فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت امام موسی کاظم (ع) قودجان

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمدرضایی(امام کاظم)-مهرداد حجازی(امام رضا)-جواد کریمی (مسیب) - مرحوم رضا مشایخی (فرنگی) -حسن عقیقی(کنیز)
محمد بخشی نیا ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسن عقیقی ( امام رضا و کنیز ) - حسن برکتی پور( مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی )
حسن برکتی ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمدرضایی(امام کاظم)-مسعود آقابزرگی(امام رضا)-مرحوم رضا مشایخی(عیسی) -حسن گلختمی(مسیب)- برکتی پور(فرنگی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقا بزرگی(امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) -حسن گلختمی(مسیب) - امیر صفری (فرنگی)
محمد بخشی نیا( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - گل ختمی(مسیب) - امیرصفری (فرنگی)
حسن برکتی ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- مرحوم مشایخی (عیسی) - گل ختمی(مسیب) - قربان نژاد (فرنگی)
محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- مهدی کلانتری (امام رضا)- مرحوم مشایخی (عیسی) - گل ختمی(مسیب) - رضایی (فرنگی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- حسن برکتی پور(امام رضا)- مرحوم مشایخی (فرنگی) - گل ختمی(مسیب) - قربان نژاد(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی(وزیر) -محمد رضا امینی (ابن شاهک ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - گل ختمی(مسیب) - محسن گیوه کش(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - محمد رضا امینی (وزیر ، ابن شاهک ) - علیرضا سعیدی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - گل ختمی(مسیب) - محسن گیوه کش(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی (جوان شامی ) - علیرضا سعیدی (مرده )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گلختمی (امام کاظم)- حیدری(امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - امیر صفری (مسیب) - مظفر قربان نژاد(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ، یقتین )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد صفاریان (امام رضا)- قربانژاد (فرنگی)- گلخطمی (مسیب)- گیوه کش(عیسی)- صفری (خادم)
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - حاج حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمد رضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گلخطمی(امام کاظم)- امیرعلی حیدری (امام رضا)- حاج محمد رضایی (فرنگی)-علاءالدین قاسمی(مسیب)- صفری(خادم)
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - حاج حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمد رضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- گیوه کش (عیسی) 
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر هارون ) - علیرضا سعیدی ( جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- صفری (مسیب)- گیوه کش (ابن یقطین) 
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - حاج حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن یقطین) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com