نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری ( حمزه سیدالشهداء )  - عباس جواهری ( امام علی )- محمد رضایی ( پیامبر )- محمود معینی ( جبرئیل ) - علی قویدل (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - علی محمد حجازی مهر ( وحشی ) - حسن برکتی ( سردار لشکر ) - سید محمدرضا امینی ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( حمزه سیدالشهداء )  - رضا مشایخی  ( امام علی )- محمد رضایی ( پیامبر )- محمود معینی ( جبرئیل ) - مهرداد حجازی مهر (حضرت زهرا)- محمود معینی (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - حسن برکتی ( سردار لشکر ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - رضا مشایخی (پیامبر) - محمد رضایی ( امام علی ) - مهرداد حجازی مهر ( جبرئیل ) - محمود معینی (صفیه خواهر حمزه) اسماعیل محمدی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (حمزه سیدالشهداء )- رضا مشایخی (پیامبر) -  علاءالدین  قاسمی ( امام علی ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مهدی قاسمی(حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد(صفیه خواهر حمزه) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - یوسف معصومی ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی ( حمزه سیدالشهداء )- رضا مشایخی (پیامبر ) - برکتی پور ( امام علی ) -  محمد رضایی ( جبرئیل ) - سیدحسن گلخطمی ( صفیه خواهر حمزه ) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمدرضا امینی ( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - محمد رضایی (پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - مهدی کلانتری (حضرت زهرا ) - حسن گلختمی (صفیه خواهر حمزه) مرتضی صفاریان ( ابوسفیان ) - سید محمد رضا امینی( وحشی ) - مسعود حجازی مهر ( هنده )

تعزیه حمزه سیدالشهداء ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حمزه سیدالشهداء ) - محمد رضایی (پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - مهدی کلانتری (عبداله جُبیر) - حسن گلخطمی (صفیه خواهر حمزه) - رضا بصائری (حضرت زهرا) حسن برکتی ( ابوسفیان ) - سید محمد رضا امینی( وحشی ) - مرتضی صفاریان (خالد ) - علیرضا سعیدی (طماع) - محمود معین ( هنده )