فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت امام حسن (ع) قودجان

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)- احمد عزیزی(عباس)-علی قویدل (زینب)-خلیل رضایی(ام کلثوم)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)- مهرداد حجازی(عباس)- قربانژاد (زینب)- محمود معینی(ام کلثوم)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمد رضا امینی ( عایشه ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- خلیل رضایی(پیامبر)- مظفر قربانژاد (امام حسین)- محمود معینی(زینب)-حسن عقیقی(ام کلثوم)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مرحوم ترابی(پیامبر)- حسن نرگس خانی(امام حسین)- گل ختمی (زینب)-خلیل رضایی(ام کلثوم)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مرحوم مشایخی (امام حسین )- نرگس خانی(پیامبر)- حسن گل ختمی(زینب)- امیرصفری(عباس)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین )- حسن گل ختمی(زینب)- برکتی پور (عباس) - معینی (پیامبر)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مرحوم مشایخی(امام حسین )- حسن گل ختمی(زینب)-برکتی پور(عباس) - معینی (ام کلثوم)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- مرحوم مشایخی(امام حسین )- حسن گل ختمی(زینب)-برکتی پور(عباس)- قربانژاد (ام کلثوم)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- قربان نژاد (امام حسین )- حسن گل ختمی(زینب)- محسن گیوه کش (ام کلثوم)- امیرصفری (عباس)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - امیر صفری ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- حسن گلختمی (زینب)- قربانژاد (ام کلثوم)- امیرصفری (عباس )
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - محمود معینی ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن گلخطمی ( امام حسن)- گیوه کش (امام حسین) - قربانژاد (زینب)- امیرصفری(عباس) -امیرعلی حیدری(عبدالله)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حاج محمد رضایی ( امام حسن)- گیوه کش (امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) -امیرعلی حیدری(عبدالله)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حاج محمد رضایی (امام حسن)- علاءالدین قاسمی(امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) - مظفر قربانژاد (پیامبر)
مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حاج محمد رضایی ( امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) - جواد مرادی(عبدالله)
حاج مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حاج حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حاج محمد رضایی ( امام حسن)- امیر صفری (امام حسین) - گلخطمی ( زینب)- مهدی کلانتری (عباس) - بصائری(عبدالله)
حاج مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حاج حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com