فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

قانیای فرنگ پسر فروشی

تعزیه قانیای فرنگ و پسر فروشی قودجان سال ۱۳۸۶

مجلس قانیای فرنگ

مجلس پسر فروشی
حاج محمد رضایی ( قانیای فرنگ پادشاه ) - حسن نرگس خانی ( امام حسین ) - سید حسن گلخطمی ( روضه خوان ) - محمود معینی ( زن عزادار ) - امیر صفری ( جبرئیل ) - مرحوم خلیل رضایی ( مرد عزادار)
حاج مرتضی صفاریان ( معلم ) - مسعود حجازی مهر ( ملک عذاب )

تعزیه قانیای فرنگ و پسر فروشی قودجان سال ۱۳۹۶

مجلس قانیای فرنگ

مجلس پسر فروشی
حاج محمد رضایی ( قانیای فرنگ پادشاه ) -  مظفر قربان نژاد ( امام حسین ) -  محسن گیوه کش ( مرد عزادار ) - سیدحسن گلخطمی ( روضه خوان ) - امیر صفری ( وزیر ) - مهدی کلانتری ( ابراهیم )
حاج مرتضی صفاریان ( معلم ) - سید محمدرضا امینی ( ملک عذاب ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com