نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر غائب ) - رضا حیدری ( امام سجاد ) - محمد رضایی (حضرت زهرا و بشیر) -مظفر قربان نژاد (خطیب) - محمود معینی (حضرت زینب و جبرئیل ) - خلیل رضایی (ام لیلا ) - مهدی قاسمی (هنده ) - حسن عقیقی (امام حسین غائب) - حسین عقیقی (حضرت سکینه ) - محمد قاسمی (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - محمدرضا امینی ( خولی و غلام ) - یوسف معصومی ( ابن سعد ) - محمد بخشی نیا ( سنان )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( خطیب و پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - حسن نرگس خانی ( حضرت زینب) - حسن برکتی پور (حضرت زهرا ) - محمود معینی (ام لیلا ) - امیر سلیمانی مقدم (هنده ) - امیر صفری ( جبرئیل) - محمد زینلی (کنیز و حضرت سکینه ) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان ) - مسعود حجازی مهر ( غلام و ابن سعد )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر غائب )- محمد رضایی (امام سجاد) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا و حضرت زینب ) -مظفر قربان نژاد (خطیب و موذن ) -  محمود معینی ( ام کلثوم ) - خلیل رضایی ( ام لیلا ) - حسن برکتی پور ( هنده ) - امیر صفری (جبرئیل )- محمد طوطی ( سکینه )- میلاد شیخ حسینی ( رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون )- حسن برکتی ( شمر ملعون )- محمدرضا امینی ( سنان )- مسعود حجازی مهر (غلام ابن سعد )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - مظفر قربان نژاد (حضرت زهرا ) -  سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) - امیر صفری ( جبرئیل و خطیب ) - خلیل رضایی ( بشیر ) - محمود معینی ( هنده ) - مهدی کلانتری (ام لیلا ) - محمد طوطی (حضرت سکینه ) - میلاد شیخ حسینی (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان ) - مسعود حجازی مهر ( غلام و خولی ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا و حضرت زینب ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - امیر صفری ( خطیب ) - مسعود صفری ( بشیر ) - مهدی کلانتری ( هنده ) - محمد طوطی (ام لیلا ) - جواد مرادی (حضرت سکینه ) - حسین نوده (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان و غلام ) - محمد بخشی نیا ( خولی ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد )