نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام حسین(ع) زرنجان گلپایگان ۱۳۷۴

20,000 تومان30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (جبرئیل)- سید حسن گلخطمی (قیس)- مهرداد حجازی مهر (عرب)- مهدی قاسمی ( فاطمه صغری) استاد محمدی (شمر)- ابوالفضل منبتکار (ابن سعد)- حسن برکتی (اشعث کندی)
موزیک : عباس صالحی