نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه وفات پیامبر ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - محمد رضایی (حضرت زهرا )- جواد کریمی ( امام علی )- محمود معینی (بلال ) - باقر خلیلی ( امام حسن ) - مهرداد حجازی مهر ( امام حسین ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - حسین هدایتی (صحابه ) - اسماعیل محمدی ( سواده ) - سید محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی (فاطمه زهرا )- مظفر قربان نژاد ( امام علی )- حسن برکتی پور (بلال ) - مهدی کلانتری ( امام حسن ) - محمد طوطی ( امام حسین ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - محمود معینی (صحابه ) - مرتضی صفاریان ( سواده ) - حسن برکتی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (فاطمه زهرا )- امیر صفری ( امام علی )- محسن گیوه کش (بلال ) - امیر علی حیدری ( امام حسن ) - محمد حسین محبی( امام حسین ) - حسن عقیقی ( سلمان ) - محمود معینی (صحابه ) - مرتضی صفاریان ( سواده ) - محمدرضا امینی (عزرائیل )

تعزیه وفات پیامبر ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - محسن گیوه کش ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- شکرالله جعفری ( امام علی )- رسول تقی زاده (بلال ) - حسین عقیقی ( امام حسن ) - جواد مرادی ( امام حسین ) - محمدرضا حدادی (صحابه) - حسن برکتی (عزرائیل )