نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت عقیل ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
باقر خلیلی ( عقیل ) - رضا مشایخی ( بنا ) - محمود معینی ( خواهر عقیل) - مهرداد حجازی ( همخوانی ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( عزرائیل )

تعزیه حضرت عقیل ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی ( عقیل ) - سید حسن گلختمی ( مادر عقیل ) - حسن برکتی پور ( خواهر عقیل ) - مظفر قربان نژاد ( بنا ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( عزرائیل )

تعزیه حضرت عقیل ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی ( عقیل )  -  سید حسن گلختمی ( مادر عقیل ) - مهدی کلانتری ( خواهر عقیل ) - محسن گیوه کش ( بنا ) حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( عزرائیل )