نمایش دادن همه 295 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام زاده ابراهیم (رشت) قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امامزاده ابراهیم ) - محمد رضایی ( امام رضا غائب )-محسن گیوه کش ( عبداله پدر )- امیر صفری ( غلام ابراهیم )- سید حسن گلختمی ( مادر )- مهدی کلانتری ( قاصد خراسان )- حسن عقیقی (پیر زن )- جواد مرادی ( امام جواد ) حسن برکتی ( سرخاب ) - سید محمدرضا امینی ( غلام سرخاب) - علیرضا سعیدی ( قاصد و مأمون )

تعزیه جابر در اربعین قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد (جابر)- محسن گیوه کش (بشیر)- امیرصفری (خطیب)- سید حسن گلختمی (حضرت زینب)- مهدی کلانتری (عطیّه)- حسن عقیقی(بنی هاشم)- جواد مرادی(سکینه) مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه جعفر طیار (جنگ موته) قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیغمبر )- مظفر قربانژاد (جعفر طیّار)- محسن گیوه کش (زید)- امیر صفری (عبدالله)- سید حسن گلختمی (جبرئیل)-مهدی کلانتری و محمد طوطی (طفلان جعفر) حسن برکتی (شرحبیل)- مرتضی صفاریان (سالار دوم)- سید محمدرضا امینی ( سردار )- علیرضا سعیدی (غلام)- محمد بخشی نیا (جاسوس )

تعزیه دیراهب و غارت خیمه ها قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد) - مهدی کلانتری (نو عروس) - محمد رضایی (راهب) - محسن گیوه کش (عیسی) - حسن عقیققی (غلام راهب) مرتضی صفاریان ( زجر ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه تولد زینب و وفات ابراهیم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - سید حسن گلختمی ( حضرت زهرا ) - محسن گیوه کش ( امام علی) - امیر صفری ( جبرئیل ) - محمد صفاریان ( امام حسن ) - محمد حسین محبی ( امام حسین) مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) 

تعزیه امام هادی قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام هادی ) - امیر صفری ( هاتف ، حوری ) - محمد صفاریان (امام زمان)- گیوه کش( غلام ترک)- سیدحسن گلختمی ( فاطمه)- محمد رضایی ( شیر) - مهدی کلانتری ( امام حسین دوم) - محبی ( امام حسین اول ) - محمود معینی ( مردم مدینه) - محمد طوطی ( حلیمه ) - حسن عقیقی ( نقاب دار) مرتضی صفاریان ( متوکل) - حسن برکتی ( غلام) - سید محمدرضا امینی ( معتمد ، والی مدینه) - علیرضا سعیدی ( وزیر )

تعزیه امام حسن عسگری قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( امام حسن عسگری ) - محمد صفاریان (امام زمان)- گیوه کش( احمد ابن اسحاق،عبداله قمی،هاتف دوم)- گلختمی (نرجس)- محمد رضایی ( حکیمه) - قربان نژاد ( ابوادیان ، هاتف اول) - مهدی کلانتری ( کافور) - حسن عقیقی ( سعد ابن عبداله) حسن برکتی ( خلیفه ) - مرتضی صفاریان (جعفر کذاب ) -  سید محمدرضا امینی ( غلام جعفر)

تعزیه وفات حضرت رقیه قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد امیر علی حیدری (حضرت رقیه ) - محمد رضایی ( امام حسین ) - محسن گیوه کش ( پیغمبر ) - امیر صفری ( امام سجاد ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت زهرا ) - حسن عقیقی ( کنیز هنده و غُساله ) حسن برکتی ( یزید ) - سید محمدرضا امینی ( صیاد )  - علیرضا سعیدی ( خالد ، غلام )

تعزیه مارد ابن صُدیف قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس)- گیوه کش ( عون)- مظفر قربان نژاد (امام) - مهدی کلانتری ( علی اکبر ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد طوطی (جعفر) حسن برکتی ( مارد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر)  - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه وفات سلمان قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (سلمان) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - امیر صفری ( جبرئیل ) -سید حسن گلخطمی ( اصبغ ) مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه شهادت امام جواد قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد صفاریان ( امام نقی کودک )- محمد طوطی ( امام جواد اول ) - امیر صفری (امام جواد دوم) - سید حسن گلخطمی (خادم امام) حسن برکتی ( مأمون معتصم )- سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( قاصد و جعفر )

تعزیه آتش انداختن حضرت ابراهیم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( اسرافیل ) - محمود معین (ملائک )- امیر صفری ( ابراهیم )- مهدی کلانتری (میکائیل) مرتضی صفاریان ( آذر ) - حسن برکتی ( نمرود ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی مهر ( شیطان ) 

تعزیه یحیی و زکریا قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( زکریا ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (صحابه ) - امیر صفری ( دختر پادشاه ) - مهدی کلانتری ( یحیی ) - محمود معینی ( همسر زکریا ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - حسن برکتی ( عفان پادشاه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( زن پادشاه) - علیرضا سعیدی (وزیر ) 

تعزیه عاق والدین قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( مادر) - محمود معین ( حضرت زهرا ) - امیر صفری ( عروس ) - برکتی پور ( صیاد ) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین ) مسعود حجازی مهر ( پسر )

تعزیه مُلحق کردن سرها قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام سجاد ) - محمد رضایی (بشیر ) - مظفر قربان نژاد ( جابر ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) - مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر ) - امیر صفری ( ام کلثوم ) - محمد طوطی (سکینه ) - حسن برکتی پور (عطیه ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مسعود حجازی مهر ( غلام یزید ) - علیرضا سعیدی ( مشاور یزید )  - یوسف معصومی ( مشاور یزید )

تعزیه جنگ صفین قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام علی) - مظفر قربان نژاد ( مالک اشتر) - محمد رضایی ( محمد حنفیه) - سید حسن گلخطمی ( عمار ) - امیر صفری (امام حسن) - حسن برکتی پور (امام حسین) مرتضی صفاریان ( عمروعاص و ابن سعد) - حسن برکتی ( معاویه) - سید محمدرضا امینی ( ابوالاعور ) - مسعود حجازی مهر ( شمر ) - یوسف معصومی (قاصد و زندان بان)

تعزیه مُخلب و قنبر قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مُخلب ) - رضا مشایخی ( قنبر ) - سید حسن گلخطمی ( بنا ) - محمود معین ( مادر ) - نرگس خانی (جبرئیل ) - امیر صفری ( امام باقر ) - اسماعیل احمد پور ( ابراهیم ) مرتضی صفاریان ( حُجّاج ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه ایوب نبی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( حضرت ایوب ) - سید حسن گلخطمی ( رحیمه زن ایوب) - محمود معینی ( زن فضول ) - حسن نرگس خانی (جبرئیل ) - امیر صفری ( چوپان و اهل شهر ) - خلیل رضایی ( ساربان ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - سید محمدرضا امینی ( نانوا ) - مسعود حجازی مهر ( اهل شهر )

تعزیه امام زاده داوود قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام رضا ) - امیر صفری ( امام زاده داوود ) - سید حسن گلخطمی ( قاصد ) - محمود معینی ( قنبر ) - خلیل رضایی ( پسر عموی امام زاده ) - حسن نرگس خانی ( میزبان ) مرتضی صفاریان ( کیکایی ) - حسن برکتی ( مردمان قم ) - سید محمدرضا امینی ( مردمان قم ) - مسعود حجازی مهر ( نجیم گیر )

تعزیه مالک اشتر نخعی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معینی ( قنبر ) - امیر صفری (جبرئیل) - آقا بزرگی (امام حسن )- صفایی (امام حسین) حسن برکتی ( حارث پدر مالک اشتر ) - سید محمدرضا امینی ( مالک اشتر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه وفات حضرت معصومه قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( حضرت معصومه ) - رضا مشایخی ( امام رضا ) - محمد رضایی (قاصد) - محمد زینلی ( امام محمد تقی ) - محمود معینی ( کنیز ) - حسن برکتی پور ( قاصد اول ) - خلیل رضایی ، الیاس مشتاقی ، مسعود آقا بزرگی ( مردم قم ) حسن برکتی ، سید محمدرضا امینی ، مسعود حجازی مهر ( مردم قم )

تعزیه غزوه تبوک قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - حسن برکتی پور ( عبدالله ) - سید حسن گلخطمی ( مادر عبدالله ) - خلیل رضایی ، محمود معینی ، محمد زینلی ، الیاس مشتاقی و مسعود آقابزرگی ( صحابه ) حسن برکتی ( برادر بزرگ ) - سید محمدرضا امینی ( برادر کوچک ) - مسعود حجازی مهر ( مخالف )

تعزیه سرداری امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسن )- محمد رضایی (حضرت زهرا) - حسن نرگس خانی ( امام علی )- حسن برکتی پور (عبدالله )- محمود معینی ( امام حسین )- امیر سلیمانی مقدم ( شهربانو ) مرتضی صفاریان ( عمر ) - حسن برکتی ( عثمان ) - سید محمدرضا امینی ( یزدگرد و دایه )

تعزیه امیر تیمور گورکانی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین غائب)- محمد رضایی (امیر تیمور) - حسن برکتی پور ( وزیر ) - حسن نرگس خانی ( درویش ) - خلیل رضایی ( غلام امیر تیمور ) - سلیمانی مقدم ( دختر والی ) مرتضی صفاریان ( وزیر والی مدینه ) - حسن برکتی ( والی مدینه ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مدینه )

تعزیه چهار یاری قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام رضا غائب ) - حسن برکتی پور ( درویش ) - محمد زینعلی ( ابراهیم پسر هرمز ) - خلیل رضایی ( خدام حرم امام رضا ) - محمود معینی ( مادر ابراهیم ) مرتضی صفاریان ( هرمز ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هرمز )

تعزیه عبدالله عفیف قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( عبدالله عفیف ) - امیر سلیمانی مقدم ( دختر) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه مسیب به کربلا قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مسیب ) - اکبر نوروزی ( امام حسین ) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس ) - محمود معینی ( حضرت زینب ) - امیر صفری ( دختر ) - الیاس مشتاقی ( حضرت سکینه ) حسن برکتی ( مبارز ) - سید محمدرضا امینی ( مبارز ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه بعثت پیامبر قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( فاطمه زهرا ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت حمزه )- محمود معین ( حضرت خدیجه ) - خلیل رضایی ( جاریه ) - حسن برکتی پور ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( حضرت علی ) مرتضی صفاریان ( ابوجهل ) - حسن برکتی ( ابو لهب ) - سید محمدرضا امینی ( زن ابولهب ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مکه )

تعزیه حجة الوداع قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی ( پیامبر غائب ) - رضامشایخی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( حضرت زینب ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت عباس ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) - برکتی پور ( علی اکبر )- محمود معین ( فاطمه صغری)- خلیل رضایی ( جده) حسن برکتی ( مروان ) - سید محمدرضا امینی  ( ولید )  - مسعود حجازی ( غلام )

تعزیه جاثلیق نصرانی قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام علی ) - مظفر قربان نژاد ( جاثلیق ) - محمد رضایی ( قنبر ) - حسن برکتی پور ( وزیر ) - محمود معین ( چوپان غریب ، کشیش ) - خلیل رضایی ( سلمان ، دایه ) - حسن عقیقی ( داماد ) - حسین عقیقی ( نو عروس ) مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - سید محمدرضا امینی  ( غلام عمر ) - مسعود حجازی مهر ( پسر قاتل )

تعزیه صالح یهود قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( فاطمه زهرا ) - مظفر قربان نژاد ( قنبر ) - حسن برکتی پور ( امام علی ) - محمود معین ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( قاصد ) - حسین عقیقی ( امام حسن ) - علی عقیقی ( امام حسین ) مرتضی صفاریان ( صالح یهود ) 

تعزیه وداع شهربانو و غارت خیمه ها قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام حسین ) - رضا حیدری ( امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( حضرت زینب ) - محمد رضایی ( شهربانو) - مظفر قربان نژاد ( برادر شهربانو )- خلیل رضایی ( وزیر عبداله ) - مهدی قاسمی ( فاطمه صغری)- حسین عقیقی (حضرت سکینه) مرتضی صفاریان ( سردار لشکر ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حبیب ابن مظاهر قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( مظاهر ) - علاء الدین قاسمی ( پیامبر) - رضا حیدری ( حضرت علی ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( مادر حبیب ) - حسین عقیقی ( حبیب ) - مهدی قاسمی ( امام حسن ) - محمد قاسمی ( امام حسین ) - حسن برکتی ( معلم )

تعزیه رقیه و مغیره قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام علی ) - مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمود معینی ( رقیه دختر پیامبر )- مهرداد حجازی ( حضرت زهرا) - جواد کریمی ( جبرئیل ) - باقر خلیلی ( دختر رقیه ) اسماعیل محمدی ( عثمان ) - مرتضی صفاریان ( مغیره ) - حسن برکتی ( عزرائیل )

تعزیه طبخ حضرت زهرا (چهل یهودی) قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( پادشاه ) - علی آقا ترابی ( وزیر ) - حسین هدایتی ( جبرئیل ) مرتضی صفاریان ( یهودی ) - سید محمدرضا امینی ( ملک عذاب )

تعزیه قانیای فرنگ قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( قانیای فرنگ پادشاه ) - حسن نرگس خانی ( امام حسین ) - سید حسن گلخطمی ( روضه خوان ) - محمود معینی ( زن عزادار ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - خلیل رضایی ( مرد عزادار) مرتضی صفاریان ( معلم ) - مسعود حجازی مهر ( ملک عذاب )

تعزیه قانیای فرنگ قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( قانیای فرنگ پادشاه ) -  مظفر قربان نژاد ( امام حسین ) -  محسن گیوه کش ( مرد عزادار ) - سیدحسن گلخطمی ( روضه خوان ) - امیر صفری ( وزیر ) - مهدی کلانتری ( ابراهیم ) مرتضی صفاریان ( معلم ) - سید محمدرضا امینی ( ملک عذاب ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه میثم تمار قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( میثم تمار ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - سید حسن گلخطمی ( مردم بازار ) - محمود معینی ( مردم بازار ) - امیر صفری ( مردم بازار ) مرتضی صفاریان ( یهودی ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی (  غلام ) - مسعود حجازی مهر ( دستیار غلام )

تعزیه میثم تمار قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( میثم تمار ) - محسن گیوه کش ( حضرت علی ) - امیر صفری ( خرما فروش ) - سید حسن گلخطمی ، محمود معینی ، مهدی کلانتری ، حسن عقیقی ( مردم بازار ) مرتضی صفاریان ( عرب ) - حسن برکتی ( حاکم ) - سید محمد رضا امینی (  غلام )

تعزیه غدیر خم قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معین ( یاران ) - امیر صفری ( قاصد ) - برکتی پور ( بلال) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین ) مرتضی صفاریان (ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( مرد سرکش )

تعزیه غدیر خم قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معین ( یاران ) - امیر صفری ( قاصد ) - برکتی پور ( بلال) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین ) مرتضی صفاریان (ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( مرد سرکش )

تعزیه ذبح اسماعیل قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی قاسمی ( اسماعیل ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - محمود معینی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان  ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( گبر )

تعزیه ذبح اسماعیل قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - مسعود حجازی مهر ( گبر )

تعزیه ذبح اسماعیل قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )  امیر صفری ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - علیرضا سعیدی ( گبر )

تعزیه وفات پیامبر قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - محمد رضایی (حضرت زهرا )- جواد کریمی ( امام علی )- محمود معینی (بلال ) - باقر خلیلی ( امام حسن ) - مهرداد حجازی مهر ( امام حسین ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - حسین هدایتی (صحابه ) - اسماعیل محمدی ( سواده ) - سید محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی (فاطمه زهرا )- مظفر قربان نژاد ( امام علی )- حسن برکتی پور (بلال ) - مهدی کلانتری ( امام حسن ) - محمد طوطی ( امام حسین ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - محمود معینی (صحابه ) - مرتضی صفاریان ( سواده ) - حسن برکتی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی (فاطمه زهرا )- امیر صفری ( امام علی )- محسن گیوه کش (بلال ) - امیر علی حیدری ( امام حسن ) - محمد حسین محبی( امام حسین ) - حسن عقیقی ( سلمان ) - محمود معینی (صحابه ) - مرتضی صفاریان ( سواده ) - محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه خروج مختار سقفی قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مختار )  - علاءالدین قاسمی ( ابراهیم اشتر ) - مهرداد حجازی مهر ( وزیر مختار ) - حسین هدایتی ( قاصد ) - خلیل رضایی ( امام حسین ) - علی قویدل ( ذاکرین حسین و هاجب زندان بان ) - محمود معینی (ذاکرین امام حسین ، شیخ ) میرزا ابوالفضل منبتکار ( عیاض ، ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( سنان ، جاسوس عامر ، ابو خلیل ) - حسن برکتی ( شمر ) - محمدرضا امینی ( عامر ) - جواد کریمی (وزیر عامر ) - مهدی قاسمی (زن خولی )

تعزیه خروج مختار سقفی قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( مختار ) - مظفر قربان نژاد( ابراهیم اشتر ) - حسین هدایتی (قاصد) - مهرداد حجازی مهر و باقر خلیلی (ذاکرین امام حسین ) - محمود معینی (امام حسین ، ذاکرین امام حسین ، شیخ ) - جواد کریمی (هاجب زندان بان ) مرتضی صفاریان ( زاهد ، جاسوس عامر ، ابو خلیل ، ابن سعد ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( عیاض و عامر ) - خلیل رضایی ( وزیر عامر ) - مسعود حجازی مهر ( خولی ) - محمود معینی ( یابن مرجانه )

تعزیه عروسی حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( ام هانی ) - برکتی پور ( حضرت علی ) - امیر سلیمانی مقدم ( حضرت زهرا ) - حسن نرگس خانی ( جبرئیل ) - محمود معینی ( سلمان ) مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عثمان ) - سید محمدرضا امینی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام ابوبکر )

تعزیه عروسی حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - امیر صفری (حضرت علی ) - رسول تقی زاده ( حضرت زهرا ) - سید حسن گلختمی ( ام ایمن ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابوبکر ) - علیرضا سعیدی ( عثمان )

تعزیه حضرت عقیل قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
باقر خلیلی ( عقیل ) - رضا مشایخی ( بنا ) - محمود معینی ( خواهر عقیل) - مهرداد حجازی ( همخوانی ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( عزرائیل )

تعزیه حضرت عقیل قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی ( عقیل )  -  سید حسن گلختمی ( مادر عقیل ) - حسن برکتی پور ( خواهر عقیل ) - مظفر قربان نژاد ( بنا ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( عزرائیل )

تعزیه حضرت عقیل قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی ( عقیل )  -  سید حسن گلختمی ( مادر عقیل ) - مهدی کلانتری ( خواهر عقیل ) - محسن گیوه کش ( بنا ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( عزرائیل )

تعزیه جنگ خندق قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (پیامبر) - رضا مشایخی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (امام علی) - خلیل رضایی ( سلمان ) - جواد کریمی ( قاصد ) - مرتضی صفاریان ( عمر ) حسن برکتی ( عمر بن عبدود ) - سید محمدرضا امینی ( ابوسفیان )

تعزیه جنگ خندق قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - سید حسن گلختمی ( قنبر ) - محمد حسین محبی ( امام حسین ) حسن برکتی ( عمر بن عبدود ) - علیرضا سعیدی ( یهودا ) -  مرتضی صفاریان ( فاروق ، یهودی )

تعزیه جنگ خیبر قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) - خلیل رضایی (سلمان ) - حسن گلخطمی (جبرئیل) - حسن برکتی پور (قنبر) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی  ( حارث ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - مظفر قربان نژاد( جبرئیل )  مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث ) - علیرضا سعیدی ( دیده بان 

تعزیه حضرت خدیجه قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی (حضرت خدیجه )- رضا مشایخی ( پیامبر ) - عباس جواهری ( جبرئیل ) - امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه زهرا ) - حسن برکتی پور ( بلال ) - مرتضی صفاریان (یهودی ) - سید محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه حضرت خدیجه قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت خدیجه ) - مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محسن گیوه کش ( جبرئیل ) - مهدی کلانتری ( فاطمه زهرا ) - خلیل رضایی و امیر صفری ( محبان پیامبر ) - محمود معینی ( پیر زن فقیر ) - مرتضی صفاریان ( شمعون ) - مسعود حجاز مهر (عزرائیل )

تعزیه حضرت خدیجه قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت خدیجه ) - محسن گیوه کش ( پیامبر ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - جواد مرادی ( فاطمه زهرا ) - محمد رضایی (سلمان ) - مظفر قربان نژاد ( فقیر ) - مهدی کلانتری (اباذر ) - محمد طوطی (مقداد ) - حسن عقیقی ( زن یتیم دار ) - سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان ( مرد یهودی )

تعزیه تولد امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- جواد کریمی ( امام علی)- خلیل رضایی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی (جبرئیل) - مهرداد حجازی مهر ( مالک آتش ) -  مظفر قربان نژاد ( مالک آب ) - سید حسین هدایتی ( حوری )

تعزیه تولد امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- علاءالدین قاسمی ( امام علی)- حسن برکتی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی ( حوری  ) - حسن عقیقی ( رضوان ) - خلیل رضایی ( حوری )

تعزیه تولد امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- حسن برکتی پور ( امام علی)- خلیل رضایی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی ( جبرئیل ) - اکبر نوروزی ( مالک آتش ) -  امیر صفری ( مالک آب ) - امیر سلیمانی مقدم ( حوری )

تعزیه تولد امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی ( پیامبر )- سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- امیر صفری ( امام علی)- محسن گیوه کش (میکائیل) - مهدی کلانتری ( فطرس آزاده امام حسین )- مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( ملک ) - محمد طوطی ( رضوان)

تعزیه پادشاهی یوسف قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - رضا مشایخی (عزیز مصر) - مهدی قاسمی (ابن یامین ) محمود معینی (جبرئیل) - سید حسن گلخطمی (وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه ) -  یوسف معصومی ( کنعانی ) - محمد بخشی نیا ( کنعانی )

تعزیه پادشاهی یوسف قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی (عزیز مصر) - حسن برکتی پور (ابن یامین ) - محمود معینی (جبرئیل ) - محمد زینعلی ( وزیر عزیز مصر ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل و نانوا ) - مسعود حجازی مهر( تملیخواه و ساقی )

تعزیه پادشاهی یوسف قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی (عزیز مصر) - امیر صفری (ابن یامین )- اسماعیل احمد پور (جبرئیل ) - محمود معینی ( وزیر عزیز مصر ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه و نانوا )

تعزیه پادشاهی یوسف قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - مظفر قربان نژاد (عزیز مصر) - مهدی کلانتری (ابن یامین )- محسن گیوه کش (جبرئیل ) - گلخطمی ( ساقی عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه و طباخ )

تعزیه پادشاهی یوسف قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - محسن گیوه کش (عزیز مصر) - سید حسن گلخطمی (ابن یامین )- مظفر قربان نژاد (جبرئیل ) - مهدی کلانتری ( وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه و طباخ )

تعزیه چاه انداختن یوسف قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - علاءالدین قاسمی ( مالک ) - محمود معینی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (وزیر مالک) - حسین عقیقی (خواهر یوسف) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - یوسف معصومی (یهودا ) - محمد بخشی نیا ( تملیخواه )

تعزیه چاه انداختن یوسف قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) -  رضا مشایخی ( مالک ) - حسن نرگس خانی ( جبرئیل ) - حسن برکتی پور (وزیر مالک) - الیاس مشتاقی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی (یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه )

تعزیه چاه انداختن یوسف قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی ( مالک ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (وزیر مالک)  - محمد طوطی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه )

تعزیه چاه انداختن یوسف قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - مظفر قربان نژاد ( مالک ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - محسن گیوه کش (چوپان) - محمدحسین محبی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه )

تعزیه چاه انداختن یوسف قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا بصائری ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - محسن گیوه کش ( مالک ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد (چوپان) - حسن گلخطمی ( وزیر مالک) - جواد مرادی (ابن یامین ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه )

تعزیه متوکل عباسی قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی آقا ترابی (چاووش)- احمد عزیزی (جبرئیل) علی قویدل (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- بخشی نیا (زید) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - حسن برکتی (غلام )

تعزیه متوکل عباسی قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربان نژاد (چاووش ) - جواد کریمی و باقر خلیلی (زائر ) - معینی (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- حسین هدایتی (زید) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون ) - حسن برکتی ( وزیر )

تعزیه متوکل عباسی قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محمد رضایی (چاووش ) - مهرداد حجازی (جبرئیل )- معینی (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- باقر خلیلی (زید) حسن برکتی ( متوکل ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه متوکل عباسی قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( حضرت عباس ) - سید حسن گلخطمی ( امام حسین ) - محمد رضایی (چاووش ) - امیر صفری (جبرئیل ) - مظفر قربانژاد (پیر زن زائر)- محمود معینی (بهلول ) حسن برکتی ( متوکل ملعون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه پشیمانی یزید قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر غائب ) - رضا حیدری ( امام سجاد ) - محمد رضایی (حضرت زهرا و بشیر) -مظفر قربان نژاد (خطیب) - محمود معینی (حضرت زینب و جبرئیل ) - خلیل رضایی (ام لیلا ) - مهدی قاسمی (هنده ) - حسن عقیقی (امام حسین غائب) - حسین عقیقی (حضرت سکینه ) - محمد قاسمی (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - محمدرضا امینی ( خولی و غلام ) - یوسف معصومی ( ابن سعد ) - محمد بخشی نیا ( سنان )

تعزیه پشیمانی یزید قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر غائب )- محمد رضایی (امام سجاد) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا و حضرت زینب ) -مظفر قربان نژاد (خطیب و موذن ) -  محمود معینی ( ام کلثوم ) - خلیل رضایی ( ام لیلا ) - حسن برکتی پور ( هنده ) - امیر صفری (جبرئیل )- محمد طوطی ( سکینه )- میلاد شیخ حسینی ( رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون )- حسن برکتی ( شمر ملعون )- محمدرضا امینی ( سنان )- مسعود حجازی مهر (غلام ابن سعد )

تعزیه پشیمانی یزید قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - مظفر قربان نژاد (حضرت زهرا ) -  سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) - امیر صفری ( جبرئیل و خطیب ) - خلیل رضایی ( بشیر ) - محمود معینی ( هنده ) - مهدی کلانتری (ام لیلا ) - محمد طوطی (حضرت سکینه ) - میلاد شیخ حسینی (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان ) - مسعود حجازی مهر ( غلام و خولی ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد )

تعزیه فاطمه صغری قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهرداد حجازی مهر ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  ) - علی قویدل ( حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر ) - جواد کریمی ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - محمود معینی (علی اکبر غائب )

تعزیه فاطمه صغری قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهرداد حجازی مهر ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) -  محمد رضایی ( بشیر ) - مظفر قربان نژاد ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - محمود معینی ( حضرت زینب ، علی اکبر غائب )

تعزیه فاطمه صغری قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمود معینی ( فاطمه صغری )  -  مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  )  - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) -  محمد رضایی ( بشیر ) -  حسن نرگس خانی ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - حسن برکتی پور ( علی اکبر غائب )

تعزیه فاطمه صغری قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلختمی ( فاطمه صغری )- رضا مشایخی ( فقیر اول )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر )- حسن برکتی پور ( امام سجاد) - محمود معین ( جده )- امیر صفری (علی اکبر غائب) - محمد طوطی ( سکینه )

تعزیه فاطمه صغری قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهدی کلانتری ( فاطمه صغری )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- سیدحسن گلخطمی(حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر )- محسن گیوه کش ( امام سجاد) - مظفر قربان نژاد ( جده )- محمود معینی ( پیغمبر )- محمد طوطی (علی اکبر غائب) - محمد صفاریان ( سکینه )

تعزیه فاطمه صغری قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
جواد مرادی ( فاطمه صغری )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر ) - امیر صفری ( امام سجاد) - مظفر قربان نژاد ( اُمّ سلمه )- محمود معینی ( پیغمبر )- مهدی کلانتری (علی اکبر غائب)

تعزیه حمزه سیدالشهداء قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( حمزه سیدالشهداء )  - رضا مشایخی  ( امام علی )- محمد رضایی ( پیامبر )- محمود معینی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (حضرت زهرا)- محمود معینی (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - حسن برکتی ( سردار لشکر ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (حمزه سیدالشهداء )- رضا مشایخی (پیامبر) -  علاءالدین  قاسمی ( امام علی ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مهدی قاسمی(حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد(صفیه خواهر حمزه) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - یوسف معصومی ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی ( حمزه سیدالشهداء )- رضا مشایخی (پیامبر ) - برکتی پور ( امام علی ) -  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( صفیه خواهر حمزه ) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - محمد رضایی (پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - مهدی کلانتری (حضرت زهرا ) - حسن گلختمی (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - سید محمد رضا امینی( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - محمد رضایی (پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - مهدی کلانتری (عبداله جُبیر) - حسن گلخطمی (صفیه خواهر حمزه) - رضا بصائری (حضرت زهرا) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمد رضا امینی( وحشی ) - مرتضی صفاریان (خالد ) - علیرضا سعیدی (طماع) - محمود معین ( هنده )

تعزیه شاهچراغ قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (شاهچراغ ) - جواد کریمی (علاءالدین) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم) - رضا مشایخی ( قاصد ) - محمود معینی ( حضرت معصومه) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر) - سید محمدرضا امینی ( غلام )

تعزیه شاهچراغ قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( شاهچراغ ) - محمد رضایی ( علاءالدین ) - محمود معینی (  ابراهیم )- رضا مشایخی ( قاصد ) - سیدحسن گلخطمی (حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی ( غلام )

تعزیه شاهچراغ قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - عباس جواهری ( علاءالدین ) - حسن برکتی پور( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد )- محمود معینی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه شاهچراغ قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - جواد کریمی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - محمود معینی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( سردار جنگی )

تعزیه شاهچراغ قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - مظفر قربان نژاد (علاءالدین ) - حسن برکتی پور ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - سید حسن گل ختمی ( حضرت معصومه ) - محمود معینی ( اهل عزا ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( سردار جنگی ) - یوسف معصومی ( غلام ) - علیرضا سعیدی ( سردار جنگی )

تعزیه شاهچراغ قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( شاهچراغ ) - محسن گیوه کش (علاءالدین ) - امیر صفری ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - سید حسن گلختمی ( حضرت معصومه ) - محمود معینی ( اهل عزا ) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا) - میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- جواد کریمی (سلمانی)- مهرداد حجازی مهر (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام رضا)- علیرضا رضایی (امام جواد)- جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهرداد حجازی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- حسین عقیقی (امام تقی)- گلختمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهدی قاسمی (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- حسین عقیقی (امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی مهر (صیاد ، فضول ، نکیرین)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- امیر مقدم (امام جواد)- محمود معینی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) -  محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- امیر مقدم (امام تقی)- برکتی پور (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- معینی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- محمد زینعلی (امام جواد)- محمود معینی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- گلختمی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی (عزرائیل و فضول) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی(امام رضا)- حسین صفایی(امام تقی)-سیدحسن گلخطمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان و نکیرین)- مسعود حجازی (عزرائیل و فضول)- بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)-سیدحسن گلخطمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- امیر صفری(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (نکیرین) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)-محمد طوطی (امام تقی)- امیر صفری (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- محمود معینی (پیرزن)- یوسف معصومی(عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا)- محمد طوطی (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- قربان نژاد(سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر (صیاد و فضول)- یوسف معصومی(نکیرین)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- محمد طوطی (امام تقی)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- قربان نژاد(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر (صیاد وفضول)- معصومی(نکیرین)- سعیدی(عزرائیل)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا)-محمد طوطی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- امیر صفری (سلمانی)- محسن گیوه کش(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی (صیاد و فضول) - علیرضا سعیدی (عزرائیل)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام رضا)-محمد طوطی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (کور) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- محمد حسین محبی(امام جواد) - گیوه کش (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- صفری (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)-محبی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (امام رضا)-فلاحتکار (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- گیوه کش (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل) سید محمدرضا امینی (مأمون)- حسن برکتی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- امیر صفری ( کور) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد ( کور) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام رضا)- رضا بصائری (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- حسن عقیقی ( کور و پیرزن ) سیدمحمد رضا امینی (مأمون)- حسن برکتی  (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- جواد کریمی (مسیب) - رضا مشایخی (فرنگی) -حسن عقیقی (کنیز) محمد بخشی نیا ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسن عقیقی ( امام رضا و کنیز ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی ) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقابزرگی (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب)- برکتی پور (فرنگی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقا بزرگی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - امیر صفری (فرنگی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - امیر صفری (فرنگی) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد (فرنگی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- مهدی کلانتری (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - محمد رضایی (فرنگی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- حسن برکتی پور (امام رضا)- رضا مشایخی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی (وزیر) - سید محمدرضا امینی (ابن شاهک ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی(مسیب) - محسن گیوه کش (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی (وزیر ، ابن شاهک ) - علیرضا سعیدی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - محسن گیوه کش (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمدرضا امینی (جوان شامی ) - علیرضا سعیدی (مرده )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام کاظم)- امیر علی حیدری (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - امیر صفری (مسیب) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ، یقتین )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد صفاریان (امام رضا)- مظفر قربانژاد (فرنگی)- سید حسن گلخطمی (مسیب)- محسن گیوه کش (عیسی)- امیر صفری (خادم) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام کاظم)- امیر علی حیدری (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی)- علاءالدین قاسمی (مسیب)- امیر صفری (خادم) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش (عیسی)  مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر هارون ) - علیرضا سعیدی ( جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش (ابن یقطین)  مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن یقطین) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - امیر صفری (فرنگی)- سید حسن گلخطمی (مسیب)- محسن گیوه کش (حوری) - مسعود صفری (عیسی) سید محمدرضا امینی ( هارون ) - مرتضی صفاریان ( وزیر هارون ) - محمد بخشی نیا ( غلام هارون ) - علیرضا سعیدی (مرده)

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۷۹

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام صادق)- علاءالدین قاسمی (امام کاظم)- رضا مشایخی (پیامبر)-حسین عقیقی (دخترامام)- مظفر قربانژاد (مردم مدینه) مرتضی صفاریان (والی مدینه)- حسن برکتی (منصور)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- یوسف معصومی (غلام منصور)- محمد بخشی نیا (محمد بن ربیع)

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق)- رضا مشایخی (پیامبر)  - حسن برکتی پور (امام کاظم)- حسن عقیقی (ابن وهب) - محمد رضایی (ملک هاتف) - محمود معینی (برادر شیعه) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی (ربیع وزیر) - مسعود حجازی (محمد بن ربیع و غلام منصور )

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (امام صادق)- رضا مشایخی (امام کاظم)- امیرسلیمانی مقدم (دخترامام )- محمود معینی (فضل ابن حسن) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی(منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی (ربیع وزیر) - مسعود حجازی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم)- محمد زینلی (دختر امام)- محمد رضایی (هاتف)- محمود معینی (برادر شیعه) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی (غلام منصور و پسر ربیع )

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام صادق)- اسماعیل احمد پور (امام کاظم)- سید حسن گلخطمی ( زن امام ) - محمد زینلی ( دختر امام ) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی مهر (غلام منصور )

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم) - سید حسن گلخطمی ( زن امام ) - محمود معین (برادر موافق) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور )- سید محمدرضا امینی (ربیع)- مسعود حجازی (غلام منصور)- یوسف معصومی (والی مدینه)

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق) - مهدی کلانتری (امام کاظم) - محمود معینی ( برادر موافق ) - خلیل رضایی ( برادرمخالف ) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه) - حسن برکتی (منصور )- سید محمدرضا امینی ( ربیع )- مسعود حجازی (غلام منصور)- علیرضا سعیدی (والی مدینه)

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - رسول تقی زاده (امام کاظم) - حسن عقیقی ( برادر موافق ) - محمود معینی ( برادرمخالف ) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - امیر صفری (امام کاظم) - سید حسن گلخطمی ( حمیده خاتون) - محسن گیوه کش ( هاتف) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - امیر صفری (امام کاظم) - مهدی کلانتری ( حمیده خاتون) - محسن گیوه کش ( پیامبر ) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام محمد باقر)- حسن برکتی پور ( امام صادق )- خلیل رضایی ( زید )- محمود معینی (برادر زید )- مظفر قربان نژاد ( امام زین العابدین ) - حسین عقیقی ( زینب دختر امام باقر ) حسن برکتی ( هشام ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( والی مدینه ) - مسعود حجازی ( اهل مدائن )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام محمد باقر )- حسن برکتی پور ( امام صادق)- رضا مشایخی ( پیر نصاری ، سنگ)- خلیل رضایی ( زید )- محمود معینی ( برادر ، درخت)- حسین عقیقی ( دختر امام) مرتضی صفاریان ( هشام ) - سید محمدرضا امینی ( غلام هشام ) - حسن برکتی ( والی مدینه ) - مسعود حجازی ( اهل مدائن )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی  حسن برکتی ( هشام ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هشام ) - سید محمدرضا امینی ( والی مدینه )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام محمد باقر )- امیر صفری ( امام جعفر صادق) - سیدحسن گلخطمی ( زید )- محمود معینی (برادر زید )- مرتضی صفاریان (پیر ترسا ) - حسن برکتی پور (قیس ) حسن برکتی ( هشام ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هشام ) - سید محمدرضا امینی ( والی مدینه )

تعزیه امام سجاد قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- مظفر قربان نژاد ( امام محمد باقر )- محمود معینی (خادم )- خلیل رضایی ( صحابه) - رضا مشایخی (امام حسین)-حسن برکتی پور (علی اکبر)- حسن عقیقی (حضرت عباس) حسن برکتی ( هشام ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( وزیر) - مرتضی صفاریان ( قصاب ) - مسعود حجازی مهر ( صیاد )

تعزیه امام سجاد قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- حسن برکتی پور ( امام محمد باقر)- سید حسن گلختمی (خادم)- محمود معینی (صحابه)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- امیر صفری (حضرت عباس) حسن برکتی ( هشام ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی ( صیاد ) - یوسف معصومی ( قصاب )

تعزیه امام سجاد قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام سجاد ) - مهدی کلانتری ( امام محمد باقر ) - محمد رضایی ( هاتف ) - مظفر قربان نژاد (خادم ) - محسن گیوه کش ( صحابه ) - محمود معینی ( مؤذن ) حسن برکتی ( هشام ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( صیاد ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- احمد عزیزی (حضرت عباس)- علی قویدل (حضرت زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهرداد حجازی (حضرت عباس)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( عایشه ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- خلیل رضایی (پیامبر)- مظفر قربانژاد (امام حسین)- محمود معینی (حضرت زینب)- حسن عقیقی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- علی آقا ترابی (پیامبر)- حسن نرگس خانی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- نرگس خانی(پیامبر)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (حضرت عباس) - محمود معینی (پیامبر) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (حضرت عباس) - محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)-برکتی پور (حضرت عباس)- مظفرقربانژاد (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (ام کلثوم)- امیرصفری (حضرت عباس ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - امیر صفری ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (ام کلثوم)- امیر صفری (حضرت عباس ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - محمود معینی ( اسماء )