نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت خدیجه قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی (حضرت خدیجه )- رضا مشایخی ( پیامبر ) - عباس جواهری ( جبرئیل ) - امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه زهرا ) - حسن برکتی پور ( بلال ) - مرتضی صفاریان (یهودی ) - سید محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه حضرت خدیجه قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت خدیجه ) - مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محسن گیوه کش ( جبرئیل ) - مهدی کلانتری ( فاطمه زهرا ) - خلیل رضایی و امیر صفری ( محبان پیامبر ) - محمود معینی ( پیر زن فقیر ) - مرتضی صفاریان ( شمعون ) - مسعود حجاز مهر (عزرائیل )

تعزیه حضرت خدیجه قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت خدیجه ) - محسن گیوه کش ( پیامبر ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - جواد مرادی ( فاطمه زهرا ) - محمد رضایی (سلمان ) - مظفر قربان نژاد ( فقیر ) - مهدی کلانتری (اباذر ) - محمد طوطی (مقداد ) - حسن عقیقی ( زن یتیم دار ) - سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان ( مرد یهودی )