نمایش دادن همه 35 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام زاده ابراهیم (رشت) قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امامزاده ابراهیم ) - محمد رضایی ( امام رضا غائب )-محسن گیوه کش ( عبداله پدر )- امیر صفری ( غلام ابراهیم )- سید حسن گلختمی ( مادر )- مهدی کلانتری ( قاصد خراسان )- حسن عقیقی (پیر زن )- جواد مرادی ( امام جواد ) حسن برکتی ( سرخاب ) - سید محمدرضا امینی ( غلام سرخاب) - علیرضا سعیدی ( قاصد و مأمون )

تعزیه جابر در اربعین قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد (جابر)- محسن گیوه کش (بشیر)- امیرصفری (خطیب)- سید حسن گلختمی (حضرت زینب)- مهدی کلانتری (عطیّه)- حسن عقیقی(بنی هاشم)- جواد مرادی(سکینه) مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه جعفر طیار (جنگ موته) قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیغمبر )- مظفر قربانژاد (جعفر طیّار)- محسن گیوه کش (زید)- امیر صفری (عبدالله)- سید حسن گلختمی (جبرئیل)-مهدی کلانتری و محمد طوطی (طفلان جعفر) حسن برکتی (شرحبیل)- مرتضی صفاریان (سالار دوم)- سید محمدرضا امینی ( سردار )- علیرضا سعیدی (غلام)- محمد بخشی نیا (جاسوس )

تعزیه دیراهب و غارت خیمه ها قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد) - مهدی کلانتری (نو عروس) - محمد رضایی (راهب) - محسن گیوه کش (عیسی) - حسن عقیققی (غلام راهب) مرتضی صفاریان ( زجر ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه تولد زینب و وفات ابراهیم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - سید حسن گلختمی ( حضرت زهرا ) - محسن گیوه کش ( امام علی) - امیر صفری ( جبرئیل ) - محمد صفاریان ( امام حسن ) - محمد حسین محبی ( امام حسین) مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) 

تعزیه امام هادی قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام هادی ) - امیر صفری ( هاتف ، حوری ) - محمد صفاریان (امام زمان)- گیوه کش( غلام ترک)- سیدحسن گلختمی ( فاطمه)- محمد رضایی ( شیر) - مهدی کلانتری ( امام حسین دوم) - محبی ( امام حسین اول ) - محمود معینی ( مردم مدینه) - محمد طوطی ( حلیمه ) - حسن عقیقی ( نقاب دار) مرتضی صفاریان ( متوکل) - حسن برکتی ( غلام) - سید محمدرضا امینی ( معتمد ، والی مدینه) - علیرضا سعیدی ( وزیر )

تعزیه امام حسن عسگری قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( امام حسن عسگری ) - محمد صفاریان (امام زمان)- گیوه کش( احمد ابن اسحاق،عبداله قمی،هاتف دوم)- گلختمی (نرجس)- محمد رضایی ( حکیمه) - قربان نژاد ( ابوادیان ، هاتف اول) - مهدی کلانتری ( کافور) - حسن عقیقی ( سعد ابن عبداله) حسن برکتی ( خلیفه ) - مرتضی صفاریان (جعفر کذاب ) -  سید محمدرضا امینی ( غلام جعفر)

تعزیه وفات حضرت رقیه قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد امیر علی حیدری (حضرت رقیه ) - محمد رضایی ( امام حسین ) - محسن گیوه کش ( پیغمبر ) - امیر صفری ( امام سجاد ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت زهرا ) - حسن عقیقی ( کنیز هنده و غُساله ) حسن برکتی ( یزید ) - سید محمدرضا امینی ( صیاد )  - علیرضا سعیدی ( خالد ، غلام )

تعزیه مارد ابن صُدیف قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس)- گیوه کش ( عون)- مظفر قربان نژاد (امام) - مهدی کلانتری ( علی اکبر ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد طوطی (جعفر) حسن برکتی ( مارد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر)  - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه وفات سلمان قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (سلمان) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - امیر صفری ( جبرئیل ) -سید حسن گلخطمی ( اصبغ ) مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه شهادت امام جواد قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد صفاریان ( امام نقی کودک )- محمد طوطی ( امام جواد اول ) - امیر صفری (امام جواد دوم) - سید حسن گلخطمی (خادم امام) حسن برکتی ( مأمون معتصم )- سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( قاصد و جعفر )

تعزیه آتش انداختن حضرت ابراهیم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( اسرافیل ) - محمود معین (ملائک )- امیر صفری ( ابراهیم )- مهدی کلانتری (میکائیل) مرتضی صفاریان ( آذر ) - حسن برکتی ( نمرود ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی مهر ( شیطان ) 

تعزیه یحیی و زکریا قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( زکریا ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (صحابه ) - امیر صفری ( دختر پادشاه ) - مهدی کلانتری ( یحیی ) - محمود معینی ( همسر زکریا ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - حسن برکتی ( عفان پادشاه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( زن پادشاه) - علیرضا سعیدی (وزیر ) 

تعزیه عاق والدین قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( مادر) - محمود معین ( حضرت زهرا ) - امیر صفری ( عروس ) - برکتی پور ( صیاد ) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین ) مسعود حجازی مهر ( پسر )

تعزیه مُلحق کردن سرها قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام سجاد ) - محمد رضایی (بشیر ) - مظفر قربان نژاد ( جابر ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) - مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر ) - امیر صفری ( ام کلثوم ) - محمد طوطی (سکینه ) - حسن برکتی پور (عطیه ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مسعود حجازی مهر ( غلام یزید ) - علیرضا سعیدی ( مشاور یزید )  - یوسف معصومی ( مشاور یزید )

تعزیه جنگ صفین قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام علی) - مظفر قربان نژاد ( مالک اشتر) - محمد رضایی ( محمد حنفیه) - سید حسن گلخطمی ( عمار ) - امیر صفری (امام حسن) - حسن برکتی پور (امام حسین) مرتضی صفاریان ( عمروعاص و ابن سعد) - حسن برکتی ( معاویه) - سید محمدرضا امینی ( ابوالاعور ) - مسعود حجازی مهر ( شمر ) - یوسف معصومی (قاصد و زندان بان)

تعزیه مُخلب و قنبر قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مُخلب ) - رضا مشایخی ( قنبر ) - سید حسن گلخطمی ( بنا ) - محمود معین ( مادر ) - نرگس خانی (جبرئیل ) - امیر صفری ( امام باقر ) - اسماعیل احمد پور ( ابراهیم ) مرتضی صفاریان ( حُجّاج ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه ایوب نبی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( حضرت ایوب ) - سید حسن گلخطمی ( رحیمه زن ایوب) - محمود معینی ( زن فضول ) - حسن نرگس خانی (جبرئیل ) - امیر صفری ( چوپان و اهل شهر ) - خلیل رضایی ( ساربان ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - سید محمدرضا امینی ( نانوا ) - مسعود حجازی مهر ( اهل شهر )

تعزیه امام زاده داوود قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام رضا ) - امیر صفری ( امام زاده داوود ) - سید حسن گلخطمی ( قاصد ) - محمود معینی ( قنبر ) - خلیل رضایی ( پسر عموی امام زاده ) - حسن نرگس خانی ( میزبان ) مرتضی صفاریان ( کیکایی ) - حسن برکتی ( مردمان قم ) - سید محمدرضا امینی ( مردمان قم ) - مسعود حجازی مهر ( نجیم گیر )

تعزیه مالک اشتر نخعی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معینی ( قنبر ) - امیر صفری (جبرئیل) - آقا بزرگی (امام حسن )- صفایی (امام حسین) حسن برکتی ( حارث پدر مالک اشتر ) - سید محمدرضا امینی ( مالک اشتر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه وفات حضرت معصومه قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( حضرت معصومه ) - رضا مشایخی ( امام رضا ) - محمد رضایی (قاصد) - محمد زینلی ( امام محمد تقی ) - محمود معینی ( کنیز ) - حسن برکتی پور ( قاصد اول ) - خلیل رضایی ، الیاس مشتاقی ، مسعود آقا بزرگی ( مردم قم ) حسن برکتی ، سید محمدرضا امینی ، مسعود حجازی مهر ( مردم قم )

تعزیه غزوه تبوک قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - حسن برکتی پور ( عبدالله ) - سید حسن گلخطمی ( مادر عبدالله ) - خلیل رضایی ، محمود معینی ، محمد زینلی ، الیاس مشتاقی و مسعود آقابزرگی ( صحابه ) حسن برکتی ( برادر بزرگ ) - سید محمدرضا امینی ( برادر کوچک ) - مسعود حجازی مهر ( مخالف )

تعزیه سرداری امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسن )- محمد رضایی (حضرت زهرا) - حسن نرگس خانی ( امام علی )- حسن برکتی پور (عبدالله )- محمود معینی ( امام حسین )- امیر سلیمانی مقدم ( شهربانو ) مرتضی صفاریان ( عمر ) - حسن برکتی ( عثمان ) - سید محمدرضا امینی ( یزدگرد و دایه )

تعزیه امیر تیمور گورکانی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین غائب)- محمد رضایی (امیر تیمور) - حسن برکتی پور ( وزیر ) - حسن نرگس خانی ( درویش ) - خلیل رضایی ( غلام امیر تیمور ) - سلیمانی مقدم ( دختر والی ) مرتضی صفاریان ( وزیر والی مدینه ) - حسن برکتی ( والی مدینه ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مدینه )

تعزیه چهار یاری قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام رضا غائب ) - حسن برکتی پور ( درویش ) - محمد زینعلی ( ابراهیم پسر هرمز ) - خلیل رضایی ( خدام حرم امام رضا ) - محمود معینی ( مادر ابراهیم ) مرتضی صفاریان ( هرمز ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هرمز )

تعزیه عبدالله عفیف قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( عبدالله عفیف ) - امیر سلیمانی مقدم ( دختر) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه مسیب به کربلا قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مسیب ) - اکبر نوروزی ( امام حسین ) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس ) - محمود معینی ( حضرت زینب ) - امیر صفری ( دختر ) - الیاس مشتاقی ( حضرت سکینه ) حسن برکتی ( مبارز ) - سید محمدرضا امینی ( مبارز ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه بعثت پیامبر قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( فاطمه زهرا ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت حمزه )- محمود معین ( حضرت خدیجه ) - خلیل رضایی ( جاریه ) - حسن برکتی پور ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( حضرت علی ) مرتضی صفاریان ( ابوجهل ) - حسن برکتی ( ابو لهب ) - سید محمدرضا امینی ( زن ابولهب ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مکه )

تعزیه حجة الوداع قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی ( پیامبر غائب ) - رضامشایخی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( حضرت زینب ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت عباس ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) - برکتی پور ( علی اکبر )- محمود معین ( فاطمه صغری)- خلیل رضایی ( جده) حسن برکتی ( مروان ) - سید محمدرضا امینی  ( ولید )  - مسعود حجازی ( غلام )

تعزیه جاثلیق نصرانی قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام علی ) - مظفر قربان نژاد ( جاثلیق ) - محمد رضایی ( قنبر ) - حسن برکتی پور ( وزیر ) - محمود معین ( چوپان غریب ، کشیش ) - خلیل رضایی ( سلمان ، دایه ) - حسن عقیقی ( داماد ) - حسین عقیقی ( نو عروس ) مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - سید محمدرضا امینی  ( غلام عمر ) - مسعود حجازی مهر ( پسر قاتل )

تعزیه صالح یهود قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( فاطمه زهرا ) - مظفر قربان نژاد ( قنبر ) - حسن برکتی پور ( امام علی ) - محمود معین ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( قاصد ) - حسین عقیقی ( امام حسن ) - علی عقیقی ( امام حسین ) مرتضی صفاریان ( صالح یهود ) 

تعزیه وداع شهربانو و غارت خیمه ها قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام حسین ) - رضا حیدری ( امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( حضرت زینب ) - محمد رضایی ( شهربانو) - مظفر قربان نژاد ( برادر شهربانو )- خلیل رضایی ( وزیر عبداله ) - مهدی قاسمی ( فاطمه صغری)- حسین عقیقی (حضرت سکینه) مرتضی صفاریان ( سردار لشکر ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حبیب ابن مظاهر قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( مظاهر ) - علاء الدین قاسمی ( پیامبر) - رضا حیدری ( حضرت علی ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( مادر حبیب ) - حسین عقیقی ( حبیب ) - مهدی قاسمی ( امام حسن ) - محمد قاسمی ( امام حسین ) - حسن برکتی ( معلم )

تعزیه رقیه و مغیره قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام علی ) - مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمود معینی ( رقیه دختر پیامبر )- مهرداد حجازی ( حضرت زهرا) - جواد کریمی ( جبرئیل ) - باقر خلیلی ( دختر رقیه ) اسماعیل محمدی ( عثمان ) - مرتضی صفاریان ( مغیره ) - حسن برکتی ( عزرائیل )

تعزیه طبخ حضرت زهرا (چهل یهودی) قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( پادشاه ) - علی آقا ترابی ( وزیر ) - حسین هدایتی ( جبرئیل ) مرتضی صفاریان ( یهودی ) - سید محمدرضا امینی ( ملک عذاب )