فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

۶۴ مجلس تعزیه شهادت حر ابن یزید ریاحی (ع)

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

۱۳۷۴

اصفهان

علاءالدین قاسمی(جناب حر) - محمد رضایی(امام حسین) - مظفر قربان نژاد (حضرت عباس)

استاد اسماعیل محمدی (شمر) 

عباس صالحی

۳حلقه

۱۳۷۵

زرنجان گلپایگان

عباس جواهری(جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین)-  علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- مظفر قربانژاد(زهیر)

اسماعیل محمدی (بن زیاد ) - منبتکار  (شمر) - حسن برکتی( ابن سعد)

عباس صالحی

۳حلقه

۱۳۸۳

لمجیر اصفهان

شکراله جعفری(جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین)-  علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- محمد طوطی(پسر حر) - گلخطمی(زهیر)

حسن برکتی (ابن سعد)- محمد رضا امینی(شمر)- ملا حسینی(ابن زیاد)

عباس صالحی - حمید گرگانی

۳حلقه

۱۳۸۴

زیاران قزوین

مرحوم احمد بلبل (جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین)-  علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)

داوود آبایی ( شمر) - اسماعیل محمدی ( ابن زیاد)

عباس صالحی - حمید گرگانی

۳حلقه

۱۳۸۶

کرمجگان قم

مرحوم رضا مشایخی (جناب حر)-محمد رضایی(امام حسین ، خطیب)- ابوالفضل صابری (حضرت عباس)

اسماعیل محمدی (شمر)- صفاریان (ابن زیاد)- حسین حیدری(ابن سعد)

صالحی- فلاحتی -  گرگانی

۳حلقه

۱۳۸۶

چشمه ایهای تهران

حسن نرگس خانی (جناب حر)- علاءالدین قاسمی (امام حسین)-ابوالفضل صابری(حضرت عباس)-سید حسن گلخطمی (ساربان)

اسماعیل محمدی (بن زیاد)- حسن برکتی (شمر)- سید صالحی(ابن سعد)

صالحی - سعید نبئی - لنکرانی

۳حلقه

۱۳۹۰

خمینی شهر اصفهان

جعفری(جناب حر)- رضایی( امام)- نرگسخانی(عباس) -گلخطمی(ظهیر)- برکتی پور(علی اکبر)- زینعلی( قاسم)- طوطی( پسرحر)

اسماعیل محمدی (شمر ) - منبتکار(ابن زیاد) - داوود آبایی(ابن  سعد)

عباس صالحی- سید جوادحسینی

۳حلقه

۱۳۹۱

همدان آخرین اجرا

مرحوم مشایخی(جناب حر)-  محسن گیوه کش(امام حسین)-   ابوالفضل صابری(حضرت عباس)- مهدی کلانتری(خطیب و زهیر )

حسن برکتی (شمر) علیرضا سعیدی (ابن زیاد)- ابوالفضل قربانی (ابن سعد)

مختار احمدی - محمد زاده

۳حلقه

 ۱۳۹۲

 مرکز شهر نطنز 

حاج حسن نرگس خانی ( جناب حر)- ابوالفضل صابری ( حضرت عباس)- رضا حیدری ( امام حسین)-محمد طوطی (برادر حر)

اسماعیل محمدی ( شمر) - ابوالفضل منبتکار (ابن زیاد) - ملا حسینی(ابن سعد)

 عباس صالحی-عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۲

جوی آباد اصفهان

نرگس خانی (جناب حر) - گیوه کش(عباس) -قربانژاد( امام )-تقی زاده( خطیب)-مهدی حیدریان ( ساربان) -ابوالفضل طاهری( پسرحر)

اسماعیل محمدی(شمر)- اصغر نژاد (ابن زیاد)-اکبر اعظمی (ابن سعد)

مجید و امیر حسین معنوی زاده

۱DVD

۱۳۹۲

سیان اصفهان

شکراله جعفری (جناب حر)- گیوه کش(امام )-نرگس خانی( عباس)-برکتی پور(ساربان و قاصد)-علیرضا رفیعی (پسر حر)

حسن برکتی (شمر)- ابولفضل منبتکار ابن زیاد) سیف الهی(ابن سعد)

ماشاله احمدی- عباس قربانی

۳حلقه

۱۳۹۲

زیبا شهر اصفهان

 امیر صفری (جناب حر) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس)- حاج محمد رضایی (امام )- صادق مشایخی ( ساربان )

 اسماعیل محمدی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن زیاد )

  عباس صالحی-عباس لنکرانی

 ۱DVD

۱۳۹۲

 حصار خروان قزوین

نرگس خانی ( جناب حر) - محمد جلینی( عباس )- رسول محمدی( امام) - امیر حسین پور فلاح (علی اکبر)- محمد میر احمدی( قاصد و ساربان) -نعمت فضلی خانی( ظهیر و هاتف) 

 خلیل ملایری(  شمر) -امیر حسین حسن نژاد(ابن زیاد)-مهدی شریف زاده(ابن سعد)

معنوی زاده -سیدجواد حسینی 

۱DVD

۱۳۹۳

 تقرش اراک

شکراله جعفری (جناب حر) - امیر صفری (حضرت عباس)-  رضا حیدری  (امام  حسین )- اکبر نوروزی  ( ساربان ) 

 اسماعیل محمدی  (شمر )- میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن زیاد )

 سعید نبئی-حمید معینیان

 ۱DVD

۱۳۹۴

چشمه ایهای تهران

شکر اله جعفری (جناب حر)- حسن برکتی پور (حضرت عباس)- رسول تقی زاده (امام  حسین ، خطیب ) 

 داوود آبایی (شمر )- اسماعیل محمدی  (ابن زیاد )-مصطفی بلوکات (ابن سعد)

 سعید نبئی-حمید معینیان

 ۱DVD

۱۳۹۴

زرین شهر اصفهان

حاج حسن نرگس خانی (جناب حر) - امیر صفری ( حضرت  عباس )- حاج محمد رضایی (امام ) -  سید حسن گلخطمی (خطیب )   

رسول خدابخش (شمر )- میرزا ابوالفضل  منبتکار (ابن زیاد )

عباس صالحی-عباس لنکرانی

 ۱DVD

۱۳۹۴

ورس قزوین

 مسعود صفری (جناب حر) - ابوالفضل صابری( حضرت  عباس )

اسماعیل محمدی ( ابن زیاد )- سید علی ( شمر )- بخشی نیا ( ابن سعد)

 

۱DVD

۱۳۹۴

سپه قزوین

 امیر صفری (جناب حر) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس)- حاج محمد رضایی (امام )

محمد رضا امینی (شمر )- علی صابونی (ابن زیاد )-مهدی سیاکالی (ابن سعد)

عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۵  رفسنجان

امیر صفری (جناب حر) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس و خطیب )- حاج محمد رضایی ( امام ) -  سید رسول امینی ( قاصد ، ساربان ، ظهیر)   

اسماعیل محمدی ( ابن زیاد )- سید محمدرضا امینی ( شمر )- مجید رضایی ( ابن سعد)  عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۵ نیم ور اراک

امیر صفری (جناب حر) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس) - گلخطمی ( خطیب )- حاج محمد رضایی ( امام ) - مهدی کلانتری ( قاصد) - سید عباس میر ابراهیمی( ساربان ) - عباس مرادی ( ظهیر)  -جواد مرادی ( پسر حر )

مجتبی حسن بیگی ( شمر )- حاج مرتضی صفاریان ( بن زیاد ) - ابوالفضل منبتکار ( ابن سعد) - میلاد بزرگی ( خولی)  عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD 

 

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com