی (حکیم ) - خلیل رضایی (خطیب) - مهرداد حجازی (هنده) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهرداد حجازی مهر ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) -  محمد رضایی ( بشیر ) - مظفر قربان نژاد ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - محمود معینی ( حضرت زینب ، علی اکبر غائب )

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد قاسمی (زینب)- محمود معینی (فضه)- علاءالدین قاسمی (جبرئیل )- سید حسن گلخطمی (بلال) حسن برکتی (عزرائیل) - مرتضی صفاریان و سید محمدرضا امینی (مردم مدینه) - یوسف معصومی (شمعون)

تعزیه امام زاده ابراهیم رشت ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امامزاده ابراهیم ) - محمد رضایی ( امام رضا غائب )-محسن گیوه کش ( عبداله پدر )- امیر صفری ( غلام ابراهیم )- سید حسن گلختمی ( مادر )- مهدی کلانتری ( قاصد خراسان )- حسن عقیقی (پیر زن )- جواد مرادی ( امام جواد ) حسن برکتی ( سرخاب ) - سید محمدرضا امینی ( غلام سرخاب) - علیرضا سعیدی ( قاصد و مأمون )

تعزیه قانیای فرنگ ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( قانیای فرنگ پادشاه ) -  مظفر قربان نژاد ( امام حسین ) -  محسن گیوه کش ( مرد عزادار ) - سیدحسن گلخطمی ( روضه خوان ) - امیر صفری ( وزیر ) - مهدی کلانتری ( ابراهیم ) مرتضی صفاریان ( معلم ) - سید محمدرضا امینی ( ملک عذاب ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه میثم تمار ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( میثم تمار ) - محسن گیوه کش ( حضرت علی ) - امیر صفری ( خرما فروش ) - سید حسن گلخطمی ، محمود معینی ، مهدی کلانتری ، حسن عقیقی ( مردم بازار ) مرتضی صفاریان ( عرب ) - حسن برکتی ( حاکم ) - سید محمد رضا امینی (  غلام )

تعزیه ذبح اسماعیل ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - مسعود حجازی مهر ( گبر )

تعزیه خروج مختار سقفی ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( مختار ) - مظفر قربان نژاد( ابراهیم اشتر ) - حسین هدایتی (قاصد) - مهرداد حجازی مهر و باقر خلیلی (ذاکرین امام حسین ) - محمود معینی (امام حسین ، ذاکرین امام حسین ، شیخ ) - جواد کریمی (هاجب زندان بان ) مرتضی صفاریان ( زاهد ، جاسوس عامر ، ابو خلیل ، ابن سعد ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( عیاض و عامر ) - خلیل رضایی ( وزیر عامر ) - مسعود حجازی مهر ( خولی ) - محمود معینی ( یابن مرجانه )

تعزیه عروسی حضرت زهرا ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - امیر صفری (حضرت علی ) - رسول تقی زاده ( حضرت زهرا ) - سید حسن گلختمی ( ام ایمن ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابوبکر ) - علیرضا سعیدی ( عثمان )

تعزیه حضرت عقیل ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی ( عقیل ) - سید حسن گلختمی ( مادر عقیل ) - حسن برکتی پور ( خواهر عقیل ) - مظفر قربان نژاد ( بنا ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( عزرائیل )

تعزیه حضرت خدیجه ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت خدیجه ) - مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محسن گیوه کش ( جبرئیل ) - مهدی کلانتری ( فاطمه زهرا ) - خلیل رضایی و امیر صفری ( محبان پیامبر ) - محمود معینی ( پیر زن فقیر ) - مرتضی صفاریان ( شمعون ) - مسعود حجاز مهر (عزرائیل )

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- علاءالدین قاسمی ( امام علی)- حسن برکتی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی ( حوری  ) - حسن عقیقی ( رضوان ) - خلیل رضایی ( حوری )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - رضا مشایخی (عزیز مصر) - مهدی قاسمی (ابن یامین ) محمود معینی (جبرئیل) - سید حسن گلخطمی (وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه ) -  یوسف معصومی ( کنعانی ) - محمد بخشی نیا ( کنعانی )

تعزیه چاه انداختن یوسف ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - علاءالدین قاسمی ( مالک ) - محمود معینی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (وزیر مالک) - حسین عقیقی (خواهر یوسف) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - یوسف معصومی (یهودا ) - محمد بخشی نیا ( تملیخواه )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربان نژاد (چاووش ) - جواد کریمی و باقر خلیلی (زائر ) - معینی (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- حسین هدایتی (زید) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون ) - حسن برکتی ( وزیر )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( حمزه سیدالشهداء )  - رضا مشایخی  ( امام علی )- محمد رضایی ( پیامبر )- محمود معینی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (حضرت زهرا)- محمود معینی (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - حسن برکتی ( سردار لشکر ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - جواد کریمی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) -  علی قویدل ( حضرت معصومه ) احمد حجازی مهر ( قتلق ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- جواد کریمی (مسیب) - رضا مشایخی (فرنگی) -حسن عقیقی (کنیز) محمد بخشی نیا ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام صادق ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق)- رضا مشایخی (پیامبر)  - حسن برکتی پور (امام کاظم)- حسن عقیقی (ابن وهب) - محمد رضایی (ملک هاتف) - محمود معینی (مادر امام و برادر شیعه) - حسین عقیقی ( دختر امام) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابوحنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی (ربیع وزیر) - مسعود حجازی (محمد بن ربیع و غلام منصور )

تعزیه امام باقر ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام محمد باقر )- حسن برکتی پور ( امام صادق)- رضا مشایخی ( پیر نصاری ، سنگ)- خلیل رضایی ( زید )- محمود معینی ( برادر ، درخت)- حسین عقیقی ( دختر امام) مرتضی صفاریان ( هشام ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حسن برکتی ( والی مدینه ) - مسعود حجازی مهر  ( اهل مدائن )

تعزیه امام سجاد ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- حسن برکتی پور ( امام محمد باقر)- سید حسن گلختمی (خادم)- محمود معینی (صحابه)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- امیر صفری (حضرت عباس) حسن برکتی ( هشام ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی ( صیاد ) - یوسف معصومی ( قصاب )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- احمد عزیزی (حضرت عباس)- علی قویدل (حضرت زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام علی ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینلی (امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد و حسین هدایتی (طفلان) - رضا مشایخی (چوپان)- محمد رضایی (چوپان و مسلم غائب) - علی قویدل (زن حارث) علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - یوسف معصومی ( منادی ) - احمد حجازی مهر ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-عباس جواهری (شریح)- علی قویدل (طوعه)- حسن و حسین هدایتی (طفلان) علی محمد حجازی مهر (ابن زیاد)- حسن برکتی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (صیاد و مبارز)

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - رضا مشایخی (پیامبر) - محمد رضایی ( امام علی ) - مهرداد حجازی مهر ( جبرئیل ) - محمود معینی (صفیه خواهر حمزه) اسماعیل محمدی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- جواد کریمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی) - رضا مشایخی (عیسی) -حسن عقیقی (کنیز) - -باقر خلیلی ( سلیمان) اسماعیل محمدی ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- جواد کریمی ( امام سجاد) - مهدی قاسمی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم ) - خلیل رضایی (خطیب) - مهرداد حجازی (هنده) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-محمد رضایی ( هانی) - خلیل رضایی (شریح)- علی قویدل (طوعه)- احمد عزیزی (قاصد) - صادق و باقر مشایخی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد)- مرتضی صفاریان ( معقل ) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث و دروازه بان و منادی)

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (شاهچراغ ) - جواد کریمی (علاءالدین) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم) - رضا مشایخی ( قاصد ) - محمود معینی ( حضرت معصومه) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر) - سید محمدرضا امینی ( غلام )

تعزیه امام علی ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام علی)- رضا مشایخی(حضرت زینب) - محمد رضایی ( قنبر) - محمود معینی (کنیز و زن همسایه) - بخشعلی ایوبی ( زن آبکش) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - حسن برکتی (قصاب)

تعزیه غدیر خم ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معین ( یاران ) - امیر صفری ( قاصد ) - برکتی پور ( بلال) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین ) مرتضی صفاریان (ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( مرد سرکش )

تعزیه ذبح اسماعیل ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )- محسن گیوه کش ( امام حسین غائب )- مظفر قربان نژاد ( زینب غائب)- امیر صفری ( عباس غائب و جبرئیل )- سید حسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - علیرضا سعیدی ( گبر )

تعزیه حضرت عقیل ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی ( عقیل )  -  سید حسن گلختمی ( مادر عقیل ) - مهدی کلانتری ( خواهر عقیل ) - محسن گیوه کش ( بنا ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( عزرائیل )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) - خلیل رضایی (سلمان ) - حسن گلخطمی (جبرئیل) - حسن برکتی پور (قنبر) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه حضرت خدیجه ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلخطمی ( حضرت خدیجه ) - محسن گیوه کش ( پیامبر ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - جواد مرادی ( فاطمه زهرا ) - مهدی کلانتری ( اباذر ) - محمد طوطی ( مقداد ) - محمد رضایی ( فقیر) - حسن عقیقی ( زن یتیم دار ) - مرتضی صفاریان ( مرد یهودی ) - سید محمدرضا امینی ( عزرائیل )

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- حسن برکتی پور ( امام علی)- خلیل رضایی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی ( جبرئیل ) - اکبر نوروزی ( مالک آتش ) -  امیر صفری ( مالک آب ) - امیر سلیمانی مقدم ( حوری )

تعزیه پادشاهی یوسف فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی (عزیز مصر) - حسن برکتی پور (ابن یامین ) - محمود معینی (جبرئیل ) - محمد زینعلی ( وزیر عزیز مصر ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل و نانوا ) - مسعود حجازی مهر( تملیخواه و ساقی )

تعزیه چاه انداختن یوسف فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) -  رضا مشایخی ( مالک ) - حسن نرگس خانی ( جبرئیل ) - حسن برکتی پور (وزیر مالک) - الیاس مشتاقی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی (یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محمد رضایی (چاووش ) - مهرداد حجازی (جبرئیل )- معینی (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- باقر خلیلی (زید) حسن برکتی ( متوکل ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر غائب )- محمد رضایی (امام سجاد) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا و حضرت زینب ) -مظفر قربان نژاد (خطیب و موذن ) -  محمود معینی ( ام کلثوم ) - خلیل رضایی ( ام لیلا ) - حسن برکتی پور ( هنده ) - امیر صفری (جبرئیل )- محمد طوطی ( سکینه )- میلاد شیخ حسینی ( رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون )- حسن برکتی ( شمر ملعون )- محمدرضا امینی ( سنان )- مسعود حجازی مهر (غلام ابن سعد )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهدی قاسمی ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) -  محمد رضایی ( بشیر ) - خلیل رضایی ( امام سجاد ) - محمود معینی ( جده ) - علاءالدین قاسمی (علی اکبر غائب ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب )

تعزیه امام رضا ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا) - میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- جواد کریمی (سلمانی)- مهرداد حجازی مهر (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام صادق ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (امام صادق)- رضا مشایخی (امام کاظم)- امیرسلیمانی مقدم (دخترامام )- محمود معینی (فضل ابن حسن) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی(منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی (ربیع وزیر) - مسعود حجازی ( غلام منصور )

تعزیه امام باقر ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام باقر )- حسن نرگس خانی( امام عباد و هاتف )- محمد رضایی ( امام صادق)- رضا مشایخی ( پیر نصاری ، سنگ)- حسن برکتی پور ( زید )- محمود معینی ( قیس و برادر زید) - امیر سلیمانی مقدم ( دختر امام) حسن برکتی ( هشام ) - سید محمدرضا امینی ( غلام هشام ) - مرتضی صفاریان ( والی مدینه ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مدائن )

تعزیه امام سجاد ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام سجاد ) - مهدی کلانتری ( امام محمد باقر ) - محمد رضایی ( هاتف ) - مظفر قربان نژاد (خادم ) - محسن گیوه کش ( صحابه ) - محمود معینی ( مؤذن ) حسن برکتی ( هشام ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( صیاد ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهرداد حجازی (حضرت عباس)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( عایشه ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه حضرت زهرا و غصب فدک ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمدرضایی (حضرت زهرا)- رضا حیدری (امام علی)- محمد قاسمی (زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- محمود معینی (باغبان)- خلیل رضایی (سلمان) مرتضی صفاریان (عزرائیل) - حسن برکتی (عثمان) - سید محمدرضا امینی (عمر) - یوسف معصومی (غلام)

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین هدایتی و حیدری (طفلان) - رضا حیدری و محمد رضایی (چوپان) - محمد رضایی (مسلم غائب) - علی قویدل (زن حارث) علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) - محمد رضایی ( بشیر ) - محمود معینی ( امام سجاد ) - حسن برکتی پور (جده و علی اکبر غائب ) - حسن نرگس خانی ( حضرت زینب ) - محمد زینلی ( سکینه )

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-رضا مشایخی ( هانی) - خلیل رضایی (شریح)- علی قویدل (طوعه)- جواد کریمی (قاصد) - باقر مشایخی (پسر طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد)- احمد حجازی مهر ( صیاد و مبارز ) - مرتضی صفاریان ( معقل ) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث ) - مسعود حجازی مهر ( دروازه بان)

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسین عقیقی ( امام رضا ) - سید حسن گلخطمی ( مسیب ) - علاءالدین قاسمی ( فرنگی ) - محمود معینی ( حوری و عیسی) محمدبخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی ) - یوسف معصومی ( غلام)

تعزیه غدیر خم ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معین ( یاران ) - امیر صفری ( قاصد ) - برکتی پور ( بلال) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین ) مرتضی صفاریان (ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( مرد سرکش )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - مظفر قربان نژاد( جبرئیل )  مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - علیرضا سعیدی ( دیده بان ) 

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی ( پیامبر )- سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- امیر صفری ( امام علی)- محسن گیوه کش (میکائیل) - مهدی کلانتری ( فطرس آزاده امام حسین )- مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( ملک ) - محمد طوطی ( رضوان)

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی (عزیز مصر) - امیر صفری (ابن یامین )- اسماعیل احمد پور (جبرئیل ) - محمود معینی ( وزیر عزیز مصر ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه و نانوا )

تعزیه چاه انداختن یوسف ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی ( مالک ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (وزیر مالک)  - محمد طوطی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (پیر زن زائر) - محمد رضایی (چاووش ) - امیر صفری (جبرئیل ) - محمود معینی (بهلول ) - سید حسن گلخطمی ( امام حسین ) - محسن گیوه کش ( حضرت عباس ) حسن برکتی ( متوکل ملعون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - مظفر قربان نژاد (حضرت زهرا ) -  سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) - امیر صفری ( جبرئیل و خطیب ) - خلیل رضایی ( بشیر ) - محمود معینی ( هنده ) - مهدی کلانتری (ام لیلا ) - محمد طوطی (حضرت سکینه ) - میلاد شیخ حسینی (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان ) - مسعود حجازی مهر ( غلام و خولی ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (حمزه سیدالشهداء )- رضا مشایخی (پیامبر) -  علاءالدین  قاسمی ( امام علی ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مهدی قاسمی(حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد(صفیه خواهر حمزه) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - یوسف معصومی ( هنده )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( شاهچراغ ) - محمد رضایی ( علاءالدین ) - محمود معینی (  ابراهیم )- رضا مشایخی ( قاصد ) - سیدحسن گلخطمی (حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی ( غلام )

تعزیه امام رضا ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- علیرضا رضایی (امام جواد)- جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهرداد حجازی مهر (جبرئیل)- خلیل رضایی (نابینا) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی مهر (نکیرین)- محمود معینی (پیرزن)- حسین هدایتی(عبدالصمد)

تعزیه امام صادق اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم)- محمد زینلی (دختر امام)- محمد رضایی (هاتف)- محمود معینی (برادر شیعه) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی (غلام منصور و پسر ربیع )

تعزیه امام باقر ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام محمد باقر )- امیر صفری ( امام جعفر صادق) - سیدحسن گلخطمی ( زید )- محمود معینی (برادر زید )- مرتضی صفاریان (پیر ترسا ) - حسن برکتی پور (قیس ) حسن برکتی ( هشام ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هشام ) - سید محمدرضا امینی ( والی مدینه )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن )- رضا مشایخی (پیامبر )- علاءالدین قاسمی (امام حسین )- مهدی قاسمی (حضرت عباس )- محمود معینی (حضرت زینب ) - سید حسن گلخطمی (ام کلثوم ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - یوسف معصومی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( عایشه ) - خلیل رضایی (اسماء )

تعزیه امام علی ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام علی)- رضا مشایخی ( قنبر ) - محمود معینی (حضرت زینب)- جواد کریمی (امام حسن)- حسین هدایتی (امام حسین)- حسن عقیقی (کنیز) - باقر خلیلی ( زن آبکش) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب) - مهرداد حجازی مهر ( قطام و زن همسایه )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- رضا مشایخی (امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم و فرنگی ) حسن برکتی ( یزید ملعون )  - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- علی آقا ترابی (امام علی)- حسین عقیقی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- حسن برکتی پور (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون) - سید محمدرضا امینی و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
میلاد هوشمند و صادق مشایخی (طفلان) - رضا مشایخی و عباس جواهری ( چوپان ) - علی قویدل ( زن حارث ) حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه متوکل عباسی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (پیر زن زائر)- محمد رضایی (چاوش) - مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محسن گیوه کش (حضرت عباس) - امیر صفری (زید) - مهدی کلانتری (بهلول) - مسعود صفری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون ) - حسن برکتی ( وزیر اول ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر دوم ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا و حضرت زینب ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - امیر صفری ( خطیب ) - مسعود صفری ( بشیر ) - مهدی کلانتری ( هنده ) - محمد طوطی (ام لیلا ) - جواد مرادی (حضرت سکینه ) - حسین نوده (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان و غلام ) - محمد بخشی نیا ( خولی ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد )

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
صادق و باقر مشایخی (طفلان) - رضا مشایخی و محمد رضایی ( چوپان ) - علی قویدل ( زن حارث )- محمود معینی ( کنیز) - خلیل رضایی ( مشکور) - جواد کریمی (شریح) حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم ) - حسین عقیقی ( امام رضا ) - علاءالدین قاسمی ( مسیب ) - محمد رضایی ( فرنگی ) - رضا مشایخی ( عیسی) - محمود معینی ( حوری ) حسن عقیقی (کنیز) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن )- رضا حیدری (پیامبر )- مظفر قربان نژاد (امام حسین )- حسن عقیقی (حضرت عباس )- محمود معینی (حضرت زینب ) - خلیل رضایی (ام کلثوم ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - یوسف معصومی (اسماء )

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم )- علی قویدل (امام حسین)- محمد رضایی ( هانی) - جواد کریمی (شریح)- محمود معینی (طوعه)- مهرداد حجازی مهر (قاصد) - برادران قاسمی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد)- ابوالفضل منبتکار ( دروازه بان) - مرتضی صفاریان ( معقل ) - سید محمدرضا امینی ( صیاد و منادی و محمد اشعث )

تعزیه امام رضا ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا) - مهرداد حجازی مهر (امام تقی و جبرئیل) - جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- باقر خلیلی (نابینا) حسن برکتی (مأمون) - سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) - محمود معینی (باغبان و پیرزن) - باقر خلیلی (عبدالصمد)

تعزیه امام علی ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمود معینی ( کنیز و زن آبکش) - حسن عقیقی (امام حسن) - مهدی قاسمی (قطام و امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج و صحابه ) - یوسف معصومی ( خوارج و زن همسایه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه جابر در اربعین ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد (جابر)- محسن گیوه کش (بشیر)- امیرصفری (خطیب)- سید حسن گلختمی (حضرت زینب)- مهدی کلانتری (عطیّه)- حسن عقیقی(بنی هاشم)- جواد مرادی(سکینه) مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - مظفر قربان نژاد (عزیز مصر) - مهدی کلانتری (ابن یامین )- محسن گیوه کش (جبرئیل ) - گلخطمی ( ساقی عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه و طباخ )

تعزیه چاه انداختن یوسف ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - مظفر قربان نژاد ( مالک ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - محسن گیوه کش (چوپان) - محمدحسین محبی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه )

تعزیه فاطمه صغری اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمود معینی ( فاطمه صغری )  -  مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  )  - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) -  محمد رضایی ( بشیر ) -  حسن نرگس خانی ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - حسن برکتی پور ( علی اکبر غائب )

تعزیه حمزه سیدالشهداء اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی ( حمزه سیدالشهداء )- رضا مشایخی (پیامبر ) - برکتی پور ( امام علی ) -  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( صفیه خواهر حمزه ) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - عباس جواهری ( علاءالدین ) - حسن برکتی پور( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد )- محمود معینی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه امام صادق ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام صادق)- اسماعیل احمد پور (امام کاظم)- سید حسن گلخطمی ( زن امام ) - محمد زینلی ( دختر امام ) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی مهر (غلام منصور )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- مهرداد حجازی مهر (امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم و فرنگی ) اسماعیل محمدی ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- حسین عقیقی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه جعفر طیار (جنگ موته) ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیغمبر )- مظفر قربانژاد (جعفر طیّار)- محسن گیوه کش (زید)- امیر صفری (عبدالله)- سید حسن گلختمی (جبرئیل)-مهدی کلانتری و محمد طوطی (طفلان جعفر) حسن برکتی (شرحبیل)- مرتضی صفاریان (سالار دوم)- سید محمدرضا امینی ( سردار )- علیرضا سعیدی (غلام)- محمد بخشی نیا (جاسوس )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - محسن گیوه کش (عزیز مصر) - سید حسن گلخطمی (ابن یامین )- مظفر قربان نژاد (جبرئیل ) - مهدی کلانتری ( وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه و طباخ )

تعزیه چاه انداختن یوسف ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا بصائری ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - محسن گیوه کش ( مالک ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد (چوپان) - حسن گلخطمی ( وزیر مالک) - جواد مرادی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلختمی ( فاطمه صغری )- رضا مشایخی ( فقیر اول )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر )- حسن برکتی پور ( امام سجاد) - محمود معین ( جده )- امیر صفری (علی اکبر غائب) - محمد طوطی ( سکینه )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - محمد رضایی (پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - مهدی کلانتری (حضرت زهرا ) - حسن گلختمی (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - سید محمد رضا امینی( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - جواد کریمی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - محمود معینی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( سردار جنگی )

تعزیه امام رضا ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- حسین عقیقی (امام تقی)- گلختمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهدی قاسمی (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسن عقیقی ( امام رضا و کنیز ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی ) - محمود معینی ( جبرئیل) - خلیل رضایی ( عیسی) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام صادق ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم) - سید حسن گلخطمی ( زن امام ) - محمود معین (برادر موافق) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور )- سید محمدرضا امینی (ربیع)- مسعود حجازی (غلام منصور)- یوسف معصومی (والی مدینه)

تعزیه امام حسن ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- خلیل رضایی (پیامبر)- مظفر قربانژاد (امام حسین)- محمود معینی (حضرت زینب)- حسن عقیقی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام علی ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام علی)- رضا مشایخی (بی بی) - علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- محمد رضایی ( قنبر ) - محمود معینی ( کنیز) - حسن عقیقی (امام حسن) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان (قصاب ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - یوسف معصومی ( خوارج) - مهدی قاسمی (قطام)

تعزیه بازار شام ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت زینب)- سید حسن گلختمی (امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( خوش خوان ) - محمد رضایی ( حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ملعون ) - یوسف معصومی ( عمروعاص )

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیر مقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن) الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن برکتی پور (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی و محمد سعیدی (طفلان)- رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفر قربانژاد (مسلم غائب) - محمود معینی (زن حارث) حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمدرضا امینی (منادی و غلام ابن زیاد)