نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه شهادت امام و عباس (ع) خمینی شهر اصفهان ۱۳۹۱

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین طاهری (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل) - رسول تقی زاده (ام کلثوم) - محمد طوطی (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر) - میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن سعد ) - داوود آبایی (منقذ)
موزیک : عباس صالحی-عباس لنکرانی

تعزیه شهادت امام و عباس (ع) محسن آباد اصفهان ۱۳۹۲

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین طاهری (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس) - جواد جوادی (حضرت زینب)  - رسول تقی زاده (ام کلثوم) اسماعیل معینی (یزید)- حسن دهقانی (ابن سعد)
موزیک : نوراله سروانی