نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه خروج مختار سقفی ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( مختار )  - علاءالدین قاسمی ( ابراهیم اشتر ) - مهرداد حجازی مهر ( وزیر مختار ) - حسین هدایتی ( قاصد ) - خلیل رضایی ( امام حسین ) - علی قویدل ( ذاکرین حسین و هاجب زندان بان ) - محمود معینی (ذاکرین امام حسین ، شیخ ) میرزا ابوالفضل منبتکار ( عیاض ، ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( سنان ، جاسوس عامر ، ابو خلیل ) - حسن برکتی ( شمر ) - محمدرضا امینی ( عامر ) - جواد کریمی (وزیر عامر ) - مهدی قاسمی (زن خولی )

تعزیه خروج مختار سقفی ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( مختار ) - مظفر قربان نژاد( ابراهیم اشتر ) - حسین هدایتی (قاصد) - مهرداد حجازی مهر و باقر خلیلی (ذاکرین امام حسین ) - محمود معینی (امام حسین ، ذاکرین امام حسین ، شیخ ) - جواد کریمی (هاجب زندان بان ) مرتضی صفاریان ( زاهد ، جاسوس عامر ، ابو خلیل ، ابن سعد ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( عیاض و عامر ) - خلیل رضایی ( وزیر عامر ) - مسعود حجازی مهر ( خولی ) - محمود معینی ( یابن مرجانه )