فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

۹ مجلس تعزیه شهادت امام حسین (ع)

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف
موزیک
تعداد
۱۳۷۴ زرنجان گلپایگان محمد رضایی( امام)- علاءالدین( زینب)- قربانژاد(جبرئیل)- گلخطمی(قیس)-مهرداد حجازی(عرب)- مهدی قاسمی( فاطمه صغری) استاد محمدی(شمر)- منبتکار (ابن سعد)- برکتی (اشعث کندی) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۷۵ زینبیه اصفهان مرحوم مشایخی( امام)- باقر خلیلی ( زینب)-علاءالدین قاسمی(درویش کابلی) - محمد قاسمی( عبداله) اسماعیل محمدی ( شمر) - خلیل ملایری ( ابن سعد)
استاد محمد بخشی نیا ۳حلقه
۱۳۷۶ گلشهر کرج مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - اسماعیل محمدی  ( درویش کابلی ) - احمد زرجه بستانی ( زینب ) استاد اسماعیل محمدی ( شمر ) عباس صالحی- حسن فیاض ۱DVD
  ۱۳۹۳ حصار خروان قزوین
 
مظفر قربان نژاد(امام )-  رمضانعلی تقی زاده( زینب) - نعمت اله فضلی خانی(فضه و درویش) - رسول حق شناس(جبرئیل و قیس)-امیر حسین پورفلاح(امام سجاد، وزیر قیس)-مائده دودانگه(سکینه)- محمد میرزاپور(عبداله) اسماعیل محمدی( شمر)-امیرحسین حسن نژاد(ابن سعد) - محمد منصوری(حرمله)   سعید نبئی - حمید معینیان  ۱DVD
۱۳۹۴ حصار خروان قزوین
علاءالدین قاسمی(امام )- باقر خلیلی ( زینب) - رمضانعلی تقی زاده(درویش و سلطان قیس) - مهدی قاسمی(جبرئیل)- سید محمد احمدی (شهربانو و وزیر قیس)- رضا سرچالی (سکینه و عبداله)  سید محمد رضا امینی( شمر)-سید جعفر سیاهپوش(ابن سعد)  عباس صالحی-حجت جوکار ۱DVD
 ۱۳۹۴ آشتسان قزوین   امیر صفری ( امام حسین )-مهدی نوروزی( زینب)- روح الله رضایی (فضه) - هادی اسلامی( درویش) -مسعود عزیزی ( جبرئیل) - امیرحسین حبیبی(عبداله)
 مجتبی حسن بیگی(شمر) - مرتضی زینلی( ابن سعد) جعفر روستا پیشه (حرمله)
مصطفی حسینی وعباس نیکو  ۱DVD
 ۱۳۹۴   چشمه ایهای تهران حاج حسن نرگس خانی(امام حسین)- رسول تقی زاده ( زینب) - حسین نبئی ( جبرئیل )- مصطفی حسن بیگی(درویش)- محمد حسین محبی (عبداله)   داوود آبایی(شمر)- اسماعیل محمدی (ابن سعد) - عسگری (حرمله)  سعید نبئی - حمید معینیان   ۱DVD
 ۱۳۹۴ خمینی شهر اصفهان حسین طاهری(امام)- گلختمی( زینب)- محمد رضایی(درویش و جبرئیل)- تقی زاده ( سجاد و زعفر)- صفری( قیس)-برکتی پور( وزیر) - بخشی نیا ( عرب)  اسماعیل محمدی(شمر)- علی معینی (ابن سعد) - جواد بدیعی (حرمله)   سروانی-معنوی زاده-حسینی  ۱DVD
۱۳۹۶ جوی آباد اصفهان شکر الله جعفری(امام حسین)- سید حسن گلخطمی ( زینب) - حسن برکتی پور( جبرئیل و قیس )- امبر صفری ( فضه) - رسول تقی زاده ( امام سجاد و وزیر قیس) - محسن گیوه کش (درویش)  حاج حسن برکتی (شمر)- اسماعیل محمدی (ابن سعد) - محمد رضا امینی ( اشقیا) - جواد بدیعی و سیف الهی (مبارز)  معنوی زاده-ماشالله احمدی ۲DVD

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com