فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

۸ مجلس تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) و ۱۸ مجلس تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) و ۱۰ مجلس تعزیه شهادت شاهچراغ (ع) و ۱۲ مجلس تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه(س)

تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع)


سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

۱۳۸۶

اردکان یزد

امیر صفری( قاسم )- رضا حیدری(امام حسین)-حمزه کاظمی ( زینب) - سید میر حسینی (مادر قاسم) - صابری ( وهب)

صفاریان( اازرق) - داود آبایی (شمر) - مسعود حجازی(ابن سعد)

عباس صالحی- حمید گرگانی

۳حلقه

۱۳۸۹

محله خلچان تفرش

محمد طوطی(حضرت قاسم)- رضا حیدری(امام حسین)-ابوالفضل صابری(ام لیلا) - حمزه کاظمی(مادر قاسم) - مجتبی حیدری(وهب)

منبتکار( اازرق) - داود آبایی(شمر) - مصطفی قربانی(ابن سعد)

سعید نبئی  - رضا فراهانی

۳حلقه

۱۳۹۰

روستای سیان اصفهان

محمد طوطی(حضرت قاسم) محمد رضایی -(امام حسین)- رضا مشایخی( زینب) - حسن گلخطمی( ام لیلا) - برکتی پور(مادر قاسم)

ابوالفضل کبابیان( اازرق) - حسن برکتی(شمر) -  رضا مهیاری(ابن سعد)

ماشاا... احمدی - عباس قربانی

۲حلقه

۱۳۹۲

حصار خروان قزوین

محمد میراحمدی( قاسم)- نرگس خانی( امام)- نعمت فضلی خانی( ام لیلا)- رسول محمدی (مادر قاسم)- محمد جلینی ( زینب)- سجاد جلینی ( عبداله)

خلیل ملایری( ازرق)- مهدی شریف زاده ( شمر)- مجتبی سعادتی( ابن سعد)

مجید معنوی زاده - سید جواد حسینی

۱DVD

۱۳۹۳

جمکران قم

امیر علی حیدری ( قاسم) - ابوالفضل صابری ( امام) - مهدی کلانتری ( مادر قاسم) - حمزه کاظمی ( زینب)

علیرضا سعیدی ( ازرق) - حاج حسن برکتی ( شمر) - مجتبی حسن بیگی ( ابن سعد)

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۴

حصار خروان قزوین

بهزاد جعفری ( قاسم) -نرگس خانی ( امام)- علاءالدین قاسمی( ام لیلا) - رمضانعلی تقی زاده(مادر قاسم)- محمد احمدی ( زینب)

محمدرضا امینی( ازرق)- محسن شاطر کهکی ( شمر)- سیدجعفر سیاهپوش( ابن سعد)

عباس صالحی- حجت جوکار

۱DVD

۱۳۹۴

* زرین شهر اصفهان

سجاد محمد زاده (قاسم)- محمد رضایی (امام)- صفری (غلام ترک ،مادر قاسم)- برکتی پور(امام سجاد ،ام لیلا)-سلیمیان(زینب)

ابوالفضل منبتکار ( ازرق)- حسین ملا حسینی ( ابن سعد)- داوود آبایی ( شمر)

عباس صالحی-عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۵

نیم ور اراک

سجاد محمد زاده ( قاسم) - حاج محمد رضایی ( امام) - امیر صفری ( وهب) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا ) - مهدی کلانتری ( مادر قاسم و نوعروس) - جواد مرادی( عبدالله ) - عباس مرادی (مادر وهب ، زینب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق)- ابوالفضل منبتکار ( ابن سعد)- مجتبی حسن بیگی( شمر) عباس صالحی-عباس لنکرانی   ۱DVD 

 

تعزیه شهادت حضرت زهرا (س)

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

۱۳۷۳

بیدستان

مرحوم احمد بلبل ( حضرت  زهرا )- اسماعیل گیوه کش ( امام حسین) - میلاد هوشمند ( حضرت زینب )

استاد اسماعیل محمدی ( عزرائیل )

 

۲حلقه

۱۳۷۴

هیوء ساوجبلاغ

مرحوم رضا مشایخی (حضرت زهرا )- خلیل بریایی (امام علی)-میلاد هوشمند و باقرمشایخی (حسنین)-صادق مشایخی (زینب)

غیاث فلاح نژاد ( عزرائیل )

 

۱DVD

۱۳۷۵

اصفهان

مرحوم رضا مشایخی ( حضرت  زهرا )- جواد کریمی (فضه ) - برادران سعیدی ( حضرت زینب و امام حسین)

 

استاد بخشی نیا

۳حلقه

۱۳۹۰

بازار نو اردکان

حمزه کاظمی(حضرت زهرا)- حاج محمد رضایی( امام علی)- مهدی کلانتری (حضرت زینب)- مرحوم خلیل رضایی(سلمان)- حسن برکتی پور(باغبان فدک)

صفاریان(ابوبکر)- منبتکار(عمر)-رسول خدابخش(غلام)- برکتی(عزرائیل)

معنوی زاده - ماشااله احمدی و قاسمی

۳حلقه

۱۳۹۰

قم جمکران

مرحوم رضا مشایخی ( حضرت زهرا)- مهدی کلانتری ( زینب)- میلاد قوی عهد ( امام علی) - قاسم تسبیحی (فضه)

علی قزوینی و کرمانی ( مردم مدینه )

غلامرضا کرمانی - مجید ربانی

۳حلقه

۱۳۹۱

 حصار خروان قزوین

رمضانعلی تقی زاده ( حضرت زهرا )- حسن نرگس خانی ( امام علی) - رسول محمدی (فضه ) - اسماعیل احمد پور( جبرئیل )

سید محمد رضا امینی ( عزرائیل )

عباس صالحی- سید جواد حسینی

۳حلقه

 ۱۳۹۲

 حصار خروان قزوین 

رسول محمدی( حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی( امام علی) -نعمت فضلی خانی( فضه)- دانیال جانقلی(زینب)- محمد میراحمدی( جبرئیل )- امیر حسین پورفلاح(کور) 

 خلیل ملایری( عزرائیل)- مهدی شریف زاده ( شمعون)- مجتبی سعادتی( مردم مدینه)

 مجید معنوی زاده - سید جواد حسینی

 ۱DVD

۱۳۹۲

جوی آباد اصفهان

حسن گلخطمی (فاطمه زهرا)-محمد رضایی(امام علی)- نرگس خانی (بلال)- رسول تقی زاده (فضه)- برکتی پور(جبرئیل و کور)

استاد اسماعیل محمدی(عزرائیل) - عزت اله اصغر نژاد (مردمم مدینه)

مجید معنوی زاده - حمید گرگانی

۲حلقه

۱۳۹۳

جمکران قم

حمزه کاظمی (فاطمه زهرا)- ابوالفضل صابری (امام علی)- مهدی کلانتری(جبرئیل و بلال و کور)

مجتبی حسن بیگی (عمر و عزرائیل ) - علیرضا سعیدی (مردمم مدینه)

 

۱DVD

۱۳۹۴

 نوش آباد کاشان

سید حسن گلخطمی ( حضرت زهرا ) - حاج محمد رضایی ( امام علی ) - امیر صفری ( فضه ، کور ، بلال ) - حسین هوشمند ( زینب )- هادی غنی زاده ( حسنین )  

سید رضا امینی ( عزرائیل ) - امیر حسین ملکی ( مردم مدینه )  

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۴

حصار خروان قزوین

علاءالدین قاسمی(حضرت زهرا)- نرگس خانی ( امام علی )-  رمضانعلی تقی زاده( فضه و کور )- محمد حسین محبی ( زینب)- حمزه ربیعی( جبرئیل)

محمد رضا امینی( عزرائیل)- محسن شاطر کهکی ( شمعون)

عباس صالحی - حجت جوکار

۱DVD

۱۳۹۴

 گازار خان

محسن گیوه کش ( حضرت زهرا) - امیر صفری ( امام علی ) - اکبر نوروزی ( فضه ) - مهدی کلانتری ( جبرئیل)  

 مجتبی حسن بیگی ( عزرائیل  و مردم مدینه)- بخشی نیا (شمعون )

محسن نلبرها-رضا بابایی-گرگانی 

۱DVD

 

تعزیه شهادت شاهچراغ (ع)

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

۱۳۸۱

مجد آباد اراک

علاءالدین قاسمی (شاهچراغ)- محمدرضایی(علاء الدین)- حسن گلخطمی(ابراهیم)-مظفرقربانژاد(حضرت معصومه)- حسن عقیقی(قاصد)

محمدرضا امینی (قتلق)- ابوالفضل منبتکار (وزیر)

عباس صالحی

۲حلقه

۱۳۹۰

خمینی شهر اصفهان

نرگس خانی (شاهچراغ)- شکراله جعفری (علاء الدین)- برکتی پور(ابراهیم)-رضایی(قاصد) - گلخطمی(حضرت معصومه)

حسن برکتی (قتلق)- ابوالفضل منبتکار (وزیر)-حسین ملاحسینی (غلام)

صالحی - معنوی زاده - گرگانی

۲حلقه

۱۳۹۲

حصار خروان قزوین

حاج حسن نرگس خانی( شاهچراغ)- محمد جلینی(علاءالدین)- محمد میرابراهیمی( ابراهیم)- نعمت فضلی خانی(معصومه)- رسول محمدی(قاصد)

خلیل ملایری( قتلق)- مهدی شریف زاده ( وزیر)- مجتبی سعادتی( اشقیا خوان)

مجید معنوی زاده - سید جواد حسینی

۱DVD

۱۳۹۳

حصار خروان قزوین

مظفر قربانژاد ( شاهچراغ)- نرگس خانی( علاء الدین)-رمضانعلی تقی زاده (ابراهیم )-نعمت فضلی خانی (حضرت معصومه)- حق شناس(قاصد)

اسماعیل محمدی ( قتلق)- امیر حسین حسن نژاد ( وزیر)

سعید نبئی - حمید معینیان

۱DVD

۱۳۹۳

زرین شهر اصفهان

شکرالله جعفری( شاهچراغ)-امیر صفری( علاء الدین)-برکتی پور( ابراهیم ابن موسی )-مهدی نوروزی (حضرت معصومه و قاصد )

حاج حسن برکتی ( قتلق)- ابولفضل منبتکار ( خبر چین ) - حسین ملا حسینی ( وزیر)- سیف الهی(نامه بر)

عباس صالحی-عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۴

میبد یزد

امیر صفری ( شاهچراغ)- شکراله جعفری( علاء الدین)- برکتی پور (ابراهیم ) - تقی زاده (حضرت معصومه)- حاج محمد رضایی (قاصد)

حاج حسن برکتی ( قتلق)- ابوالفضل منبتکار( وزیر) - علی معینی ( غلام)

معنوی زاده -ماشاله احمدی - لنکرانی

۱DVD

 

تعزیه بازار شام وفات حضرت رقیه (س)

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

۱۳۷۹

کرج

حسن گلخطمی(زینب)- علاءالدین قاسمی( خوشخوان و فرنگی)- حسن عقیقی(امام سجاد و خوشخوان)-محمد قاسمی (رقیه)

حسن برکتی ( یزید )

عباس صالحی

۲حلقه

۱۳۸۳

خمینی شهر اصفهان

علاءالدین (زینب)- گلخطمی(امام سجاد و خطیب )- رضایی(حکیم و فرنگی)- برکتی پور( قاصد و نو عروس) - برادران سعیدی(خوشخوان)

اسماعیل محمدی (یزید)- حسن برکتی (شمر)- منبتکار (عمروعاص)

عباس صالحی- حمید گرگانی

۳حلقه

۱۳۹۱

چشمه ایهای تهران

ابوالفضل صابری (زینب)-سیدعلی حسینی(امام سجاد)- ستایش نعمت الهی ( رقیه) - حمزه کاظمی ( فرنگی)-  مهدی کلانتری( هنده )

اسماعیل محمدی(یزید)- حسن برکتی(شمر)- سعیدی (عمروعاص)

سعید نبئی - حمید معینیان

۳حلقه

۱۳۹۳

سیان اصفهان

سید حسن گلخطمی(طبیب و زینب )- حاج محمد رضایی( فرنگی )-حسن برکتی پور(هنده و امام سجاد)-مهدی نوروزی (دایه)-علیرضا رفیعی(سکینه)

اسماعیل محمدی(یزید)- منبتکار (شمر)- برکتی(عمر و عاص)

 ماشاالله احمدی-رسول امامی

۱DVD

۱۳۹۳

جمکران قم

حمزه کاظمی ( زینب) - مهدی کلانتری ( خطیب ، خوشخوان ،هنده و امام سجاد ) - ابوالفضل صابری ( طبیب و فرنگی)

مجتبی حسن بیگی ( یزید ) - حاج حسن برکتی ( شمر)

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۴

نوش آبادکاشان

سید حسن گلخطمی ( زینب) - حاج محمد رضایی( طبیب و فرنگی ) - امیر صفری( خطیب،خوشخوان و امام سجاد) - سید رسول امینی( قاصد) - مهدیه شعبانی(رقیه)

سید محمد رضا امینی ( یزید) - امیر حسین ملکی ( شمر) - محمد خداداد ( عمروعاص)

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۴

زرین شهر اصفهان

سید حسن گلخطمی (زینب ، خطیب و خوشخوان)-محمد رضایی( طبیب ،خوشخوان و فرنگی )-رسول تقی زاده (امام سجاد ،قاصد و دایه) -عباس جعفری( سکینه) - علیرضا رفیعی(رقیه و نوعروس)

مجتبی حسن بیگی( یزید) - منبتکار ( شمر) - علی عکاف ( عمروعاص)

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۴

بازار نو اردکان یزد

سید حسن گلخطمی (حضرت زینب )- حسین قربانی ( فرنگی )- سعید جعفری ( امام سجاد ) - علیرضا رفیعی ( رقیه )

حسین ملاحسینی ( یزید ) - اکبر اعظمی ( شمر)

عباس صالحی - عباس لنکرانی

۱DVD

۱۳۹۵ بازار نو اردکان یزد 

 سید حسن گلخطمی (حضرت زینب )- محمد رضایی ( طبیب ، فرنگی ، خوشخوان )- امیر صفری ( امام سجاد، خوشخوان ، خطیب ) - رسول امینی (قاصد - مهیار عظیمی (سکینه) - مهدی خسروی ( رقیه )

 اسماعیل محمدی( یزید) - محمدرضا امینی ( شمر) - منصور عبدلی ( عمروعاص) عباس صالحی - عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۶ جوی آباد  اصفهان

سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)-شکرالله جعفری( حکیم و خطیب )-محسن گیوه کش (امام سجاد ) - امیر صفری ( فرنگی) - رسول تقی زاده(قاصد و دایه) -حسن برکتی پور( هنده و خوشخوان)

  اسماعیل محمدی( یزید) - حاج حسن برکتی( شمر) - جواد بدیعی ( عمروعاص) معنوی زاده- ماشالله احمدی ۱DVD

 

 

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com