فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

۷ مجلس تعزیه شهادت امام علی (ع) و ۶ مجلس تعزیه وداع شهربانو و غارت خیمه ها و ۶ مجلس تعزیه شهادت حمزه و ۶ مجلس تعزیه فضل و فتاح و ۴ مجلس تعزیه وفات زینب(س)

تعزیه امام علی (ع) - حمزه سید الشهداء - عبدالله عفیف - نزول ستاره - موسی بن جعفر (ع) - امام رضا (ع) - حبیب ابن مظاهر - رقیه و مغیره

 

مجلس

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

شهادت

حضرت

امام

علی

(ع)

۱۳۷۳

کرج

مرحوم مشایخی( امام علی)- محمد رضایی( قنبر) -مرحوم خلیل رضایی(بی بی) - مهرداد حجازی ( کنیز و قطامه)

 اسماعیل محمدی ( قصاب و ابن ملجم )

 کامران نواره ، صدیقیان ، صالحی

۱DVD

 ۱۳۹۲

حصار خروان قزوین

 حاج حسن نرگس خانی( امام علی)- نعمت فضلی خانی( زینب) - محمد جلینی( قنبر) - رسول محمدی ( بی بی)  خلیل ملایری ( ابن ملجم)- مهدی شریف زاده ( قصاب)- مجتبی سعادتی ( صحابه)  مجید معنوی زاده - جواد حسینی  ۱DVD

۱۳۹۲

جوی آباد اصفهان

حاج محمد رضایی ( امام علی)- رسول محمدی( زینب، صحابه) - نرگس خانی( قنبر) - گلختمی(بی بی ، زن آبکش)

اسماعیل محمدی ( ابن ملجم)- عزت اله اصغر نژاد ( قصاب)

مجید معنوی زاده -  حمید گرگانی

۳حلقه
۱۳۹۳

عاشق آباد کاشان

 رضا حیدری (امام علی)- مهدی صیادی ( زینب ) -محمد رضایی ( قنبر) -برکتی پور( کنیز ، قطام و زن همسایه)  حاج حسن برکتی (ابن ملجم)- اسماعیل محمدی( قصاب)- سیف اللهی(صحابه)  عباس صالحی - عباس لنکرانی ۱DVD
 ۱۳۹۳

حصار خروان قزوین

 حاج حسن نرگس خانی (امام علی)- مظفر قربانژاد ( قنبر) -مهدی صیادی ( زینب و بی بی )-امیرحسین پور فلاح ( کنیز و امام حسن)  اسماعیل محمدی (ابن ملجم)-امیر حسین حسن نژاد(قصاب)- منصوری(صحابه)  سعید نبئی - حمید معینیان ۱DVD

۱۳۹۴

حصار خروان قزوین

نرگس خانی (امام علی)- علاءالدین قاسمی( قنبر) -رمضانعلی تقی زاده ( زینب و بی بی )-حمزه ربیعی( امام حسن و قطام)-سید محمد احمدی( کنیز و امام حسین)

محمد رضا امینی (ابن ملجم)-سید جعفر سیاهپوش(قصاب)- شیر محمدی و شاطری(صحابه)

عباس صالحی - حجت جوکار

۱DVD

 

 

مجلس

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

وداع

شهربانو

وغارت

خیمه ها

۱۳۸۷

بازار نو اردکان

محمد رضایی(شهربانو) -  گلخطمی(زینب)-  برکتی پور(عبدا... برادر شهربانو) - خلیل رضایی(امام سجاد) - محمد طوطی( رقیه)

حسن برکتی( شمر) - ابوالفضل منبتکار ابن سعد) - حسین حیدری( زجربن قیص)

مجید معنوی زاده - حمید گرگانی

۳حلقه

۱۳۹۱

بکندی قزوین

محمد رضایی(شهربانو) -  گلخطمی(زینب)-  امیر صفری( امیر عبدا... برادر شهربانو) - ابوالفضل صابری ( فاطمه صغری )

حاج حسن برکتی( شمر) - میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن سعد) 

 


۳حلقه

 ۱۳۹۲

کرمجگان قم

حاج محمد رضایی(شهربانو) -  گلخطمی(زینب)-  امیر صفری( امیر عبدا... برادر شهربانو) - ابوالفضل صابری ( فاطمه صغری ) حاج حسن برکتی( شمر) - میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن سعد)     ۱DVD

۱۳۹۲

محمد آباد کاشان

گلختمی ( زینب )- محمد رضایی( شهربانو ) -صفری ( برادر شهربانو) - طوطی (امام سجاد)- برکتی پور( وزیرعبداله) -مهران علیپور(سکینه)

حاج حسن برکتی(شمر) -ابوالفضل منبتکار(ابن سعد) - مسعود حجازی (زجیربن قیس)

عباس صالحی-سیدجوادحسینی

۳حلقه
۱۳۹۳

نوش آباد کاشان

سید حسن گلختمی ( زینب )- حاج محمد رضایی( شهربانو ) -امیر صفری (امام سجاد) -سید رسول امینی ( عبداله برادر شهربانو) حاج حسن برکتی (شمر) - منبتکار(ابن سعد) - حسن بصیری (زجیربن قیس)  عباس صالحی - عباس لنکرانی ۱DVD

۱۳۹۳

سیان اصفهان

سید حسن گلختمی ( زینب )- محمد رضایی( شهربانو ) -امیر صفری (امام سجاد) -مهدی نوروزی (نوعروس) - مهران علیپور(سکینه)

حاج حسن برکتی (شمر) -ابوالفضل منبتکار( ابن سعد) - سیف اللهی (حرمله )

ماشاله احمدی-رسول امامی

۱DVD

 

نام مجلس

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

 شهادت

حمزه

سید الشهدا

(ع)

۱۳۷۸

زرین شهر اصفهان

مرحوم رضا مشایخی ( حمزه ) - حسن نرگس خانی( امام علی) - بخشعلی ایوبی( پیامبر) - برکتی پور( صفیه)

 خلیل ملایری (ابوسفیان )- محمد رضا امینی( وحشی)

 هادی نعلبان - عباس بزرگی-رسول رستگاری

۳حلقه

۱۳۸۴

اراک

علاءالدین قاسمی ( حمزه ) - مرحوم مشایخی ( پیامبر) - مهران فرج الهی ( صفیه) - حسین مستعلی ( جبرئیل )

اسماعیل محمدی( ابوسفیان )- محمدرضا امینی ( وحشی ) - امیر مقدم ( هنده)

 سعید نبئی  -   جواد فلاحتی


۲حلقه

۱۳۸۶

خمینی شهر اصفهان

عباس جواهری( حمزه )- محمد رضایی ( پیامبر) - امیر صفری ( امام علی ) -گلخطمی ( صفیه) - محمد زینعلی ( جبرئیل )
ابوالفضل منبتکار ( ابوسفیان )-اسماعیل محمدی( وحشی ) - داوود آبایی ( هنده)
 عباس صالحی - حمید گرگانی
 ۳حلقه

۱۳۹۰

جمکران قم

رضا حیدری ( حمزه )- سیف اله گزاوندی ( پیامبر) - مجتبی حیدری ( امام علی )

بنی علی ( ابوسفیان )-محمد رضا امینی( وحشی )

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD
 ۱۳۹۱

حصار خروان قزوین

 حاج  نرگس خانی( حمزه ) -رمضانعلی تقی زاده ( پیامبر) - احمد پور ( امام علی) -رسول محمدی ( صفیه)- سیدرسول امینی( جبرئیل )
 حمید حیدری ( ابوسفیان )- محمدرضا امینی( وحشی )
 عباس صالحی- سید جواد حسینی ۲حلقه

۱۳۹۲

مرکز شهر نطنز

شکرا... جعفری( حمزه ) -مجید حیدری(خواهر حمزه)-براتعلی مسعودیان( پیامبر) - محمد زینلی( امام علی) -علی امامی( جبرئیل )

میرزا ابولفضل منبتکار ( وحشی )  - علی معینی (هنده)

ماشاله احمدی- رسول امامی

۱DVD

 

نام مجلس

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

فضل

و

فتاح

۱۳۷۳

کرج

مرحوم احمد بلبل ( امام علی ) 

 اسماعیل محمدی ( فتاح ) -  مرحوم احمد حجازی مهر ( اشکبوس عموی فتاح )

 ایوب بصیری -صالحی - فیاض

۲حلقه

۱۳۷۳

زرجه بستان قزوین

مرحوم احمد بلبل ( امام علی ) 

اسماعیل محمدی ( فتاح )

 

۲حلقه
 ۱۳۸۲

جلنگدار قزوین

 مرحوم رضا مشایخی ( امام علی ) 
اسماعیل محمدی ( فتاح ) - حاج حسن برکتی ( اشکبوس عموی فتاح ) عباس صالحی ۲حلقه
۱۳۸۴

پیروان ثارااله قم

رضا حیدری (امام علی) - محمد رضایی ، سید حسن گلخطمی ،حسن برکتی (همخوانی)

اسماعیل محمدی ( فتاح )- ابوالفضل منبتکار (اشکبوس عموی فتاح )

عباس صالحی- حمید گرگانی

۲حلقه
 ۱۳۹۲

نصرت آباد قزوین

امیر صفری ( امام علی )   اسماعیل محمدی ( فتاح )
سید ماشالله احمدی
۳حلقه

۱۳۹۴

زرین شهر اصفهان

امیر صفری  (فضل )- گیوه کش (امام علی) - محمد رضایی( قنبر) - مهدی نوروزی( زینب) 

حاج حسن برکتی ( فتاح  و ابن ملجم )-ابوالفضل منبتکار (اشکبوس عموی فتاح )

 عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

 

نام مجلس

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

وفات

حضرت

زینب

کبری

(س)

۱۳۷۵

قزوین

مرحوم احمد بلبل ( حضرت زینب )

 

 

۲حلقه

۱۳۸۲

قزوین

مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب ) - امیر صفری ( امام حسن )  -  اکبر نوروزی ( ام کلثوم )

 

 

۱DVD
 ۱۳۸۷

تکیه میرزا قمی مشهد

 سید حسن گلخطمی( حضرت زینب)-محمد رضایی (امام سجاد) - قربانژاد(امام حسین)- محمد زینعلی(سکینه) - شکرا... جعفری (مردم مدینه)
اسماعیل محمدی (یزید) - منبتکار ( عبداله جعفر)  - سید کاظم جده خواه (شمر)  عباس صالحی -عباس لنکرانی ۲حلقه

۱۳۹۰

مشهد

مرحوم رضا مشایخی (امام حسین و ام کلثوم) -  سید حسن گلخطمی( حضرت زینب)- امیر صفری ( امام سجاد) -محمد رضایی (مردم مدینه)

ابوالفضل منبتکار ( شمر)  - محمد بخشی نبا (یزید)

محمد بخشی نیا -ابوالفضل کرمانی

۲حلقه

 

 

 

ردیف

             
               
             
             
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 شهادت حمزه سیدالشهداء(ع) 1384 اراک علاءالدین قاسمی ( حمزه ) - مرحوم مشایخی ( پیامبر) - مهران فرج الهی ( صفیه) - حسین مستعلی ( جبرئیل ) اسماعیل محمدی( ابوسفیان )- محمدرضا امینی ( وحشی ) - امیر مقدم ( هنده) سعید نبئی  -   جواد فلاحتی 2 حلقه
2 1386 خمینی شهر عباس جواهری( حمزه )- محمد رضایی ( پیامبر) - امیر صفری ( امام علی ) -گلخطمی ( صفیه) - محمد زینعلی ( جبرئیل ) منبتکار ( ابوصفیان )-اسماعیل محمدی( وحشی ) - داوود آبایی ( هنده) عباس صالحی - حمید گرگانی 3 حلقه
3 1391 حصار خروان قزوین نرگس خانی( حمزه ) -رمضانعلی تقی زاده ( پیامبر) - احمد پور ( امام علی) -رسول محمدی ( صفیه)- سیدرسول امینی( جبرئیل ) حمید حیدری ( ابوصفیان )- محمدرضا امینی( وحشی ) عباس صالحی- سید جواد حسینی 2 حلقه
4 1392 مرکز شهر نطنز شکرا... جعفری( حمزه ) -مجید حیدری(خواهر حمزه)-براتعلی مسعودیان( پیامبر) - محمد زینلی( امام علی) -علی امامی( جبرئیل ) ابولفضل منبتکار ( وحشی )  - علی معینی (هنده) ماشاله احمدی- رسول امامی 1 DVD
5 1392 سیان اصفهان گیوه کش( حمزه ) -صفری( پیامبر) -برکتی پور( امام علی) -رضایی( جبرئیل ) -اسماعیلی( صفیه) ابولفضل منبتکار ( وحشی) -حسن برکتی( ابوسفیان )-سیف الهی( هنده) ماشاله احمدی- عباس قربانی 2 حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 عبدا... عفیف 1378 مشهد علاءالدین قاسمی(عبداله عفیف) - محمد رضایی( زینب) -عباس جواهری( مختار) - گلخطمی ( ام کلثوم)- برکتی پور(دخترعبداله) اسماعیل محمدی ( یزید )- منبتکار( شمر ) جواد فلاحتی 2 حلقه
2 1386 قلعه شنبه گلشهر کرج علاءالدین قاسمی(عبداله عفیف) - محمد رضایی( زینب) - گلخطمی ( ام کلثوم) اسماعیل محمدی ( یزید )- منبتکار( شمر ) عباس صالحی - حمید گرگانی 2 حلقه
3 1388 حسینه باب الحوائج کرج ابوالفضل صابری (عبداله عفیف) - حمزه کاظمی(دخترعبداله) محمد رضا امینی(غلام یزید)-حسین حیدری( یزید)- جواد چشمه ای( مردم قبیله) سعید نبئی  -  رضا فراهانی 2 حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 نزول ستاره 1385 مشهد محمد رضایی(پیامبر)-برکتی پور(امام علی)- گلخطمی(ام هانی)- کلانتری(زهرا)- نرگس خانی(جبرئیل)-خلیل رضایی(بلال) مرتضی صفاریان(ابوبکر)- حاج محمد حسینی(عثمان)- ابوالفضل کبابیان (عمر) عباس صالحی - رضا فراهانی 2 حلقه
2 1392 بکندی قزوین رضا حیدری (پیامبر)-امیر صفری(امام علی)- گیوه کش(ام هانی)- باقر خلیلی(حضرت زهرا) مرتضی صفاریان(ابوبکر)- علیرضا سعیدی(عثمان)-مسعود حجازی(عمر) عباس صالحی -علی احتشامی 1 DVD
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 موسی بن جعفر (ع) 1376 قلعه شنبه گلشهر کرج مرحوم مشایخی ( امام کاظم) - مرحوم احمد بلبل (فرنگی) - گیوه کش ( امام رضا) - باقر ریاضی ( حضرت عیسی) اسماعیل محمدی ( هارون )- حسن برکتی ( هارون ) - خلیل ملایری ( غلام ) صالحی - بصیری - فیاض 2 حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 امام رضا (ع) 1373 کرج مرحوم رضا مشایخی ( امام رضا ) -  یزدان فیروز بخت ( کور ) -  باقر ریاضی ( ابا صلت ) اسماعیل محمدی(شکارچی)- خلیل پیریایی ( پیرزن) -محمد امین( پسر پیرزن) استاد محمد بخشی نیا 1 DVD
2 1392 نصرت آباد قزوین امیر صفری ( امام رضا ) استاد اسماعیل محمدی ( شکارچی ) سید ماشا ا... احمدی 1 DVD
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 حبیب ابن مظاهر 1387 جمکران قم مرحوم مشایخی (  مظاهر) - محمد رضایی ( امام  علی) - امیر صفری (حبیب ابن مظاهر) استاد اسماعیل محمدی (  معلم ) استاد محمد بخشی نیا 2 حلقه
               
ردیف نام مجلس سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد VCD
1 رقیه و مغیره 1374   علاءالدین( رقیه)- رضایی (پیامبر)- جواهری(امام علی)- قربانژاد(جبرئیل)-مهرداد حجازی (حضرت زهرا)- مهدی قاسمی( بی بی) اسماعیل محمدی(عثمان)- ابوالفضل کبابیان (مغیره و عزرائیل)   2 حلقه

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com