نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام سجاد ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- مظفر قربان نژاد ( امام محمد باقر )- محمود معینی (خادم )- خلیل رضایی ( صحابه) - رضا مشایخی (امام حسین)-حسن برکتی پور (علی اکبر)- حسن عقیقی (حضرت عباس) حسن برکتی ( هشام ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( وزیر) - مرتضی صفاریان ( قصاب ) - مسعود حجازی مهر ( صیاد )

تعزیه امام سجاد ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام سجاد)- حسن برکتی پور ( امام محمد باقر)- سید حسن گلختمی (خادم)- محمود معینی (صحابه)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- امیر صفری (حضرت عباس) حسن برکتی ( هشام ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی ( صیاد ) - یوسف معصومی ( قصاب )

تعزیه امام سجاد ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام سجاد ) - مهدی کلانتری ( امام محمد باقر ) - محمد رضایی ( هاتف ) - مظفر قربان نژاد (خادم ) - محسن گیوه کش ( صحابه ) - محمود معینی ( مؤذن ) حسن برکتی ( هشام ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( صیاد ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )