نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی آقا ترابی (چاووش)- احمد عزیزی (جبرئیل) علی قویدل (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- بخشی نیا (زید) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - حسن برکتی (غلام )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربان نژاد (چاووش ) - جواد کریمی و باقر خلیلی (زائر ) - معینی (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- حسین هدایتی (زید) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون ) - حسن برکتی ( وزیر )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( حضرت عباس ) - مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محمد رضایی (چاووش ) - مهرداد حجازی (جبرئیل )- معینی (پیر زن زائر)- خلیل رضایی (بهلول )- باقر خلیلی (زید) حسن برکتی ( متوکل ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه متوکل عباسی ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (پیر زن زائر) - محمد رضایی (چاووش ) - امیر صفری (جبرئیل ) - محمود معینی (بهلول ) - سید حسن گلخطمی ( امام حسین ) - محسن گیوه کش ( حضرت عباس ) حسن برکتی ( متوکل ملعون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه متوکل عباسی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (پیر زن زائر)- محمد رضایی (چاوش) - مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محسن گیوه کش (حضرت عباس) - امیر صفری (زید) - مهدی کلانتری (بهلول) - مسعود صفری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون ) - حسن برکتی ( وزیر اول ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر دوم ) - علیرضا سعیدی ( غلام )