فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت امام صادق (ع) قودجان

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
رضا حیدری (امام صادق)- علاءالدین قاسمی(امام کاظم)-مرحوم مشایخی(پیامبر)-حسین عقیقی(دخترامام)-قربانژاد(مردم مدینه)
مرتضی صفاریان (والی مدینه)- حسن برکتی (منصور)- محمدرضا امینی (وزیر)- یوسف معصومی(غلام منصور)- محمد بخشی نیا(محمدبن ربیع)

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
عباس جواهری (امام صادق)- مرحوم رضا مشایخی(امام کاظم)- امیرسلیمانی مقدم(دخترامام)- محمود معینی(فضل ابن حسن)
مرتضی صفاریان(والی مدینه و ابوحنیفه)- حسن برکتی(منصور دوانیقی) - سید محمد رضا امینی ( ربیع وزیر ) - مسعود حجازی ( غلام منصور )

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام صادق)- حسن برکتی پور(امام کاظم)- محمد زینلی(دخترامام)-محمدرضایی(هاتف)- معینی(برادر شیعه)
مرتضی صفاریان(والی مدینه و ابوحنیفه)- حسن برکتی(منصور دوانیقی) - محمد رضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی (غلام منصور و پسر ربیع )

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن نرگس خانی (امام صادق)- اسماعیل پور (امام کاظم)- سید حسن گل ختمی( زن امام ) - محمد زینلی ( دخترامام )
مرتضی صفاریان(والی مدینه و ابوحنیفه)- حسن برکتی(منصور دوانیقی) - سید محمد رضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی مهر (غلام منصور )

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم) - سید حسن گل ختمی( زن امام ) - محمود معین (برادرموافق)
مرتضی صفاریان( ابوحنیفه)- حسن برکتی(منصور )- محمد رضا امینی (ربیع)- مسعود حجازی (غلام منصور)- یوسف معصومی (والی مدینه)

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی (امام صادق) - مهدی کلانتری (امام کاظم) - محمود معینی ( برادر موافق ) - خلیل رضایی ( برادرمخالف )
مرتضی صفاریان( ابوحنیفه) - حسن برکتی(منصور )- محمد رضا امینی ( ربیع )- مسعود حجازی (غلام منصور)- علیرضا سعیدی (والی مدینه)

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - رسول تقی زاده (امام کاظم) - حسن عقیقی ( برادر موافق ) - محمود معینی ( برادرمخالف )
مرتضی صفاریان ( ابوحنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )


تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - امیر صفری (امام کاظم) - سید حسن گلخطمی ( حمیده خاتون) - محسن گیوه کش ( هاتف)
مرتضی صفاریان ( ابوحنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام جعفر صادق (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - امیر صفری (امام کاظم) - مهدی کلانتری ( حمیده خاتون) - محسن گیوه کش ( پیامبر )
مرتضی صفاریان ( ابوحنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com