نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه ذبح اسماعیل قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی قاسمی ( اسماعیل ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - محمود معینی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان  ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( گبر )

تعزیه ذبح اسماعیل قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - مسعود حجازی مهر ( گبر )

تعزیه ذبح اسماعیل قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )  امیر صفری ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - علیرضا سعیدی ( گبر )