فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه های غریب حسینیه قودجان

تعزیه جابر در اربعین قودجان ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی(امام سجاد)-مظفر قربانژاد(جابر)-محسن گیوه کش (بشیر)- امیرصفری (خطیب)-حسن گلختمی(حضرت زینب)-مهدی کلانتری(عطیّه)-حسن عقیقی(بنی هاشم)-جواد مرادی(سکینه)
حاج مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمد رضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه جعفر طیّار (جنگ موته) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف

محمد رضایی( پیغمبر)-مظفر قربانژاد(جعفر طیّار)-گیوه کش (زید)- صفری (عبدالله)-گلختمی(جبرئیل)-کلانتری وطوطی(طفلان جعفر)

حاج حسن برکتی (شرحبیل)- حاج مرتضی صفاریان (سالار دوم)- محمد رضا امینی ( سردار)- علیرضا سعیدی (غلام)- بخشی نیا (جاسوس )

تعزیه غارت خیمه ها و دیراهب قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد) - مهدی کلانتری (نوعروس) - حاج محمد رضایی (راهب) - محسن گیوه کش (عیسی) - حسن عقیققی (غلام راهب) 
حاج مرتضی صفاریان ( زجر ) - حاج حسن برکتی ( شمر ) - سید محمد رضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه تولدحضرت زینب (س) - وفات ابراهیم قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین

حاج محمد رضایی ( پیامبر ) - سید حسن گلختمی ( حضرت زهرا ) - محسن گیوه کش ( امام علی) - امیر صفری ( جبرئیل) - محمد صفاریان ( امام حسن ) - محمد حسین محبی ( امام حسین) - حاج مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) 

تعزیه شهادت امام هادی(ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد ( امام هادی ) - امیر صفری ( هاتف ، حوری ) - محمد صفاریان (امام زمان)- گیوه کش( غلام ترک)- سیدحسن گلختمی ( فاطمه)- محمد رضایی ( شیر) - مهدی کلانتری ( امام حسین دوم) - محبی ( امام حسین اول ) - محمود معینی ( مردم مدینه) - محمد طوطی ( حلیمه ) - حسن عقیقی ( نقاب دار)
حاج مرتضی صفاریان ( متوکل) - حاج حسن برکتی ( غلام) - سید محمد رضا امینی ( معتمد ، والی مدینه) - علیرضا سعیدی ( وزیر )

تعزیه شهادت امام حسن عسگری (ع) قودجان ۱۳۹۴

 ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف
امیر صفری ( امام حسن عسگری ) - محمد صفاریان (امام زمان)- گیوه کش( احمد ابن اسحاق،عبداله قمی،هاتف دوم)- گلختمی (نرجس)- محمد رضایی ( حکیمه) - قربان نژاد ( ابوادیان ، هاتف اول) - مهدی کلانتری ( کافور) - حسن عقیقی ( سعد ابن عبداله)
حاج حسن برکتی ( خلیفه ) - حاج مرتضی صفاریان (جعفر کذاب ) -  سید محمد رضا امینی ( غلام جعفر)

تعزیه وفات حضرت رقیه (س) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد صفاریان (امام نقی کودک)-محمد طوطی (امام جواد اول) - امیر صفری(امام جواد دوم) -سید حسن گل ختمی(خادم امام)
حسن برکتی ( مأمون معتصم )- سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( قاصد و جعفر )

تعزیه مارد ابن سدیف قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف
امیر صفری (حضرت عباس)- گیوه کش (عون)- قربان نژاد(امام) - مهدی کلانتری(علی اکبر)- گل ختمی(زینب)-طوطی(جعفر)

 حاج حسن برکتی ( مارد ) -  سید محمد رضا امینی ( شمر)  - 

حاج مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه وفات سلمان قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمد رضایی (سلمان) -مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - امیر صفری( جبرئیل ) -سید حسن گل ختمی( اصبغ )
حاج مرتضی صفاریان ( خلیفه ) - حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمد رضا امینی ( قصاب) - علیرضا سعیدی ( غلام ، دزد )

تعزیه شهادت امام جواد (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد صفاریان (امام نقی کودک)-محمد طوطی (امام جواد اول) - امیر صفری(امام جواد دوم) -سید حسن گل ختمی(خادم امام)
حسن برکتی ( مأمون معتصم )- سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( قاصد و جعفر )

تعزیه آتش انداختن حضرت ابراهیم قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( اسرافیل ) - محمود معین (ملائک )- امیر صفری ( ابراهیم )- مهدی کلانتری (میکائیل)
مرتضی صفاریان ( آذر ) - حسن برکتی ( نمرود ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی مهر ( شیطان ) 

تعزیه یحیی و زکریا قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمد رضایی ( زکریا ) - مظفر قربان نژاد ( جبرئیل ) - سید حسن گلخطمی (صحابه ) - امیر صفری ( دختر پادشاه ) - مهدی کلانتری ( یحیی ) - محمود معینی ( همسر زکریا )
مرتضی صفاریان ( شیطان ) - حسن برکتی ( عفان پادشاه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( زن پادشاه) - علیرضا سعیدی (وزیر ) 

تعزیه ملحق کردن سرها قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( امام سجاد ) - محمد رضایی (بشیر ) - مظفر قربان نژاد ( جابر ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) - مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر ) - امیر صفری ( ام کلثوم ) - محمد طوطی (سکینه ) - حسن برکتی پور (عطیه )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مسعود حجازی مهر ( غلام یزید ) - علیرضا سعیدی ( مشاور یزید )  - یوسف معصومی ( مشاور یزید )

تعزیه عاق والدین قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( مادر) - محمود معین ( حضرت زهرا ) - امیر صفری ( عروس ) - برکتی پور ( صیاد ) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین )
مسعود حجازی مهر ( پسر )

تعزیه جنگ صفین قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی ( امام علی) - مظفر قربان نژاد ( مالک اشتر) - محمد رضایی ( محمد حنفیه) - سید حسن گلخطمی ( عمار ) - امیر صفری (امام حسن) - حسن برکتی پور (امام حسین)
مرتضی صفاریان ( عمروعاص و ابن سعد) - حسن برکتی ( معاویه) - سید محمد رضا امینی  ( ابوالاعور ) - مسعود حجازی مهر ( شمر ) - یوسف معصومی (قاصد و زندان بان)

تعزیه غدیر خم قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معین ( یاران ) - امیر صفری ( قاصد ) - برکتی پور ( بلال) - طوطی (امام حسن ) - شیخ حسینی ( امام حسین )
مرتضی صفاریان (ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - مسعود حجازی مهر ( مرد سرکش )

تعزیه مخلب و قنبر قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( مخلب ) - مرحوم رضا مشایخی ( قنبر ) - حسن گلخطمی ( بنا ) - محمود معین ( مادر ) - نرگس خانی (جبرئیل ) - امیر صفری ( امام باقر ) - اسماعیل احمد پور ( ابراهیم )
مرتضی صفاریان ( حجاج ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه حضرت ایوب نبی قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( حضرت ایوب ) - حسن گلخطمی ( رحیمه زن ایوب) - محمود معینی ( زن فضول ) - نرگس خانی (جبرئیل ) - امیر صفری ( چوپان و اهل شهر ) - خلیل رضایی ( ساربان )
مرتضی صفاریان ( شیطان ) - محمد رضا امینی ( نانوا ) - مسعود حجازی مهر ( اهل شهر )

تعزیه امام زاده داوود (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( امام رضا ) - امیر صفری ( امام زاده داوود ) - حسن گلخطمی (  قاصد ) - محمود معینی ( قنبر ) خلیل رضایی (پسر عموی امام زاده ) - حسن نرگس خانی ( میزبان )
مرتضی صفاریان ( کیکایی ) - حسن برکتی ( مردمان قم ) - محمد رضا امینی ( مردمان قم ) - مسعود حجازی مهر ( نجیم گیر )

تعزیه مالک اشتر نخعی قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( پیامبر ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - محمود معینی ( قنبر ) - امیر صفری (جبرئیل) - آقا بزرگی(امام حسن )- صفایی (امام حسین)
حسن برکتی ( حارث پدر مالک اشتر ) - سید محمد رضا امینی ( مالک اشتر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه غزوه تبوک قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - حسن نرگس خانی ( حضرت علی ) - حسن برکتی پور ( عبدالله ) - حسن گلخطمی ( مادر عبدالله ) - خلیل رضایی ، محمود معینی ، محمد زینلی ، الیاس مشتاقی و مسعود آقابزرگی ( صحابه )
حسن برکتی ( برادر بزرگ ) - سید محمد رضا امینی ( برادر کوچک ) - مسعود حجازی مهر ( مخالف )

تعزیه وفات حضرت معصومه (س) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین
سید حسن گل ختمی ( حضرت معصومه ) - مرحوم رضا مشایخی ( امام رضا ) - محمد رضایی (قاصد) - محمد زینعلی ( امام محمد تقی ) - محمود معینی ( کنیز ) - حسن برکتی پور ( قاصد اول ) - خلیل رضایی ، حسن برکتی ، سید محمد رضا امینی ، مسعود حجازی مهر ، الیاس مشتاقی ، مسعود آقا بزرگی ( مردم قم )

تعزیه سرداری امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی (امام حسن )- محمد رضایی (حضرت زهرا) - حسن نرگس خانی ( امام علی )- حسن برکتی پور (عبدالله )- محمود معینی ( امام حسین )- امیر سلیمانی مقدم ( شهربانو )
مرتضی صفاریان ( عمر ) - حسن برکتی ( عثمان ) - سید محمد رضا امینی ( یزد گرد و دایه )

تعزیه امیر تیمور گورکانی قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی (امام حسین غائب)- محمد رضایی (امیر تیمور) - حسن برکتی پور ( وزیر ) - حسن نرگس خانی ( درویش ) - خلیل رضایی ( غلام امیر تیمور ) - سلیمانی مقدم ( دختر والی )
مرتضی صفاریان ( وزیر والی مدینه ) - حسن برکتی ( والی مدینه ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مدینه )

تعزیه چهار یاری قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( امام رضا غائب ) - حسن برکتی پور ( درویش ) - محمد زینعلی ( ابراهیم پسر هرمز ) - خلیل رضایی ( خدام حرم امام رضا ) - محمود معینی ( مادر ابراهیم )
مرتضی صفاریان ( هرمز ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هرمز )

تعزیه عبدالله عفیف قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( عبدالله عفیف ) - امیر سلیمانی مقدم ( دختر)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه مسیب به کربلا قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( مسیب ) - اکبر نوروزی ( امام حسین ) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس ) - محمود معینی ( حضرت زینب ) - امیر صفری ( دختر ) - الیاس مشتاقی ( حضرت سکینه )
حسن برکتی ( مبارز ) - محمد رضا امینی  ( مبارز ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه بعثت پیامبر اکرم (ص) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( فاطمه زهرا ) - مظفر قربان نژاد ( حضرت حمزه )- محمود معین ( حضرت خدیجه ) - خلیل رضایی ( جاریه ) - حسن برکتی پور ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( حضرت علی )
مرتضی صفاریان ( ابو جهل ) - حسن برکتی ( ابو لهب ) - محمد رضا امینی  ( زن ابو لهب ) - مسعود حجازی مهر ( اهل مکه )

تعزیه حجة الوداع قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم علی ترابی ( پیامبر غائب ) - مرحوم مشایخی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( حضرت زینب ) -  مظفر قربان نژاد ( حضرت عباس ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  ) - برکتی پور  ( علی اکبر )- محمود معین ( فاطمه صغری)- خلیل رضایی ( جده)
حسن برکتی ( مروان ) - محمد رضا امینی  ( ولید )  -  مسعود حجازی ( غلام )

تعزیه جاثلیق نصرانی قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( امام علی ) - مظفر قربان نژاد ( جاثلیق ) - محمد رضایی ( قنبر ) - حسن برکتی پور ( وزیر ) - محمود معین ( چوپان غریب ، کشیش ) - خلیل رضایی ( سلمان ، دایه ) - حسن عقیقی ( داماد ) - حسین عقیقی ( نو عروس )
مرتضی صفاریان ( ابوبکر ) - حسن برکتی ( عمر ) - سید محمد رضا امینی  ( غلام عمر ) - مسعود حجازی مهر ( پسر قاتل )

تعزیه صالح یهود قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین
مرتضی صفاریان ( صالح یهود ) - مرحوم رضا مشایخی ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( فاطمه زهرا ) - مظفر قربان نژاد ( قنبر ) - حسن برکتی پور ( امام علی ) - محمود معین ( جبرئیل ) - حسن عقیقی ( قاصد ) - حسین عقیقی ( امام حسن ) - علی عقیقی ( امام حسین )

تعزیه وداع شهربانو و غارت خیمه ها قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( امام حسین ) - رضا حیدری ( امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( حضرت زینب ) - محمد رضایی ( شهربانو) - مظفر قربان نژاد ( برادر شهربانو )- خلیل رضایی ( وزیر عبداله ) - مهدی قاسمی ( فاطمه صغری)- حسین عقیقی (حضرت سکینه)
مرتضی صفاریان ( سردار لشکر ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمد رضا امینی  ( ابن سعد )

تعزیه حبیب بن مظاهر قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین
مرحوم رضا مشایخی ( مظاهر ) - علاء الدین قاسمی ( پیامبر) - رضا حیدری ( حضرت علی ) - محمد رضایی ( جبرئیل ) - مظفر قربان نژاد ( مادر حبیب ) - حسین عقیقی ( حبیب ) - مهدی قاسمی ( امام حسن ) - محمد قاسمی ( امام حسین ) - حسن برکتی ( معلم )

تعزیه رقیه و مغیره قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( امام علی ) - مظفر قربان نژاد ( پیامبر ) - محمود معینی ( رقیه دختر پیامبر )- مهرداد حجازی ( حضرت زهرا) - جواد کریمی ( جبرئیل ) - باقر خلیلی ( دختر رقیه )
اسماعیل محمدی ( عثمان ) - مرتضی صفاریان ( مغیره ) - حسن برکتی ( عزرائیل )

تعزیه قانیا ، طبخ حضرت زهرا (چهل یهودی) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( پادشاه ) - مرحوم علی ترابی ( وزیر ) - حسین هدایتی ( جبرئیل )
حاج مرتضی صفاریان ( یهودی ) - محمد رضا امینی ( ملک عذاب )


نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com