نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه ذبح اسماعیل ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی قاسمی ( اسماعیل ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - محمود معینی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان  ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( گبر )

تعزیه ذبح اسماعیل ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - مسعود حجازی مهر ( گبر )

تعزیه ذبح اسماعیل ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( ابراهیم ) - مهدی کلانتری ( اسماعیل )- محسن گیوه کش ( امام حسین غائب )- مظفر قربان نژاد ( زینب غائب)- امیر صفری ( عباس غائب و جبرئیل )- سید حسن گلخطمی ( هاجر ) مرتضی صفاریان ( شیطان ) - علیرضا سعیدی ( گبر )