نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه جنگ خندق ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (پیامبر) - رضا مشایخی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (امام علی) - خلیل رضایی ( سلمان ) - جواد کریمی ( قاصد ) - مرتضی صفاریان ( عمر ) حسن برکتی ( عمر بن عبدود ) - سید محمدرضا امینی ( ابوسفیان )

تعزیه جنگ خندق ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - سید حسن گلختمی ( قنبر ) - محمد حسین محبی ( امام حسین ) حسن برکتی ( عمر بن عبدود ) - علیرضا سعیدی ( یهودا ) -  مرتضی صفاریان ( فاروق ، یهودی )