نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- جواد کریمی ( امام علی)- خلیل رضایی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی (جبرئیل) - مهرداد حجازی مهر ( مالک آتش ) -  مظفر قربان نژاد ( مالک آب ) - سید حسین هدایتی ( حوری )

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- علاءالدین قاسمی ( امام علی)- حسن برکتی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی ( حوری  ) - حسن عقیقی ( رضوان ) - خلیل رضایی ( حوری )

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
رضا مشایخی ( پیامبر )- محمد رضایی (حضرت زهرا )- حسن برکتی پور ( امام علی)- خلیل رضایی ( فطرس آزاده امام حسین )- محمود معینی ( جبرئیل ) - اکبر نوروزی ( مالک آتش ) -  امیر صفری ( مالک آب ) - امیر سلیمانی مقدم ( حوری )

تعزیه تولد امام حسین ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمد رضایی ( پیامبر )- سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- امیر صفری ( امام علی)- محسن گیوه کش (میکائیل) - مهدی کلانتری ( فطرس آزاده امام حسین )- مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( ملک ) - محمد طوطی ( رضوان)